Nedávno přidané funkce úprav v Záznamníku úkolů

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Pokud používáte Záznamník úkolů k vytváření průvodců úlohami, můžete upravit soubory efektivněji pomocí funkce popsané v tomto tématu.

Tyto funkce jsou k dispozici v nabídce Nastavení > Záznamník úloh > Upravit záznam.

 • Vložte kroky bez opětovného nahrávání celého souboru.
 • Přesuňte kroky v rámci dílčího úkolu bez opětovného nahrávání celého souboru.
 • Sbalte pole pro název a popis záznamu

Vložte kroky bez opětovného nahrávání celého souboru.

Nyní můžete přidat krok kamkoli v průvodci záznamem úloh bez přehrávání nebo opětovného nahrávání celého souboru.

 1. Vyberte krok, za který se má vložit nový krok. Zkontrolujte, zda je krok zvýrazněný.

Aby záznamník úkolů mohl vložit krok, musí mít otevřenou správnou stránku. Správná stránka je stránka, na které se nový krok objeví. Záznamník úkolů má mechanismus, který určuje, co je aktivní stránka, a zakáže funkci, pokud není otevřena správná stránka.

tg1

Pokud jste na správné stránce, je k dispozici možnost Vložit krok.

tg2

 1. Klikněte na Vložit krok.

Po klepnutí na tlačítko Vložit krok Záznamník úkolů se přepne do režimu záznamu. Jakákoli akce provedená v uživatelském rozhraní nyní budou zaznamenány a doplněny jako kroky.

 1. Klepněte na tlačítko Stop.

Můžete opakovat proces a přidat tolik kroků nebo přesunout tolik dílčích úkolů, kolik potřebujete (viz níže pro dílčí úkoly).

 1. Po dokončení úprav Průvodce záznamem úloh klikněte na Úpravy byly dokončenya pak zvolte jednu z možností uložení nebo publikování Průvodce záznamem úloh.

Přesuňte kroky v rámci dílčího úkolu bez opětovného nahrávání celého souboru.

Kroky můžete v rámci dílčího úkolu přesouvat bez opětovného nahrávání celého souboru. Můžete také přesunout krok dílčího úkolu nebo koncového dílčího úkolu, pokud chcete seskupit stávající blok kroků.

 1. Vyberte krok nebo krok dílčího úkolu, který chcete přesunout. Zkontrolujte, zda je krok zvýrazněný.
 2. Klikněte na tři tečky a potom na tlačítko Přesunout krok za.

tg3

 1. Vyberte krok nebo krok dílčího úkolu, za který chcete přesunout krok nebo krok dílčího úkolu. Záznamník úkolů krok přesune.

 2. Chcete-li přesunout koncový krok dílčího úkolu, klikněte na tři tečky, klikněte na Přesunout krok za a potom vyberte krok, za který chcete krok dílčího úkolu přesunout.

Pokud chcete, aby první krok v průvodci záznamem úloh spadal do rámce dílčího úkolu, vytvořte krok dílčího úkolu jako druhý a pak do něj přesuňte první krok. Můžete přidat nebo přesunout tolik kroků nebo dílčích úkolů, kolik potřebujete.

 1. Po dokončení úprav Průvodce záznamem úloh klikněte na Úpravy byly dokončenya pak zvolte jednu z možností uložení nebo publikování Průvodce záznamem úloh.

Sbalení pole pro název a popis záznamu

Můžete rozbalit a sbalit pole Název záznamu a Popis záznamu. Pokud jsou tato pole sbalena, další kroky budou zobrazeny v podokně úprav záznamníku úloh.

tg4

Viz také

Vytváření dokumentace nebo školení pomocí záznamu úkolů

Stručná reference pro záznamník úloh