Domovská stránka správy dodavatelsko-odběratelského řetězce

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tato stránka odkazuje na zdroje, které vám pomohou používat nápovědu k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations – Správa dodavatelsko-odběratelského řetězce a její uživatelské rozhraní efektivnějším způsobem.

Co je nového a na čem se pracuje

Přejděte na Dynamics 365 Roadmap a zjistěte, jaké nové funkce se vydávají a jaké se chystají.

Základní koncepce a úkoly

Blogy

Tématům výroby a správy zásobovacího řetězce se věnuje spousta témat v blogu týmu pro Dynamics AX Manufacturing R&D a v blogu týmu Supply Chain Management in Dynamics AX R&D. Většina jich je napsána pro předchozí verzi aplikace Dynamics 365 for Operations, ale stále platí stejné koncepty a postupy jsou ve stávající verzi podobné.

Můžete si například přečíst nejnovější příspěvky věnované těmto tématům:

Dokumenty white paper

  • Dokument white paper Microsoft Dynamics 365 for Operations - Getting Started with Cost Accounting (Microsoft Dynamics 365 for Operations – začínáme s nákladovým účetnictvím) popisuje základní kroky konfigurace aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations – Nákladové účetnictví, aby bylo možné provádět skutečnou analýzu nákladů. Poskytuje také řadu postupů, které můžete provést v pořadí, v jakém jsou uvedeny.
  • Dokument white paper Dynamics 365 for Operations - Lean Manufacturing: Capable to Promise and Plánování kanbanové úlohy (Dynamics 365 for Operations - Lean Manufacturing: Příslib na základě ověření dostupné kapacity) popisuje detaily plánování kanbanové úlohy a zavádí koncepci převzetí prodejní objednávky, která k řízení data dodání používá metodu zaznamenání výpočtů. Vysvětluje také, jak je možné zkombinovat CTP s kanbany události k modelování scénářů sestavení na objednávku nebo vytvoření na objednávku.
  • Dokument white paper Microsoft Dynamics 365 for Operations – BOM Calculation by Using a Costing Sheet (Microsoft Dynamics 365 for Operations – Výpočet kusovníku pomocí nákladového formuláře) popisuje postup pro nastavení nákladového formuláře, který zahrnuje materiály a výrobu a způsob, jakým toto nastavení ovlivňuje výsledky výpočtu kusovníku). Pro účely vzdělávání si můžete projít cvičení v příloze a na základě znalostí získaných čtením tohoto dokumentu můžete provádět analýzu výpočtu kusovníku.

Kurzy elektronického vzdělávání

Informace o školení k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations získáte na výukovém portálu Microsoft Dynamics. (vyžaduje účet CustomerSource)