Určení verze kusovníku

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Pokud má položka při rozpadu poptávky výchozí typ plánované objednávky Výroba, modul plánování najde platnou verzi kusovníku na základě pracoviště.

Dimenze pracoviště je vždy známa a je uvedena v transakci poptávky. K určení použité verze kusovníku se využívá následující proces:

  • Pokud pro položku existuje verze kusovníku definovaná na pracovišti uvedeném v poptávce, bude použit kusovník specifický pro pracoviště.
  • Pokud pro položku neexistuje verze kusovníku definovaná pro pracoviště uvedené v poptávce, bude použit obecný kusovník. Obecný kusovník není vázán na pracoviště a platí pro více pracovišť. Pokud existuje obecný kusovník, bude použit.
  • V případě, že neexistuje žádná obecná verze kusovníku, kterou by bylo možné použít, rozpad poptávky se v tomto bodě zastaví.

Platná verze kusovníku, bez ohledu na to, zda se jedná o specifický kusovník pracoviště nebo obecný kusovník, musí splňovat vyžadovaná kritéria data a množství.