Sledování přesnosti prognózy

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek popisuje typy přesnosti prognózy, které aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations vypočítává, a popisuje způsob, jakým lze hodnoty přesnosti zobrazit.

Aplikace Dynamics 365 for Operations provádí výpočet následujících typů přesnosti prognózy:

  • Historická přesnost prognózy porovnáním historické prognózy, kterou hlavní plánování používá s historickou poptávkou. K zobrazení hodnot (absolutní hodnoty a hodnoty v procentech) pro historickou přesnost prognózy klepněte na tlačítko Zobrazit přesnost na stránce Podrobnosti prognózy poptávky.
  • Odhadovaná přesnost modelu prognózy, který slouží ke generování předpovědi. Procento přesnosti lze zobrazit v části Podrobnosti modelu – MAPE na stránce Podrobnosti prognózy poptávky.

Poznámka: Pokud používáte službu Demand forecasting Microsoft Azure Machine Learning aplikace Dynamics 365 for Operations, přesnost výpočtu interního modelu vychází ze sady testovaných dat. Pokud chcete určit velikost sady testovaných dat, nastavte parametr TEST_SET_SIZE_PERCENT na stránce Parametry tvorby prognóz poptávky. Pokud je nastavena hodnota na 20, posledních 20 procent historických dat se použije k výpočtu přesnosti interního modelu.

Viz také

Autorizování upravené prognózy

Odebrání odlehlých hodnot z historických dat transakcí při výpočtu prognózy poptávky