Rezervace stejné dávky pro prodejní objednávku

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek vysvětluje, jak nastavit produkt pro umožnění rezervací zásob pomocí jedné dávky zásob.

Rezervace stejné dávky umožňuje rezervovat zásoby pro řádek prodejní objednávky z jediné dávky zásob. Například zákazník, který si objedná tapetu, může požadovat, aby byla celá objednávka zadána ze stejné dávky nebo šarže, aby se zabránilo nekonzistenci mezi rolemi. Chcete-li nastavit produkt tak, aby používal rezervaci stejné dávky, musí být aktivní následující nastavení ve skupině modelů zboží, skupině sledovací dimenze a skupině dimenze úložiště, kterou chcete přiřadit k produktu:

  • Skupiny modelů položek – Skupina modelů položek musí mít skupinu vybrána pole Výběr ze stejné dávky a Požadavek na konsolidaci ve skupině polí Rezervace pro zásady skladu.
  • Skupiny sledovací dimenze – Skupina sledovací dimenze musí mít vybráno pole Plán disponibility podle dimenzí pro číslo dávky.
  • Skupiny dimenze úložiště – Skupina dimenze úložiště musí mít vybráno pole Plán disponibility podle dimenzí pro pole Lokalita a Sklad.

Když rezervujete zásoby pro produkt na řádku prodejní objednávky, který je nastaven pro výběr ze stejné dávky, aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations se pokusí rezervovat objednané množství z jediné dávky zásob. Dále jsou zvažovány jakékoli požadavky atributů dávek. Pokud nelze množství vyplnit z jedné dávky, zobrazí se strana Konflikt rezervací stejné dávky. Tato stránka popisuje problémy a také akce, které lze provést, chcete-li pokračovat v rezervaci. Následující podmínky mohou bránit rezervaci dávky:

  • Dispoziční kód dávky má možnost Blokovat rezervaci pro prodej označenu jako Blokováno.
  • Platnost dávky vypršela, na základě data vypršení platnosti a všech dnů prodejnosti příslušného odběratele. Položky lze stále ještě považována za rezervaci, pokud se skupina modelu zboží pro položku „nejdříve končící platnost – nejdříve ze skladu“ (FEFO) – řízenou podle data a pokud je jako kritérium pro výdej vybráno datum doporučené spotřeby.
  • Dávka neobsahuje dostatek zbývajících dní skladovatelnosti na základě data vypršení platnosti a data doporučené spotřeby, a navíc žádné dny prodejnosti odběratele.