Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci (Sales)

Marketingový seznam je důležitou součástí pro spuštění úspěšné marketingové kampaně. Marketingový seznam může obsahovat jeden libovolný typ záznamu zákazníka, jako zájemce, obchodní vztahy nebo kontakty.

Můžete vytvořit dva typy marketingových seznamů:

 • Statický Statický seznam použijte v případě, že chcete přidávat a aktualizovat členy ručně.

 • Dynamický Dynamický marketingový seznam použijte tehdy, když chcete, aby seznam v případě potřeby dynamicky vracel seznam členů, na základě nastavených kritérií hledání. Například jestliže chcete spustit kampaň pro členy v konkrétním městě, použijte dynamický seznam. Dynamický marketingový seznam načítá aktualizovaný seznam členů vždy, když tento seznam otevřete, vytvoříte z tohoto marketingového seznamu rychlou kampaň nebo distribuujete aktivity kampaně pro kampaň přidruženou k tomuto seznamu.

Vytvoření marketingového seznamu

 1. Přejděte na Marketing > Marketingové seznamy.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. Přidat nebo změnit informace v oblasti Souhrn. Příklad použití vidíte na tomto snímku obrazovky.

  Příklad oblasti souhrnu marketingového seznamu

  Poznámka

  Chcete-li vyhledávat záznamy v poli Vlastník, nejprve klikněte na tlačítko Uložit, jinak budou provedené změny ztraceny.

 4. Klikněte na příkaz Uložit, abyste mohli zadat informace do dalších oblastí formuláře.

 5. Na kartě Poznámky můžete přidat veškeré další informace, které se k marketingovému seznamu vztahují.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přidávání členů do statického marketingového seznamu

 1. V záznamech marketingového seznamu v oblasti Členové klikněte na tlačítko Přidattlačítko Přidat.

 2. V dialogovém okně Spravovat členy vyberte některou z následujících možností a poté klikněte na tlačítko Pokračovat:

  Přidat pomocí vyhledávání

  1. V dialogovém okně Vyhledat záznamy vyberte kritéria hledání.

  2. Vyberte záznamy, které chcete přidat, poté klikněte na tlačítko Vybrat a pak na tlačítko Přidat.

  Přidat pomocí rozšířeného hledání

  1. V dialogovém okně Přidat členy klikněte na tlačítko Vybrat a potom klikněte na pole, ve kterém chcete vyhledávat, například Název obchodního vztahu nebo Město. Můžete vybrat pole z aktuálního typu záznamu nebo ze souvisejících typů záznamů. Při výběru typu souvisejícího záznamu se zobrazí nový řádek s jiným seznamem Vybrat pro typ souvisejícího záznamu.

  2. Klikněte na příkaz Je rovno a potom vyberte relační operátor dotazu (například Obsahuje nebo Začíná na).

  3. Klikněte na možnost Zadat text a zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat.

  4. Chcete-li určit sloupce, které chcete zahrnout do výsledků hledání, klikněte na tlačítko Upravit sloupcea pak na tlačítko Přidat sloupce. Poté vyberte sloupce, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

  5. Click Find.

  6. Vyberte členy, které chcete přidat, klikněte na jednu z následujících možností a poté na tlačítko Přidat do marketingového seznamu.

   • Přidat do marketingového seznamu pouze vybrané členy

   • Přidat do marketingového seznamu všechny nalezené členy

  Odebrat pomocí rozšířeného hledání

  1. V dialogovém okně Přidat členy klikněte na tlačítko Vybrat a potom klikněte na pole, ve kterém chcete vyhledávat, například Název obchodního vztahu nebo Město. Můžete vybrat pole z aktuálního typu záznamu nebo ze souvisejících typů záznamů. Při výběru typu souvisejícího záznamu se zobrazí nový řádek s jiným seznamem Vybrat pro typ souvisejícího záznamu.

  2. Klikněte na příkaz Je rovno a potom vyberte relační operátor dotazu (například Obsahuje nebo Začíná na).

  3. Klikněte na možnost Zadat text a zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat.

  4. Chcete-li určit sloupce, které chcete zahrnout do výsledků hledání, klikněte na tlačítko Upravit sloupcea pak na tlačítko Přidat sloupce. Poté vyberte sloupce, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

  5. Click Find.

  6. Vyberte členy, které chcete odebrat, klikněte na jednu z následujících možností a poté na tlačítko Odebrat z marketingového seznamu.

   • Odebrat z marketingového seznamu pouze vybrané členy

   • Odebrat z marketingového seznamu všechny nalezené členy

  Vyhodnotit pomocí rozšířeného hledání

  1. V dialogovém okně Přidat členy klikněte na tlačítko Vybrat a potom klikněte na pole, ve kterém chcete vyhledávat, například Název obchodního vztahu nebo Město. Můžete vybrat pole z aktuálního typu záznamu nebo ze souvisejících typů záznamů. Při výběru typu souvisejícího záznamu se zobrazí nový řádek s jiným seznamem Vybrat pro typ souvisejícího záznamu.

  2. Klikněte na příkaz Je rovno a potom vyberte relační operátor dotazu (například Obsahuje nebo Začíná na).

  3. Klikněte na možnost Zadat text a zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat.

  4. Chcete-li určit sloupce, které chcete zahrnout do výsledků hledání, klikněte na tlačítko Upravit sloupcea pak na tlačítko Přidat sloupce. Poté vyberte sloupce, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

  5. Click Find.

  6. Vyberte členy, které chcete zachovat, klikněte na jednu z následujících možností a poté na tlačítko Aktualizovat marketingový seznam.

   • Ponechat v marketingovém seznamu pouze vybrané členy

   • Ponechat v marketingovém seznamu všechny nalezené členy

Určete kritéria výběru členů pro dynamický marketingový seznam

 1. V marketingovém seznamu na panelu příkazů vyberte Spravovat členy.

 2. V dialogovém okně Spravovat členy klikněte na tlačítko Vybrat a potom klikněte na pole, ve kterém chcete vyhledávat, například Název obchodního vztahu nebo Město. Můžete vybrat pole z aktuálního typu záznamu nebo ze souvisejících typů záznamů.

  Při výběru souvisejícího typu záznamu se zobrazí nový řádek s jiným seznamem Vybrat pro související typ záznamu.

 3. Klikněte na Je rovno a poté vyberte relační operátor dotazu.

 4. Klikněte na možnost Zadat hodnotu a potom zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat (například „Olomouc“ nebo „E-mail“).

  U některých hodnot můžete kliknutím na ikonu Vyhledávání otevřít dialogové okno Vybrat hodnoty a vybrat požadovanou hodnotu.

 5. Chcete-li určit sloupce, které chcete zahrnout do výsledků hledání, klikněte na tlačítko Upravit sloupcea pak na tlačítko Přidat sloupce. Vyberte sloupce, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na příkaz Použít dotaz a přidejte odpovídající záznamy do dynamického marketingového seznamu.

Spojení kampaně nebo rychlé kampaně s marketingovým seznamem

Po vytvoření kampaně nebo rychlé kampaně můžete kampaně spojit s marketingovým seznamem. Můžete také vytvořit nové kampaně nebo rychlé kampaně z marketingového seznamu.

 1. V oblasti Kampaně nebo Rychlé kampaně klikněte na tlačítko Přidattlačítko Přidat.

 2. Vyhledejte kampaň nebo rychlou kampaň, kterou chcete přidružit k tomuto marketingovému seznamu.

  Poznámka

  Pokud nemáte žádné kampaně nebo pokud chcete vytvořit novou, můžete kliknout na možnost + Nová.

  Pokud nemáte žádné rychlé kampaně, spustí se Průvodce vytvořením rychlé kampaně.

Viz také

Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci