Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci (Sales)

Odešlete prostřednictvím funkce rychlá kampaň aplikace Dynamics 365 for Sales hromadný e-mailu zákazníkům splňujícím konkrétní demografické údaje, poštovní kampaně zacílené na klienty v určitém regionu nebo telefonní kampaně určené pro osoby, které si dříve zakoupily konkrétní produkt. Rychlá kampaň je jedna aktivita kampaně zaměřená na cílovou skupinu. Pomocí odpovědí na kampaň můžete sledovat úspěšnost rychlé kampaně a převést kladné odpovědi na nové zájemce, nabídky, objednávky nebo příležitosti.

Průvodce rychlou kampaní

Pokud pro kampaň potřebujete provádět více než jednu aktivitu, například hromadné rozesílaní e-mailů a pošty, vytvořte novou kampaň. Další informace: Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci

 1. Přejděte na Marketing > Marketingové seznamy.

 2. Otevřete záznam a pak v části Rychlá kampaň klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci vytvořením rychlé kampaně si přečtěte pokyny na úvodní stránce a klepněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte název pro rychlou kampaň.

 5. Vyberte typ aktivity, kterou chcete vytvořit.

  Můžete také vybrat, komu má aplikace Dynamics 365 for Sales aktivitu přiřadit a zda má aplikace Dynamics 365 for Sales automaticky zpracovat příslušné aktivity, například odeslání e-mailových zpráv. Pokud například chcete vytvořit aktivitu telefonního hovoru pro všechny obchodní zástupce, vyberete aktivitu telefonního hovoru a poté položku Vlastníci záznamů zahrnutých v rychlé kampani. Každý obchodní zástupce pak může aktivitu zobrazit a pracovat s ní. Pokud však vytváříte velké množství e-mailových aktivit, které aplikace Dynamics 365 for Sales provede automaticky, můžete tuto e-mailovou aktivitu přiřadit sami sobě a nikoli vlastníkům záznamů.

 6. V textových polích ve formuláři aktivity přidejte nebo změňte informace a klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na volbu Vytvořit.

  Poznámka

  Po vytvoření nelze k rychlé kampani přidat záznamy.

Viz také

Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci