Integrace řešení Social Engagement s aplikacemi Dynamics 365 for Customer Engagement

Můžete získat výkonné přehledy ze sociálních sítí propojením své instance Customer Engagement s řešením Social Engagement. Řešení Social Engagement zajišťuje pohodlnou dostupnost sociálních sítí pro vaše prodejní týmy, pracovníky oddělení služeb zákazníkům a všechny uživatele v celé organizaci. Názorné widgety poskytují přehledy a pomáhají vám zjistit, jakým způsobem se vaši stávající nebo potenciální zákazníci vyjadřují o vašich produktech, značkách a službách. Můžete tak identifikovat veškeré problémy nebo komplimenty, které jsou v souvislosti s vašimi produkty nebo službami zmíněny na sociálních sítích.

Poznámka

Řešení Social Engagement bude zrušeno 16. ledna 2020 a ve stejný den budou rovněž zastaveny funkce integrace. Doporučujeme přechod na Dynamics 365 Market Insights. Zjistěte více o funkcích Market Insights a vyhledejte odpovědi na nejčastější dotazy o zrušení služby Social Engagement.

Díky řešení Social Insights můžete přenášet data ze sociálních sítí přímo do řídicích panelů a formulářů entit v Customer Engagement. Jako správce nakonfigurujete propojení s řešením Social Engagement a přidáte ovládací prvky řešení Social Insights do formulářů entit a systémových řídicích panelů. Pomocí ovládacích prvků řešení Social Insights určíte, jaká data ze sociálních sítí chcete zobrazovat a v jaké podobě vám mají být tato data předkládána. Během konfigurace ovládacích prvků řešení Social Insights zvolíte hledané téma nebo kategorii hledaných témat a vizuály. Po zvolení hledaného tématu nebo kategorie je třeba vybrat vizuály. Může se jednat o graf nebo tabulku či některé jiné vizuální znázornění dat. Vizuály vám umožní najít spoustu zajímavých, užitečných a srozumitelných informací.

Widgety řešení Social Insights ve formulářích a řídicích panelech Customer Engagement poskytují pohodlný přístup k datům ze sociálních sítí přímo tam, kde pracujete. Můžete se kdykoli kliknutím na libovolný widget přesunout do řešení Social Engagement, abyste mohli procházet k podrobnostem a ještě více prozkoumat data.

Propojení služby Dynamics 365 for Customer Engagement s Social Engagement pro Social Insights

Pokud chcete nakonfigurovat propojení, je nutné mít předplatné řešení Social Engagement, být oprávněným uživatelem řešení Social Engagement a mít vytvořenou instanci řešení Social Engagement pro tuto instanci Customer Engagement.

Předpoklady

 • Musíte mít roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění ve své instanci Customer Engagement.

 • Musíte zajistit, aby vaše doména Customer Engagement byla přidána do seznamu povolených domén v řešení Social Engagement.

Připojení k Social Engagement

 1. V aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement vyberte Nastavení > Správa > Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement.

 2. Výběrem tlačítka Pokračovat přijměte právní omezení.

 3. Na stránce Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement v rozevíracím seznamu Vyberte řešení Microsoft Social Engagement, ke kterému se chcete připojit zvolte instanci řešení Social Engagement, se kterou se chcete propojit. Vyberte tlačítko Vybrat vedle rozevíracího seznamu. Tlačítko Vybrat zešedne, čímž signalizuje potvrzení výběru.

  Zobrazení Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement

Propojení služby Dynamics 365 for Customer Engagement on-premises s Social Engagement pro Social Insights

Předpoklady

 • Musíte mít roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění ve své instanci Customer Engagement.

 • Musíte zajistit, aby vaše doména Customer Engagement byla přidána do seznamu povolených domén v řešení Social Engagement.

Propojení Dynamics 365 for Customer Engagement on-premises s řešením Social Engagement

 1. V aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement vyberte Nastavení > Správa > Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement.

 2. Výběrem tlačítka Pokračovat přijměte právní omezení.

 3. Postupujte podle pokynů na stránce Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement.

  Zobrazení Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement

Přidání vizuálů řešení Social Engagement do formuláře entity

Pokud chcete přidat ovládací prvky řešení Social Insights do formuláře entity (typu záznamu), musíte použít editor formulářů, který je dostupný v oblasti Vlastní nastavení Customer Engagement. Ovládací prvek řešení Social Insights můžete umístit na libovolné místo formuláře a můžete změnit jeho velikost podobným způsobem jako u ovládacích prvků iFrame. Ovládací prvek můžete zvětšit zvýšením počtu řádků a roztažením přes několik sloupců. To je důležité, pokud chcete, aby se grafy nebo tabulky v ovládacím prvku zobrazovaly větší a byly lépe čitelné. Další informace: Používání editoru formulářů

 1. Vyberte Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém.

 2. V sekci Součásti v navigačním podokně rozbalte Entity.

 3. Rozbalte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek řešení Social Insights. Vyberte Formuláře.

 4. V zobrazení mřížky vyberte Hlavní formulář entity.

 5. Vyberte kartu Vložit. Na pásu karet u horního okraje formuláře vyberte ikonu Social Insights. V dialogovém okně nastavení vyplňte povinná pole, například jedinečný název ovládacího prvku a jeho popisek.
  Zaškrtněte políčko Předat kód typu objektu záznamu a jedinečné ID jako parametry.

 6. Vyberte OK. Ovládací prvek řešení Social Insights je nyní přidán do formuláře entity. Můžete změnit velikost ovládacího prvku nebo ovládací prvek přesunout na jiné místo ve formuláři.

 7. Přejděte zpět na kartu Domů. Vyberte Uložit a poté výběrem možnosti Publikovat publikujte přidaná vlastní nastavení. Ve všech záznamech založených na tomto formuláři se zobrazí ovládací prvek Konfigurovat řešení Social Insights. K ovládacímu prvku lze přidat hledaná témata, kategorie hledaných témat a vizuály.

Přidávání vizuálů řešení Social Engagement do řídicích panelů

Ovládací prvky řešení Social Insights můžete přidávat do stávajících systémových nebo nových řídicích panelů. Nyní vytvoříme nový řídicí panel a přidáme do něj ovládací prvek řešení Social Insights. Použijeme průvodce Nastavení řešení Social Insights, který nás provede nastavením. Krátce po dokončení nastavení a publikování vlastních nastavení se na řídicím panelu zobrazí tabulky a grafy s daty ze sociálních sítí.

 1. Vyberte Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém.

 2. V sekci Součásti v navigačním podokně vyberte Řídicí panely.

 3. Na panelu příkazů vyberte Nový. Zvolte rozložení a vyberte Vytvořit.

 4. Ve formuláři řídicího panelu zadejte název řídicího panelu do textového pole Jméno a vyberte Uložit.

 5. Pokud chcete přidat ovládací prvek, vyberte ikonu Vložit řešení Social Insights uprostřed sekce ve formuláři řídicího panelu nebo vyberte Další příkazy... na panelu příkazů a poté v rozevíracím seznamu zvolte Social Insights. Zobrazí se průvodce Nastavení řešení Social Insights.

  Krok 1 konfigurace řešení Social Insights

 6. V průvodci Nastavení řešení Social Insights vyberte Upřesnit. Zobrazí se dialogové okno Přidat řešení Social Insights. Vyplňte povinná pole a poté vyberte OK. Můžete také použít výchozí hodnoty a vybrat OK, nebo výběrem Zrušit dialogové okno zavřít.

  Upřesnění konfigurace řešení Social Insights

 7. V hlavním okně průvodce Nastavení řešení Social Insights vyberte Hledané téma nebo Kategorie hledaných témat a poté zvolte Další.

 8. Pokud chcete vybrat hledané téma nebo kategorii hledaných témat, vyberte v rozevíracím seznamu téma nebo kategorii podle toho, co jste zvolili v předchozím kroku, a poté vyberte Další.

  Poznámka

  Namísto volby hledaného tématu v rozevíracím seznamu můžete vytvořit nové hledané téma. Vyberte Vytvořit nové hledané téma, vyplňte povinná pole a zvolte Další.

  Krok 2 konfigurace řešení Social Insights

 9. V rozevíracím seznamu vizuálů vyberte widgety nebo grafy, které chcete v komponentě zobrazit. Můžete přidat libovolný počet vizuálů a přesouvat je nahoru nebo dolů v seznamu pomocí šipek NAHORUDOLŮ. Vizuál můžete odstranit tak, že vyberete ikonu odstranění zobrazenou vpravo od vizuálu. Vyberte Dokončit.

  Krok 3 konfigurace řešení Social Insights

 10. Na panelu příkazů vyberte Uložit a poté zvolte Zavřít.

 11. Pokud chcete publikovat vlastní nastavení, pak na panelu příkazů vyberte Publikovat všechna vlastní nastavení. Po publikování vlastních nastavení se na řídicím panelu zobrazí řešení Social Insights.

  Příklad widgetu řešení Social Insights

Konfigurace formulářů: Přidejte a nakonfigurujte ovládací prvky Social Insights

Přidání ovládacího prvku řešení Social Insights do formuláře entity

Pokud chcete přidat ovládací prvky řešení Social Insights do formuláře entity (typu záznamu), musíte použít editor formulářů, který je dostupný v oblasti Vlastní nastavení Dynamics 365 for Customer Engagement. Ovládací prvek řešení Social Insights můžete umístit na libovolné místo formuláře a můžete změnit jeho velikost podobným způsobem jako u ovládacích prvků IFrame. Ovládací prvek můžete zvětšit zvýšením počtu řádků a roztažením přes několik sloupců. To je důležité, pokud chcete, aby se grafy nebo tabulky v ovládacím prvku zobrazovaly větší a byly lépe čitelné.

 1. Vyberte Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém.

 2. V sekci Součásti v navigačním podokně rozbalte Entity.

 3. Rozbalte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek řešení Social Insights. Vyberte Formuláře.

 4. V zobrazení mřížky vyberte Hlavní formulář entity.

 5. Vyberte kartu Vložit. Na pásu karet u horního okraje formuláře vyberte ikonu Social Insights. V dialogovém okně nastavení vyplňte povinná pole, například jedinečný název ovládacího prvku a jeho popisek.

Zaškrtněte políčko Předat kód typu objektu záznamu a jedinečné ID jako parametry.

 1. Vyberte OK. Ovládací prvek řešení Social Insights je nyní přidán do formuláře entity. Můžete změnit velikost ovládacího prvku nebo ovládací prvek přesunout na jiné místo ve formuláři.

 2. Přejděte zpět na kartu Domů. Vyberte Uložit a poté výběrem možnosti Publikovat publikujte přidaná vlastní nastavení. Ve všech záznamech založených na tomto formuláři se zobrazí ovládací prvek Konfigurovat řešení Social Insights. K ovládacímu prvku lze přidat hledaná témata, kategorie hledaných témat a vizuály.

Konfigurace vizuálů řešení Social Insights na formulářích entity

Změna konfigurace řešení Social Insights ve webovém klientovi

Jakmile je přidáno řešení Social Insights do formuláře entity v aplikaci webového klienta, můžete ho nakonfigurovat podle svých potřeb.

 1. Zvolte symbol Změnit vizuál k úpravě grafů zobrazených v komponentě Social Insights.

 2. Zvolte symbol Změnit nebo upravit téma vyhledávání ke konfiguraci hledaného tématu (nebo kategorie) pro vaše přehledy.

 3. Zvolte symbol Odebrat Social Insights k odebrání komponenty Social Insights z vašeho zobrazení na tomto formuláři. Nedojde k odebrání podkladového hledaného tématu nebo vlastního nastavení, protože s widgety mohou stále ještě pracovat jiní uživatelé.

 4. Potvrďte své změny v dialogovém okně Konfigurovat řešení Social Insights.

Změna konfigurace řešení Social Insights v aplikacích sjednoceného rozhraní

Při práci s aplikací vytvořenou pro sjednocené rozhraní v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement můžete změnit způsob zobrazení řešení Social Insights podle svých potřeb.

 1. Na ovládacím prvku řešení Social Insights zvolte ikonu Upravit Ikona Upravit pro řešení Social Insights.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat řešení Social Insights můžete změnit hledané téma nebo kategorii, na které zaměříte svou analýzu.

 3. Chcete-li změnit pořadí widgetů, zvolte ikony šipek a změňte jejich uspořádání. Dále můžete přidat nebo odebrat widgety z komponenty. Pamatujte, že vždy můžete znovu přidat odebraný widget. Pokud nezměníte konfiguraci vyhledávání, budou se zobrazovat stále stejná data.

Nastavení hledaných témat z aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

Hledaná témata obvykle vytvářejí správci nebo výkonní analytici přímo v nastaveních řešení Social Engagement. Nicméně k urychlení postupu mohou uživatelé s rolí Správce nebo Výkonný analytik v řešení Social Engagement nastavit vyhledávání z připojené instance Customer Engagement.

Pokud chcete mít k dispozici úplnou sadu možností pro vytváření hledaných témat, je vhodné pracovat přímo v řešení Social Engagement. Nastavení hledaných témat v řešení Social Engagement.

Resetování řešení Social Insights

Tato akce odstraní veškerá existující data pro hledaná témata, kategorie hledaných témat a vizuály pro řešení Social Insights, která se vyskytují v aplikacích Customer Engagement.

 1. Vyberte Nastavení > Správa > Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement.

 2. Na stránce Konfigurace řešení Microsoft Social Engagement vyberte Resetovat řešení Social Insights. Zobrazí se okno se zprávou Potvrzení resetování řešení Social Insights. Pokud chcete pokračovat, vyberte Potvrdit, v opačném případě vyberte Zrušit.

  Potvrzovací obrazovka pro resetování řešení Social Insights

Viz také

Začínáme s řešením Social Engagement
Správa řešení Microsoft Social Engagement
Přiřazení oprávnění a rolí uživatelů