Obsah přehledu CFO v Power BI

Toto téma popisuje obsah Přehled CFO v Microsoft Power BI.

Přístup k obsahu Power BI

Pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, Enterprise Edition (červenec 2017), sestavy z obsahu Přehled CFO v Power BI jsou zobrazeny v pracovním prostoru Přehled CFO.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah Přehled CFO v Power BI je složený ze sestav z různých dalších obsahů Power BI, spolu s některými aktuálními a rozpočtovými zůstatky z hlavní knihy. Proto tento obsah Power BI poskytuje přehled organizace vedoucímu finančního oddělení (Power).

Následující tabulka zobrazuje obsah Power BI, ze kterého jsou sestavy vykopírovány, a sestavy, které jsou k dispozici v pracovním prostoru Přehled CFO. Pro různý obsah Power BI jsou poskytovány odkazy na dokumentaci.

Obsah Power BI, který je zahrnut Sestavy
Finanční výkonnost
 • Výnosy
 • Výdaj
 • Čistý příjem
 • Hrubá marže
 • Aktuální poměr
 • Celkové závazky
 • Celkové pohledávky
 • Výdaje podle kategorie účtů
 • Výdaje - Skutečné a rozpočtové
 • Výnosy - Skutečné a rozpočtové
Přehled hotovosti
 • Prognóza cashflow
 • Zůstatek na účtu
 • Zůstatek podle měny
Prodej a ziskovost
 • Výnosy podle oblasti
 • Top 10 odběratelů podle výnosu
 • Top 10 produktů podle výnosu
Správa kreditu a inkasa
 • Odběratel po splatnosti
 • Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem
 • Splatné zůstatky
Analýza nákupu a výdajů
 • Nákup podle měsíce/dne
 • Nejlepších 10 dodavatelů podle nákupů
 • Nejlepší 10 produktů podle nákupů

Rozšíření obsahu v Power BI

Pomocí balíčků obsahu, které jsou k dispozici ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) můžete poskytovat skvělou analýzu osobám, které nejsou přihlášeny k aplikaci Microsoft Dynamics 365. Tyto balíčky obsahu můžete upravit tak, aby zahrnovaly jiné sestavy nebo vizuály, a potom publikovat balíčky obsahu na svého klienta Power BI.com pro analýzu.

Obsah Přehled CFO v Power BI naleznete v knihovně sdíleného majetku ve službě LCS. Další informace o stažení obsahu a jeho implementaci ve vaší organizaci naleznete v tématu Obsah Power BI v LCS od společnosti Microsoft a vašich partnerů. Pokud se chcete podívat na ukázku, jak implementovat obsah Power BI, najdete informace v tématu Obsah Power BI od společnosti Microsoft a partnerů ve službě Dynamics Lifecycle Services pro Office Mix.