Obsah analýzy nákladového účetnictví v Power BI

Toto téma popisuje, co je součástí obsahu Analýza nákladového účetnictví v Microsoft Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.

Přehled

Obsah Analýza nákladového účetnictví v Power BI je určen pro kontrolory nákladů nebo jakoukoli osobu, která je odpovědná za provádění kontroly nákladů organizace. Zahrnuje klíčové metriky, jako jsou náklady, velikost a nákladové sazby podle skutečných nákladů, rozpočtových nákladů a nákladů pružného rozpočtu. Používá data transakce z modulu Nákladové účetnictví a poskytuje agregované zobrazení nákladů pro celou organizaci v jedné měně vykazování. Manažeři mohou data filtrovat podle objektů nákladů pro provádění kontroly nákladů jejich organizačních jednotek, a to i v případě, že organizace má několik právnických osob.

Vzhledem k tomu, že obsah Analýza nákladového účetnictví zvýrazňuje rozdíly mezi skutečnými náklady a rozpočtovými náklady, mohou být manažeři upozorněni na pozitivní a negativní trendy pro jejich provozní jednotky. Manažeři mohou přejít k podrobnostem hierarchií prvků nákladů nebo jednotlivým prvků nákladů. Tímto způsobem mohou získat manažeři podrobný přehled o tom, jak došlo k odchylce nákladů, a následně provést účinné akce.

Obsah Analýza nákladového účetnictví umožní účetním analyzovat způsoby, jak náklady prochází přes objekty nákladů v celé organizaci.

Další informace o nákladovém účetnictví naleznete v tématu Domovská stránka nákladového účetnictví.

Definováním zabezpečení na úrovni přístupu v nákladovém účetnictví a jejím zkombinováním se zabezpečením na úrovni řádků v Power BI můžete povolit všem vlastníkům objektů nákladů přístup k obsahu analýzy nákladového účetnictví v Power BI. Všechna data ve vizualizaci budou poté vyfiltrována na základě úroveň přístupu, který je řízen v nákladovém účetnictví. Další informace o zabezpečení na úrovni přístupu a zabezpečení na úrovni řádku, naleznete v Nastavení zabezpečení pro obsah nákladového účetnictví v Power BI.

Přístup k obsahu Power BI

Obsah analýzy nákladového účetnictví v Power BI naleznete v knihovně sdíleného majetku ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Další informace o stažení obsahu a jeho implementaci ve vaší organizaci naleznete v tématu Obsah Power BI v LCS od společnosti Microsoft a vašich partnerů. Pokud se chcete podívat na ukázku, jak implementovat obsah Power BI, najdete informace v tématu Obsah Power BI od společnosti Microsoft a partnerů ve službě Dynamics Lifecycle Services pro Office Mix.

Nezapomeňte si stáhnout obsah Analýza nákladového účetnictví, který se vztahuje k vámi používané verzi aplikace Microsoft Dynamics 365.

Poznámka

Předpokladem pro obsah Power BI je KB 4011327. Po přihlášení ke službě LCS můžete přejít k článku znalostní báze zde: https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

Metriky, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah zahrnuje sadu stránek sestav. Každá stránka obsahuje sadu metrik, které jsou zobrazovány jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizace v obsahu analýzy nákladového účetnictví v Power BI.

Stránka sestavy Graf Dlaždice
Kontrola nákladů podle fiskálního období Skutečné náklady a rozpočtové náklady podle úrovně hierarchie prvků nákladů Skutečné náklady vs rozpočtové náklady
Odchylka rozpočtu podle úrovně hierarchie prvků nákladů Skutečná nákladová sazba vs rozpočtová nákladová sazba
Prvních 10 odchylek rozpočtu v procentech podle prvku nákladů Skutečná velikost vs velikost rozpočtu
Kontrola nákladů podle od počátku roku Skutečné náklady a rozpočtové náklady podle období kalendářního roku Skutečné náklady vs rozpočtové náklady
Odchylka rozpočtu podle období kalendářního roku Skutečná nákladová sazba vs rozpočtová nákladová sazba
Prvních 10 odchylek rozpočtu v procentech podle prvku nákladů Skutečná velikost vs velikost rozpočtu
Nákladová sazba podle fiskálního roku Skutečná nákladová sazba podle chování nákladů Skutečná nákladová sazba vs rozpočtová nákladová sazba
Skutečná nákladová sazba, odchylka rozpočtové nákladové sazby, procento rozpočtové nákladové sazby, rozpočtová nákladová sazba a úroveň hierarchie prvků nákladů Skutečná velikost vs velikost rozpočtu
Odchylka rozpočtu podle úrovně hierarchie prvků nákladů
Prvních 10 odchylek rozpočtu v procentech podle prvku nákladů
Pružný rozpočet podle fiskálního období Skutečné náklady, rozpočtové náklady a náklady pružného rozpočtu podle úrovně hierarchie prvků nákladů Skutečná velikost vs velikost rozpočtu
Odchylka rozpočtu, odchylka pružného rozpočtu podle úrovně hierarchie prvků nákladů Skutečné náklady vs náklady pružného rozpočtu
Skutečné náklady, rozpočtové náklady a pružné náklady podle chování nákladů a podle úrovně hierarchie prvků nákladů Skutečná nákladová sazba vs nákladová sazba pružného rozpočtu
Výpis nákladů podle fiskálního období Skutečné náklady podle úrovně hierarchie prvků nákladů a názvu člena dimenze objektu nákladů
Skutečné náklady podle názvu člena dimenze objektu nákladů a názvu člena dimenze prvku nákladů

Informace o datovém modelu a entitách

Následující data se používají k naplnění stránek sestavy v obsahu Analýza nákladového účetnictví v Power BI. Tato data jsou vyjádřena jako agregační měření, která jsou rozfázována v úložišti entit. Úložiště entit je databáze Microsoft SQL Server, která je optimalizována pro analýzu. Další informace naleznete v tématu Přehled integrace Power BI úložištěm entit.

Následujících klíčové měrné systémy agregace byly použity jako základ obsahu.

Celek Klíčové měření agregace Zdroj dat pro Dynamics 365. Pole popis
Položky nákladového účetnictví SUM(Částka) CAMDATAAggregatedCostEntry Částka Částka v měně hlavní knihy nákladového účetnictví.
Statistické položky SUM(Velikost) CAMDATAAggregatedStatisctialEntry Hodnota

Následující tabulka zobrazuje, jak se používají klíčové měrné systémy agregace k vytvoření několika vypočtených hodnot v souboru dat obsahu.

Měřítko Jak vypočítat míru
Skutečné náklady CALCULATE('Položky nákladového účetnictví'[Míra], 'Verze transakce'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 0)
Rozpočtové náklady CALCULATE('Položky nákladového účetnictví'[Míra], 'Verze transakce'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 1)
Odchylka rozpočtových nákladů [Rozpočtové náklady] - [Skutečné náklady]
Procento odchylky rozpočtu IF ([Rozpočtové náklady] = 0, blank(), [Odchylka rozpočtu] / [Rozpočtové náklady])
Skutečná velikost CALCULATE('Statistické položky'[Plná velikost], 'Verze transakce'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 0)
Velikost rozpočtu CALCULATE([Plná velikost], 'Verze transakce'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 1)
Statistická odchylka rozpočtu [Velikost rozpočtu] - [Skutečná velikost]
Procento statistické odchylky rozpočtu IF ([Velikost rozpočtu] = 0, blank(), [Statistická odchylka rozpočtu] / [Velikost rozpočtu])
Skutečná nákladová sazba IF ([Skutečná velikost] = 0, BLANK(), [Skutečné náklady] / [Skutečná velikost])
Rozpočtová nákladová sazba IF ([Velikost rozpočtu] = 0, BLANK(), [Rozpočtové náklady] / [Velikost rozpočtu])
Odchylka rozpočtové nákladové sazby [Rozpočtová nákladová sazba] - [Skutečná nákladová sazba]
Procento odchylky rozpočtové nákladové sazby IF ([Rozpočtové náklady] = 0, blank(), [Odchylka rozpočtové nákladové sazby] / [Rozpočtová nákladová sazba])
Pevné rozpočtové náklady CALCULATE([Rozpočtové náklady], 'Položky nákladového účetnictví'[COSTBEHAVIOR] = 1)
Variabilní rozpočtové náklady CALCULATE([Rozpočtové náklady], 'Položky nákladového účetnictví'[COSTBEHAVIOR] = 2)
Pevné náklady pružného rozpočtu [Pevné rozpočtové náklady]
Variabilní náklady pružného rozpočtu IF ([Velikost rozpočtu] = 0, BLANK(), ([Variabilní rozpočtové náklady] / [Velikost rozpočtu]) *[Skutečná velikost])
Náklady pružného rozpočtu [Pevné náklady pružného rozpočtu] + [Variabilní náklady pružného rozpočtu]
Odchylka pružného rozpočtu [Náklady pružného rozpočtu] - [Skutečné náklady]
Procento odchylky pružného rozpočtu IF ([Náklady pružného rozpočtu] = 0, BLANK(), [Odchylka pružného rozpočtu] / [Náklady pružného rozpočtu])
Nákladová sazba pružného rozpočtu IF ([Skutečná velikost] = 0, BLANK(), [Náklady pružného rozpočtu] / [Skutečná velikost])
Odchylky nákladové sazby pružného rozpočtu [Nákladová sazba pružného rozpočtu] - [Skutečná nákladová sazba]
Procento odchylky nákladové sazby pružného rozpočtu IF ([Nákladová sazba pružného rozpočtu] = 0, BLANK(), [Odchylky nákladové sazby pružného rozpočtu] / [Nákladová sazba pružného rozpočtu])

Následující klíčové dimenze se používají jako filtry k řezu měrných systémů agregace pro dosažení většího rozlišení a poskytnutí hlubších analytických poznatků.

Celek Příklady atributů
Hlavní knihy nákladového účetnictví Hlavní kniha nákladového účetnictví
Jednotky řízení nákladů Název jednotky řízení nákladů
Dimenze prvku nákladů Název dimenze prvku nákladů, název člena dimenze prvku nákladů a popis člena dimenze prvku nákladů
Dimenze objektu nákladů Název dimenze objektu nákladů, název člena dimenze objektu nákladů a popis člena dimenze objektu nákladů
Statistické dimenze Název statistické dimenze, název člena statistické dimenze a popis člena statistické dimenze
Hierarchie dimenze objektu nákladů Název hierarchie dimenze objektu nákladů, úroveň hierarchie dimenze objektu nákladů, stromová hierarchie dimenze objektu nákladů
Hierarchie dimenze prvku nákladů Název hierarchie dimenze prvku nákladů, úroveň hierarchie dimenze prvku nákladů, stromová hierarchie dimenze prvku nákladů
Hierarchie statistické dimenze Název hierarchie statistické dimenze, úroveň hierarchie statistické dimenze, stromová hierarchie statistické dimenze
Verze transakce Název verze
Fiskální kalendáře Kalendář, Popis kalendáře
Fiskální roky Kalendářní rok
Fiskální období Kalendářní roční období