Definice sestavy v návrháři finanční sestavy

Tento článek obsahuje informace o definicích sestavy. Definice sestavy představuje součást sestavy (nebo stavební blok), který využívá definici řádku, definici sloupce a volitelně definici stromu výkaznictví pro vytvoření sestavy. Definice sestavy také poskytuje možnosti a nastavení pro přizpůsobení sestavy.

Definice sestavy představuje součást sestavy (nebo stavební blok), který využívá definici řádku, definici sloupce a volitelně definici stromu výkaznictví pro vytvoření sestavy. Definice sestavy nabízí také další možnosti a nastavení, které můžete použít pro přizpůsobení sestavy. Po vytvoření definic řádků a sloupců je nutno je zkombinovat do definice sestavy. V tomto okamžiku můžete také definovat další aspekty definic, například úroveň podrobností a datum sestavy. Poté můžete sestavu uložit a vygenerovat. Finanční výkaznictví nabízí následující úrovně podrobností:

 • Finanční
 • Finanční a účetní
 • Finanční, účetní a transakční

V závislosti na tom, jak jsou data v systému Microsoft Dynamics ERP uložena, však v sestavách nemusejí být dostupné podrobnosti transakcí.

Vytvoření definice sestavy

 1. V Návrháři sestav v nabídce Soubor klikněte na tlačítko Nový a vyberte možnost Definice sestavy.
 2. Zadejte příslušné informace na kartách Sestava, Výstup a distribuce, Záhlaví a zápatí a Nastavení.

Obsah definice sestavy

Následující tabulka popisuje karty v definici sestavy a způsob použití těchto informací.

TAB Popis
Sestava Umožňuje vytvořit sestavu, konfigurovat sestavu nebo změnit existující sestavu.
Výstup a distribuce Umožňuje změnit typ výstupu a cílové umístění sestavy.
Záhlaví a zápatí Umožňuje definovat a naformátovat záhlaví a zápatí sestavy. Například můžete přidat text a obrázky pro záhlaví nebo zápatí. Finanční výkaznictví podporuje soubory BMP, JPG a PNG jako obrázky. Můžete také přidat kódy automatického textu a vložit tak další informace, například název společnosti, název sestavy nebo číslo stránky.
Nastavení Zadejte nastavení definice sestavy, například následující nastavení:
 • Formátování a částky ze zaokrouhlení
 • Formát sestavy podrobností
 • Formátování organizačního stromu
 • Generování sestavy výjimek
 • Určit převod měny
 • Podrobnosti o mezisoučtu a filtrování podrobností účtů.

Další zdroje

Finanční výkaznictví