Obsah Power BI pro rozvoj zaměstnanců

Toto téma popisuje obsah Microsoft Power BI – Rozvoj zaměstnance.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI Rozvoj zaměstnance, obsahují grafy a tabulky s dalšími informacemi. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav.

Sestava Obsah
Přehled rozvoje zaměstnanců Souhrn dalších sestav
Analýza dovedností zaměstnanců Typy dovedností zaměstnanců a dovednosti zaměstnanců podle typu
Analýza úrovní dovedností zaměstnanců Úrovně dovedností zaměstnanců podle oddělení, zaměstnanci podle úrovní a typů dovedností a nejnižší a nejvyšší úrovně podle dovednosti
Profil dovedností Profil dovedností vybraného zaměstnance
Analýza dovedností Dovednosti podle typu a hodnocení
Analýza hodnocení výkonnosti Zaměstnanci s nejnižším a nejvyšším hodnocením podle druhu práce, hodnocení zaměstnanců podle oddělení, zaměstnanci podle typu pozice a hodnocení a nejvyšší a nejnižší hodnocení podle umístění
Analýza výkonnosti zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců u vybraného hodnocení podle manažera

Grafy a dlaždice v těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit je na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Informace o datovém modelu a entitách

Celek Obsah Vztahy s jinými entitami
Posuny kalendáře Posuny kalendáře pro řez sestav Přiřazení k minulé pozici, trend pozice, trend zaměstnance, ukončený zaměstnanec
Společnost Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy Aktuální zaměstnanec, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Aktuální pozice Pozice k aktuálnímu datu, ekvivalent k plnému úvazku, otevřené pozice a dlouhodobě otevřené pozice Práce, pozice
Aktuální zaměstnanec Pracovníci k aktuálnímu datu, věk a počet zaměstnanců Společnost, geografické umístění, jméno zaměstnance, nadřízený, pracovní zařazení, demografické údaje, práce, zaměstnání, pozice
Datum Dny, týdny, měsíce a roky Přiřazení k minulé pozici, trend pozice, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Demografické údaje Datum narození, pohlaví, etnický původ a rodinný stav Aktuální zaměstnanec, ukončený pracovní poměr, trend zaměstnance
Zaměstnání Počáteční datum, koncové datum a datum přechodu Aktuální zaměstnanec, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Geografické umístění Město, okres, PSČ a stát nebo kraj Aktuální zaměstnanec, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Práce Funkce, typ a název Aktuální pozice, aktuální zaměstnanec
Minulá pozice Důvod přiřazení, počáteční datum, koncové datum a práce Posun kalendáře, datum, práce, pozice
Pozice Oddělení, FTE, pozice, typ pozice a název Aktuální pozice, aktuální zaměstnanec
Trend pozice Pozice během času, FTE a práce Posun kalendáře, datum, práce, pozice
Nadřízená pozice Křestní jméno, příjmení a celé jméno Aktuální zaměstnanec, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Ukončený pracovní poměr Propuštění pracovníci, datum ukončení, název, pozice a práce Společnost, geografické umístění, jméno zaměstnance, nadřízený, posun kalendáře, datum, pracovní zařazení, demografické údaje, práce, zaměstnání, pozice
Jméno zaměstnance Křestní jméno, příjmení a celé jméno Aktuální pracovník, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Titul zaměstnance Název a datum služebního věku Aktuální zaměstnanec, ukončený zaměstnanec, trend zaměstnance
Trend zaměstnance Pracovníci během času, počet zaměstnanců, společnost a pozice Společnost, geografické umístění, jméno zaměstnance, nadřízený, posun kalendáře, datum, pracovní zařazení, demografické údaje, práce, zaměstnání
Práce Funkce, typ a název Aktuální zaměstnanec, aktuální pozice, trend zaměstnance, upřednostňované dovednosti, minulá pozice, trend pozice, ukončený pracovní poměr
Upřednostňovaná dovednost Důležitost, hodnocení, dovednost a úroveň dovedností Práce
Analýza dovedností zaměstnanců Certifikace, úroveň, datum úrovně a dovednost Jméno zaměstnance, dovednost
Výkonnost Ohodnocení, popis a model ohodnocení Aktuální zaměstnanec, aktuální pozice, trend zaměstnance, upřednostňované dovednosti, minulá pozice, trend pozice, ukončený pracovní poměr
Dovednost Dovednosti, typ dovedností a ohodnocení Analýza dovedností zaměstnanců, upřednostňovaná dovednost