Generování elektronických dokumentů a aktualizace dat aplikace pomocí nástroje elektronického výkaznictví

Můžete vytvářet formáty elektronického výkaznictví (ER), které lze použít v aplikaci Finance and Operations ke generování odchozích elektronických dokumentů. Můžete vytvořit také formáty ER, které analyzují příchozí elektronické dokumenty, a použít jejich obsah k aktualizaci dat aplikace.

Pomocí této funkce lze použít jeden formát ER pro generování odchozích elektronických dokumentů a následné aktualizaci dat aplikace. Tuto funkci lze využít v těchto případech:

  • Abyste zabránili opakovanému použití dat aplikace u dalších procesů, můžete je označit hned poté, co budou využita k vygenerování elektronických dokumentů. Můžete například označit platební transakce jako zpracované ihned po jejich začlenění do vygenerované zprávy o platbě.
  • Můžete uložit podrobnosti o zpracování elektronických dokumentů vygenerovaných pomocí logiky ER. Může se jednat například o jedinečnou identifikaci zpráv o platbě vygenerovanou pomocí výrazu ER. Výraz je založen na informacích zadaných v dialogovém okně ER při spuštění formátu ER za účelem vygenerování dokumentů.

Další informace o této funkci získáte v průvodcích záznamem úloh pro generování dokumentů ER s aktualizací dat aplikace (součást obchodního procesu 7.5.4.3 Získání/vývoj součástí IT služeb/řešení (10677)), které vás provedou procesy výkaznictví a archivace Intrastat. K dokončení některých kroků v průvodcích jsou nutné následující soubory. Stáhněte si je a uložte je do místního počítače.