Obsah výkonosti výroby v Power BI

Toto téma popisuje, co je součástí obsahu výkonnosti výroby v Microsoft Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.

Přehled

Obsah Výkonnost výroby pro Power BI je určený pro výrobní manažery nebo osoby v rámci organizace, které odpovídají za kontrolu výroby.

Sestavy, které jsou zahrnuty, umožňují používat Power BI spotřeby ke sledování výkonu výrobních operací z hlediska včasné realizace, kvality a nákladů. Sestavy používají transakční data z výrobních zakázek a dávkových objednávek a poskytují agregované zobrazení metrik výroby na úrovni celé společnosti a rozúčtování metrik podle produktu a zdroje.

Obsah Power BI zvýrazňuje schopnost organizace dokončit výrobu včas a v plném rozsahu. Budoucí výkon je plánovaný na základě plánů výroby. Komplexní sestavy zajišťují komplexní přehled o vadách produktů, které vznikly během výroby, míry závad pro prostředky a operace.

Tento obsah Power BI také lze analyzuje výrobní odchylky. Výrobní odchylky se vypočítávají jako rozdíl mezi odhadovanými a realizovanými náklady. Výrobní odchylky se vypočítají, když výrobní zakázky nebo dávkové objednávky dosáhnou stavu Ukončeno.

Obsah Výkonnost výroby v Power BI zahrnuje data, která pocházejí z výrobních zakázek a dávkových objednávek. Sestavy neobsahují data, která souvisí s kanbanovými výrobami.

Přístup k obsahu Power BI

Pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (červenec 2017), obsah Výkonnosti výroby v Power BI se zobrazuje na stránce Výkonnost výroby (Řízení výroby > Dotazy a sestavy > Analýza výkonnosti výroby > Výkonnost výroby).

Metriky, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah Výkonnost výroby v Power BI zahrnuje sadu stránek sestavy. Každá stránka obsahuje sadu metrik, které jsou zobrazovány jako grafy, dlaždice a tabulky.

Následující tabulka poskytuje přehled zahrnutých vizualizací.

Stránka sestavy Grafy Dlaždice
Výkon výroby
 • Množství výroby podle data
 • Množství výroby podle produktu a skupiny položek
 • Množství plánované výroby podle data
 • Dolních 10 produktů podle včasného a plného dodání
 • Celkem objednávek
 • Včas a v plném rozsahu %
 • Neúplné v %
 • Včasné v %
 • Zpožděné v %
Vady podle produktu
 • Míra vad (ppm) dle data
 • Míra chyb (ppm) podle produktu a skupiny položek
 • Dosud vyrobené množství
 • 10 hlavních produktů podle platné sazby
 • Míra vad (ppm)
 • Chybné množství
 • Celkové množství
Trend vad podle produktu Míra vad (ppm) podle vyrobeného množství Míra vad (ppm)
Vady podle zdrojů
 • Míra vad (ppm) podle data
 • Míra vad (ppm) podle zdroje a pracoviště
 • Míra vad (ppm) podle operace
 • Hlavních 10 zdrojů podle míry vad
Chybné množství
Trendy vad podle zdroje Míra vad (ppm) podle zpracovaného množství
Výrobní odchylky pro výpočet nákladů na pořadí úloh
 • Výrobní odchylka podle data a typu nákladové skupiny
 • Výrobní odchylka podle pracoviště a typu nákladové skupiny
 • 10 hlavních produktů s nepříznivou výrobní odchylkou
 • 10 hlavních produktů s nepříznivou výrobní odchylkou podle zdroje
 • Realizované náklady
 • Výrobní odchylka
 • Výrobní odchylka v %

Rozšíření obsahu v Power BI

Pomocí balíčků obsahu, které jsou k dispozici ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) můžete poskytovat skvělou analýzu osobám, které nejsou přihlášeny k aplikaci Microsoft Dynamics 365. Tyto balíčky obsahu můžete upravit tak, aby zahrnovaly jiné sestavy nebo vizuály, a potom publikovat balíčky obsahu na svého klienta Power BI.com pro analýzu.

Obsah Výkonnost výroby v Power BI naleznete v knihovně sdíleného majetku ve službě LCS. Další informace o stažení obsahu a jeho implementaci ve vaší organizaci naleznete v tématu Obsah Power BI v LCS od společnosti Microsoft a vašich partnerů. Pokud se chcete podívat na ukázku, jak implementovat obsah Power BI, najdete informace v tématu Obsah Power BI od společnosti Microsoft a partnerů ve službě Dynamics Lifecycle Services pro Office Mix.

Nezapomeňte si stáhnout obsah Výkonnost výroby, který se vztahuje k vámi používané verzi aplikace Dynamics 365.

Poznámka

Pokud používáte verzi Microsoft Dynamics 365 for Operations 1611, je předpokladem pro tento obsah Power BI článek znalostní báze KB 4011327. Po přihlášení ke službě LCS můžete přejít k článku znalostní báze zde: https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

Informace o datovém modelu a entitách

Tyto údaje se používají pro stránky sestavy v obsahu Výkonnost výroby v Power BI. Tato data jsou vyjádřena jako agregační měření, která jsou rozfázována v úložišti entit. Úložiště entit je databáze Microsoft SQL Server, která je optimalizována pro analýzu. Další informace o úložišti entit získáte v článku Integrace Power BI s úložištěm entit.

Následující tabulka uvádí klíčová agregovaná opatření, která se používají jako základ obsahu Power BI.

Celek Klíčová opatření agregace Datový zdroj pro Finance and Operations Pole
CostCalculation CostAmount ProdCalcTransExpanded CostAmount
CostCalculation CostMarkup ProdCalcTransExpanded CostMarkup
CostCalculation ActualCostAmount ProdCalcTransExpanded RealCostAmount
CostCalculation RealCostAdjustment ProdCalcTransExpanded RealCostAdjustment
RouteTransactions ErrorQuantity ProdRouteTransExpanded QtyError
RouteTransactions GoodQuantity ProdRouteTransExpanded QtyGood
ProductionOrder DaysDelayed ProdTableExpanded DaysDelayed
ProductionOrder LeadTime ProdTableExpanded LeadTime
ProductionOrder PlannedLeadTime ProdTableExpanded PlannedLeadTime
ProductionOrder ProductionOrderCount ProdTableExpanded
CoproductCostCalculation CoproductCostAmount PmfCoByProdCalcTransExpanded CostAmount
CoproductCostCalculation CoproductCostMarkup PmfCoByProdCalcTransExpanded CostMarkup
CoproductCostCalculation CoproductRealCostAdjustment PmfCoByProdCalcTransExpanded RealCostAdjustment
CoproductCostCalculation CoproductActualCostAmount PmfCoByProdCalcTransExpanded RealCostAmount

Následující tabulka zobrazuje, jak se používají klíčové měrné systémy agregace k vytvoření několika vypočtených hodnot v souboru dat obsahu.

Výměra Jak vypočítat míru
Výrobní odchylka, v % SUMA('Výrobní odchylka'[Výrobní odchylka]) / SUMA('Výrobní odchylka'[Odhadované náklady])
Všechny plánované objednávky COUNTROWS('Plánovaná výrobní zakázka')
Včasné COUNTROWS(FILTER('Plánovaná výrobní zakázka', Plánovaná výrobní zakázka'[Plánované koncové datum] < 'Plánovaná výrobní zakázka'[Datum požadavku]))
Zpožděné COUNTROWS(FILTER('Plánovaná výrobní zakázka', Plánovaná výrobní zakázka'[Plánované koncové datum] > 'Plánovaná výrobní zakázka'[Datum požadavku]))
Včas COUNTROWS(FILTER('Plánovaná výrobní zakázka', Plánovaná výrobní zakázka'[Plánované koncové datum]= ' 'Plánovaná výrobní zakázka'[Datum požadavku]))
Včas % IF ( 'Plánovaná výrobní zakázka'[Včas] <> 0, 'Plánovaná výrobní zakázka'[Včas], IF ('Plánovaná výrobní zakázka'[Všechny plánované zakázky] <> 0, 0, BLANK()) ) / 'Plánovaná výrobní zakázka'[Všechny plánované zakázky]
Dokončené COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je s RAF] = TRUE))
Míra vad (ppm) IF( 'Výrobní zakázka'[Celkové množství] = 0, BLANK(), (SUM('Výrobní zakázka'[Vadné množství]) / 'Výrobní zakázka'[Celkové množství]) * 1000000)
Zpožděné plnění termínů výroby 'Výrobní zakázka'[Pozdě #] / 'Výrobní zakázka'[Dokončená]
Včas a v plném rozsahu COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je v plném rozsahu] = TRUE && 'Výrobní zakázka'[Je včas] = TRUE))
Včas # COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je včas] = TRUE))
Včasné v % IFERROR( IF('Výrobní zakázka'[Včas #] <> 0, 'Výrobní zakázka'[Včas #], IF('Výrobní zakázka'[Celkem zakázek] = 0, BLANK(), 0)) / 'Výrobní zakázka'[Celkem zakázek], BLANK())
Neúplné COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je v plném rozsahu] = FALSE && 'Výrobní zakázka'[Je s RAF] = TRUE))
Neúplné v % IFERROR( IF('Výrobní zakázka'[Neúplné] <> 0, 'Výrobní zakázka'[Neúplné], IF('Výrobní zakázka'[Celkem zakázek] = 0, BLANK(), 0)) / 'Výrobní zakázka'[Celkem zakázek], BLANK())
Je zpožděno 'Výrobní zakázka'[Je s RAF] = TRUE && 'Výrobní zakázka'[Hodnota Zpoždění] = 1
Je včas 'Výrobní zakázka'[Je s RAF] = TRUE && 'Výrobní zakázka'[Dny zpoždění] < 0
Je v plném rozsahu 'Výrobní zakázka'[Dobré množství] >= 'Výrobní zakázka'[Plánované množství]
Je s RAF 'Výrobní zakázka'[Hodnota Stav výroby] = 5 || 'Výrobní zakázka'[Hodnota Stav výroby] = 7
Zpoždění a v plném rozsahu COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je v plném rozsahu] = TRUE && 'Výrobní zakázka'[Je zpožděna] = TRUE))
Zpožděné # COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je zpožděná] = TRUE))
Zpožděné v % IFERROR( IF('Výrobní zakázka'[Pozdě #] <> 0, 'Výrobní zakázka'[Pozdě #], IF('Výrobní zakázka'[Celkem zakázek] = 0, BLANK(), 0)) / 'Výrobní zakázka'[Celkem zakázek], BLANK())
Včas a v plném rozsahu COUNTROWS(FILTER('Výrobní zakázka', 'Výrobní zakázka'[Je plně realizovaná] = TRUE && 'Výrobní zakázka'[Je zpožděná] = FALSE && 'Výrobní zakázka'[Je včas] = FALSE))
Včas a v plném rozsahu % IFERROR( IF('Výrobní zakázka'[Včas a úplná] <> 0, 'Výrobní zakázka'[Včas a úplná], IF('Výrobní zakázka'[Dokončeno] = 0, BLANK(), 0)) / 'Výrobní zakázka'[Dokončeno], BLANK())
Celkem objednávek COUNTROWS('Výrobní zakázka')
Celkové množství SUM('Výrobní zakázka'[Dobré množství]) + SUM(Výrobní zakázka'[Vadné množství])
Míra vad (ppm) IF( 'Transakce směrování'[Zpracované množství] = 0, BLANK(), (SUM('Transakce směrování'[Vadné množství]) / 'Transakce směrování'[Zpracované množství]) * 1000000)
Smíšený poměr závad (ppm) IF( 'Transakce směrování'[Celkem kombinované množství] = 0, BLANK(), (SUM('Transakce směrování'[Vadné množství]) / 'Transakce směrování'[Celkem kombinované množství]) * 1000000)
Zpracované množství SUM('Transakce směrování'[Dobré množství]) + SUM('Transakce směrování'[Vadné množství])
Celkové kombinované množství SUM('Výrobní zakázka'[Dobré množství]) + SUM('Transakce směrování'[Vadné množství])

Následující tabulka uvádí klíčové dimenze, které se používají jako filtry k rozdělení agregovaných měření, aby bylo možné dosáhnout většího odstupňování a získat hlubší analytický přehled.

Celek Příklady atributů
Datum vykázání dokončeného množství Datum, měsíc a rok dokončení (RAF)
Datum ukončení Ukončeno posunutí měsíce a měsíc
Datum požadavku Posunutí měsíce data požadavku a datum požadavku
Datum transakce postupu Posunutí a datum měsíce transakce technologického postupu
Pracoviště ID pracovišť, název pracoviště, stát a město
Entity ID a jméno
Zdroje ID prostředku, název prostředku, typ prostředku a skupiny prostředků
Produkty Číslo produktu, název produktu, ID položky a skupina položek

Další zdroje

Zde uvádíme některé užitečné odkazy související s entitami a vytvářením obsahu v aplikaci Power BI: