Nastavení zabezpečení pro obsah Power BI analýzy nákladového účetnictví

Toto téma vysvětluje, jak můžete rozšířit zabezpečení na úrovni přístupu v nákladovém účetnictví na zabezpečení na úrovni řádku v aplikaci Microsoft Power BI. Tato funkce pomáhá zajistit, aby uživatelé viděli pouze Power BI data, ke kterým mají udělen přístup.

Přehled

Obsah Analýza nákladového účetnictví v Microsoft Power BI používá Power BI zabezpečení na úrovni řádku k omezení přístupu uživatelů. Zabezpečení je založeno na organizační hierarchii úrovně přístupu, která je nastavena v parametrech nákladového účetnictví. Další informace o obsahu Analýza nákladového účetnictví v Power BI najdete v tématu Obsah analýzy nákladového účetnictví v Power BI.

Nastavení

Chcete-li rozšířit Power BI o zabezpečení na úrovni přístupu, musí vlastník obsahu Power BI postupovat podle následujících kroků. Poznámka: Uživatel, který publikuje obsah Analýzy nákladového účetnictví v Power BI se automaticky stane vlastníkem. Pouze vlastník může nastavit zabezpečení v Power BI. Navíc dokud vlastník nepřidá další uživatele na PowerBI.com, nikdo kromě vlastníka nemůže zobrazit jakákoliv data v obsahu Analýzy nákladového účetnictví v Power BI.

  1. Publikujte soubor definice do Power BI.

  2. Přihlaste se k PowerBI.com.

  3. Vyhledejte soubor dat pro obsah Analýzy nákladového účetnictví v Power BI.

  4. Otevřete stránku zabezpečení.

    Otevření stránky zabezpečení

  5. Role Kontrolor objektu nákladů role je již vytvořena. Přidejte další členy, kteří jsou součástí organizační hierarchie na úrovni přístupu pro nákladové účetnictví.

    Přidání členů

Uživatelé, kteří jsou přidáni do role Kontrolor objektu nákladů uvidí pouze data, která mohou vidět, podle definice v organizační hierarchii úrovně přístupu nákladového účetnictví. Poznámka: Zabezpečení na úrovni řádku platí pro dlaždice a sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, které jsou vloženy z Power BI.

Aktualizace zabezpečení

Pokud provedete aktualizace zabezpečení na úrovni přístupu v nákladovém účetnictví a chcete, aby Power BI odráželo tyto aktualizace, je nutné aktualizovat úložiště entit pro obsah Analýzy nákladového účetnictví v Power BI. Po dokončení aktualizace úložiště entity z aplikace Finance and Operations je nutné aktualizovat artefakty na PowerBI.com. Více informací o aktualizaci úložiště entity získáte v části Aktualizace úložiště entit. Vlastník obsahu Analýzy nákladového účetnictví v Power BI musí také provést aktualizaci úložiště entit, je-li novým uživatelům udělen přístup k organizační hierarchii. Navíc musí vlastník přidat nové uživatele do role Kontrolor objektu nákladů roli na PowerBI.com, aby se na ně vztahovalo zabezpečení na úrovni řádku.

Zakázání zabezpečení

Předpokládáme, že vaše organizace chce omezit přístup k datům. Pokud jsou z nějakého důvodu parametry zabezpečení zakázány, pokud spustíte nákladové účetnictví, musí vlastník místo toho přidat uživatele do role Nákladový účetní v Power BI. Pokud změníte zabezpečení ze stavu povoleno na stav zakázáno, je vhodné odebrat uživatele z role Kontrolor objektu nákladů. A naopak, pokud znovu zabezpečení povolíte. Uživatelé mohou patřit k oběma rolím. Společný přístup je spojení obou rolí. U případě obsahu Analýzy nákladového účetnictví v Power BI mají uživatelé, kteří mají společný přístup, neomezený přístup k datům. Chcete-li použít omezený přístup, uživatelé musí být přiřazeni pouze k roli Kontrolor objektu nákladů. Tyto aktualizace zabezpečení na úrovni řádku se projeví okamžitě. Příslušní uživatele by měli obnovit zobrazení prohlížeče.

Další prostředky

Další informace o zabezpečení na úrovni řádku v Power BI naleznete v tématu Správa zabezpečení na vašem modelu v Power BI.