Upgrade týkající se jednoho dokladu a přecenění měny

Některé organizace zadávají deníky obsahující jeden doklad, který má více než jednoho odběratele nebo dodavatele, a rovněž spouští proces přecenění cizí měny pohledávek a závazků. Toto téma popisuje kroky, podle kterých by tyto organizace měly postupovat při upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611.

Při upgradu na Microsoft Dynamics 365 for Operations verzi 1611 postupujte následujícím způsobem.

  1. Před upgradem na aplikaci Dynamics 365 for Operations spusťte procesy přecenění cizí měny pro pohledávky a závazky. Pole Metoda nastavte na Datum faktury. Transakce přecenění je vytvořena, aby vrátila zpět poslední přecenění cizí měny. Proto se otevřené transakce oceňují v jejich původní zúčtovací měně.
  2. Upgrade na Dynamics 365 for Operations verze 1611.
  3. Spusťte znovu procesy přecenění cizí měny pohledávek a závazků Tentokrát nastavte pole Metoda na Standardní. Vytvoří se nová transakce přecenění, která je založena na aktuálních směnných kurzech. Tato transakce zaznamená nerealizovaný zisk/ztrátu a správný součtový účet hlavní knihy.