Připojení k systému nápovědy

Toto téma popisuje součásti systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Poskytuje přehled o tom, jak připojit tyto komponenty, a souhrnné informace o tom, jak vytvořit vlastní nápovědu.

Architektura nápovědy

Následující obrázek znázorňuje části systému nápovědy aplikace Finance and Operations. Systém nápovědy v produktu přebírá články z webu aplikace Finance and Operations na adrese https://docs.microsoft.com a také z průvodců záznamem úloh uložených v modulu modelování podnikových procesů ve službě Lifecycle Services (LCS).

Poznámka

Funkce označené v diagramu hvězdičkou (*) jsou plánované, ale nejsou zatím k dispozici. Architektura nápovědy

Připojení systému nápovědy

Poznámka

Karta Průvodci záznamem úloh není v současnosti v aplikacích Microsoft Dynamics 365 for Talent a Microsoft Dynamics 365 for Retail k dispozici. Funkci zpřístupníme v budoucí verzi. Průvodci v prostředí Začínáme v aplikaci Talent jsou i nadále k dispozici a zabývají se základními funkcemi. Na webu docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations) jsou také k dispozici pokyny pro aplikaci Retail i Talent.

Pomocí stránky Systémové parametry správci systému připojí části systému nápovědy pro implementaci. Formulář Nastavení nápovědy k systémovým parametrům Na stránce Systémové parametry proveďte následující kroky:

Důležité

Při prvním otevření karty Nápověda je nutné se připojit k službě Lifecycle Services. Nezapomeňte klepnout na odkaz v polovině formuláře, počkat na připojení, zavřít dialogové okno a klepnout na tlačítko OK k získání stránky Parametry systému.Připojit k LCS

 1. Vyberte projekt služby Lifecycle Services pro připojení.
 2. Vyberte knihovny BPM (v rámci vybraného projektu), ze kterých chcete načíst záznamy úkolů.

  • U aplikace Finance and Operations vyberte pro obsah společnosti Microsoft nejnovější APQC Unified Library for Finance and Operations.
  • Pro modul Retail vydáme knihovnu v blízké době.
  • Pro aplikaci Talent není třeba knihovnu vybírat – připojení ke správné knihovně se nastaví automaticky.
 3. Nastavte pořadí zobrazení knihoven BPM. Tato možnost určuje pořadí, ve kterém se záznamy úkolů z knihoven zobrazí v podokně Nápověda.

Po dokončení těchto kroků můžete otevřít podokno Nápověda a kliknutí na kartu Průvodci záznamem úloh. Zobrazí se vám nyní průvodci záznamem úloh, které se vztahují ke stránce, na které se momentálně v aplikaci Finance and Operations nacházíte. Pokud nebyly nalezeny žádné průvodce úkolem, můžete zadat klíčová slova pro upřesnění hledání.

Zobrazení přeložených průvodců úkoly

Přeložení průvodci úkolem byli poprvé vydání v knihovně APQC Unified Library pro květen 2016 a v knihovně Začínáme. Chcete-li v aplikaci Finance and Operations zobrazit lokalizovanou nápovědu k průvodci záznamem úloh, zkontrolujte, zda máte připojenou knihovnu z května. Jazyk, ve kterém se průvodce úkolem zobrazí, je řízen pro každého uživatele v jazykovém nastavení v části Možnosti > Předvolby.

Poznámka

I když mnoho průvodců záznamem úloh již bylo přeloženo, klient aplikace Finance and Operations v současnosti nezobrazuje jejich přeložené názvy. Stejně tak pouze průvodci úkolem vydaní v únoru jsou momentálně k dispozici v překladu v knihovně pro únor 2016. Aktualizovanou knihovnou s další překlady zpřístupníme později.

 • Pokud průvodce úkolem byl přeložen, veškerý text průvodce úkolem se při otevření daného průvodce zobrazí ve vybraném jazyce.
 • Pokud průvodce úkolem zatím nebyl přeložen, při otevření daného průvodce se zobrazí ve vybraném jazyce pouze některý text (text ovládacích prvků).

Vytváření vlastních nápověd

Vlastní nápovědu pro aplikace Finance and Operations a Retail můžete vytvořit tak, že vytvoříte záznamy úloh, které odpovídají vaší implementaci, a uložíte je do knihovny obchodního procesu LCS. Pro aplikaci Talent nelze vlastní průvodce záznamem úloh vytvořit.

Pro partnery platí, že pokud knihovnu nastavíte jako podnikovou knihovnu a zahrnete ji do řešení, bude k dispozici vašim odběratelům. Můžete vytvořit také kopii sjednocené globální knihovny APQC a poté otevřít kopii z ní otevřít záznamy úloh, upravit je a uložit záznamy s provedenými změnami. Další informace naleznete v tématu Vytvoření záznamu úkolu jako dokumentace nebo školení.

Viz také

Přehled nápovědy

Přehled záznamníku úloh

Postup vytvoření záznamu úloh pro použití jako dokumentace nebo školení