Přehled systému nápovědy

Toto téma poskytuje přehled součástí systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Také je zde vysvětleno, jak můžete poskytnout vlastní dokumentaci a školení pro vaši organizaci.

Poznámka

Tyto produkty spolu úzce souvisí: Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics 365 for Retail a Dynamics 365 for Talent. Stejné funkce se mohou objevovat ve všech třech produktech. U témat, která se vztahují především k aplikaci Retail, proto bude uveden název produktu Dynamics 365 for Retail; u témat souvisejících s aplikací Talent bude uveden název Dynamics 365 for Talent a u témat souvisejících se základním produktem bude uveden název Dynamics 365 for Finance and Operations. Témata týkající se jednoho produktu mohou platit i pro stejné funkce v podobných produktech.

Systém nápovědy je společný pro všechny následující produkty:

 • Dynamics 365 for Finance and Operations
 • Dynamics 365 for Retail
 • Dynamics 365 for Talent

Aplikace Finance and Operations obsahuje systém nápovědy, který je založen na dvou hlavních součástech:

 • Web s dokumentací
 • Průvodci záznamem úloh

Na panelu Nápověda můžete ve všech produktech získat přístup k tématům nápovědy a průvodcům záznamem úloh. Následující obrázek znázorňuje aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations

Podokno Nápověda

Toto téma popisuje systém nápovědy a vysvětluje, jak lze vytvořit vlastní dokumentaci a zdroje školení pro vaši organizaci.

Důležité

Karta Průvodci záznamem úloh není v současnosti v aplikacích Microsoft Dynamics 365 for Talent a Microsoft Dynamics 365 for Retail k dispozici. Funkci zpřístupníme v budoucí verzi. Průvodci v prostředí Začínáme v aplikaci Talent jsou i nadále k dispozici a zabývají se základními funkcemi. Na webu docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations) jsou také k dispozici pokyny pro aplikaci Retail i Talent.

Nápověda na webu docs.microsoft.com

Primární zdroj dokumentace pro aplikaci Finance and Operations je web docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations). Web nabízí následující možnosti:

 • Přístup k nejaktuálnějšímu obsahu – web nám poskytuje rychlejší a pružnější způsob vytváření, provedení a aktualizaci dokumentace k produktům. Díky tomu pomáhá zajistit, že budete mít přístup k aktuálním technickým informacím.
 • Obsah vytvořený odborníky – web poskytuje lepší sadu dokumentace k produktu, kterou mohou vylepšovat členové komunity uvnitř i mimo aplikaci Microsoft.
 • Přístup k různým typům obsahu – web umožňuje rychlý přístup k různým typům obsahu o aplikaci Finance and Operations, například průvodcům záznamem úloh, videím a tématům.
 • Obsah, který podporuje obchodní procesy – web zahrnuje obsah založený na obchodní procesy, který využívá modul k modelování obchodních procesů (BPM) ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Vyhledávání na webu docs.microsoft.com

Dostáváme spousty dotazů, jak vyhledávat náš obsah. Pokud na našem webu začnete stránkou o aplikaci Finance and Operations, omezíme rozsah vašeho vyhledávání jenom na obsah pro tuto aplikaci. Rozsah vyhledávání můžete omezit kliknutím na X vedle možnosti Operace ve vyhledávacím poli.

Vyhledat

Obsah lze také vyhledat pomocí libovolného modulu pro vyhledávání. Pro dosažení nejlepších výsledků vám doporučujeme použít vyhledávání na webu, například site:docs.microsoft.com dynamics 365 "hledaný termín".

Obsah docs.microsoft.com

Aplikace Finance and Operations, Retail a Talent sdílejí jednu tabulku obsahu na stránce s dokumenty, což umožňuje uživatelům zobrazit kontext tématu, na kterém se nacházejí. Je díky tomu také možné najít požadovaná témata pomocí filtrů nad tabulkou obsahu.

Sledování tématu

Chcete-li sledovat téma, klikněte na tlačítko +Sledovat pod polem komentáře. Abyste mohli sledovat téma, musíte se přihlásit. Více informací naleznete v části Nechte nám komentář.

Použití kanálu RSS

Pro přihlášení k odběru kanálu RSS všech aktualizací obsahu Unified Operations použijte následující odkaz z prohlížeče, který podporuje kanály RSS, jako je například Internet Explorer, nebo správce kanálů RSS:

Kanál RSS

Poskytnutí zpětné vazby

Máme rádi zpětnou vazbu uživatelů. Můžete buď komentovat nebo navrhovat změny našeho obsahu prostřednictvím GitHub.

Nechte nám komentář

Máte-li nějakou zpětnou vazbu nebo otázky, nechte nám komentář v dolní části stránky.

1 Klikněte na Komentáře pro získání komentářů ve spodní části stránky.

Poznámky

2 Začněte psát komentáře a potom klikněte na Publikovat komentář.

Publikovat komentář

3 Vyberte typ účtu, se kterým se chcete přihlásit:
Klikněte na některou z ikon vlevo, pokud chcete tento web propojit s existujícím účtem, jako je Twitter, Facebook nebo účet Microsoft.

Nebo

Vpravo zadejte e-mailovou adresu a nové heslo k vytvoření nového účtu pro dané místo.

Možnosti přihlášení

Navržení změny nebo přispění do obsahu prostřednictvím GitHub

Chcete-li navrhnout změnu, musíte mít účet GitHub a podepsat licenční smlouvu přispěvatele. Po odeslání požadavku na vložení zkontrolujeme navrhované změny. V případě potřeby je projednáme interně a ozveme se vám zpět.

Chcete-li začít, klikněte na tlačítko Upravit (tužka) na tématu nebo přejděte na naše úložiště https://github.com/MicrosoftDocs/dynamics-365-unified-operations-public.

Další informace naleznete v příručce našich přispěvatelů: https://github.com/MicrosoftDocs/dynamics-365-unified-operations-public/blob/live/CONTRIBUTING.md.

Poznámka

V současnosti budeme přijímat pouze příspěvky do našeho anglického úložiště.
Nepřijímáme problémy reportované prostřednictvím GitHub--ujistěte se, že pro návrhy na obsah použijete požadavek na vložení. Zpětná vazba k produktům a funkcím se nejlépe spravuje pomocí portálu Dynamics 365 Ideas Portal: https://experience.dynamics.com/ideas/.

Průvodci záznamem úloh

Průvodce záznamem úloh je kontrolovaný, řízený a interaktivní způsob, který vás provede kroky daného úkolu nebo obchodního procesu. Je možné otevřít (přehrát) Průvodce záznamem úloh v podokně Nápověda. Po prvním kliknutí na Průvodce záznamem úloh se v podokně Nápověda zobrazí podrobné pokyny pro úkol. Nově jsou k dispozici lokalizovaní průvodci záznamem úloh.

Poskytneme různé sady průvodce záznamem úloh pro každý produkt, jake je například Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365 for Finance and Operations nebo Dynamics 365 for Talent. Část Přístup k průvodcům záznamem úloh z podokna Nápověda popisuje, jak najít správné průvodce pro daný produkt.

Zobrazení pro čtení Průvodce záznamem úloh

Chcete-li zažít řízenou interaktivní zkušenost, klikněte na možnost Spustit průvodce úkole v dolní části podokna Nápověda. Zobrazí se černý ukazatel s určením akce, kterou je třeba provést. Postupujte podle pokynů v uživatelském rozhraní a zadejte data podle pokynů. Pokyny ke kroku Průvodce záznamem úloh

Důležité

Data, která zadáte při přehrávání Průvodce záznamem úloh jsou skutečná. Pokud jste ve výrobním prostředí, budou zadána data, která skutečně používáte.

Vše začíná v Záznamníku úkolů

Průvodci úkolem se vytvoří pomocí Záznamníku úkolů. Při použití Záznamníku úloh jsou zaznamenány všechny akce, které provedete v uživatelském rozhraní aplikace Finance and Operations (například kliknutí na nabídky, změna nastavení a zadávání dat). Kroky, které zaznamenáte, jsou souhrnně označovány termínem záznam úkolu. Jak jsme vysvětlili v předchozím oddílu, lze zobrazit záznamy úloh v podokně Nápověda a přehrát jako průvodce úkolem. Existují však další možnosti, jak lze použít záznamy úloh:

 • Uložení záznamu úkolu do BPM – Lze uložit záznam úkolu na řádek v hierarchii knihovny BPM ve službě LCS. Při uložení záznamu úkol do BPM bude vygenerován vývojový diagram společně s kroky záznamu. Poznámka: Chcete-li zobrazit záznam úlohy v podokně Nápověda aplikace Finance and Operations a přehrát ho jako průvodce záznamem úlohy, musíte záznam uložit do knihovny BPM.
 • Uložení záznamů úkolů jako jako dokumentů Word – Uložením záznamu úkolu jako dokumentu aplikace Microsoft Word můžete snadno vytvářet tisknutelné přepisy školení pro vaši organizaci.

Další informace o průvodci záznamem úloh najdete v části Záznamník úloh v aplikaci Finance and Operations.

Vytvoření přizpůsobených záznamů úkolů

Můžete vytvořit vlastní záznamy úkolů nebo můžete stáhnout a upravit záznam úkolu, který poskytuje společnost Microsoft. Proto můžete vytvořit upravenou nápovědu pro svou organizaci, které odpovídá konkrétní implementaci aplikace Finance and Operations. Chcete-li zobrazit záznam úlohy v podokně Nápověda aplikace Finance and Operations a přehrát ho jako průvodce záznamem úlohy, musíte záznam uložit do knihovny BPM ve službě LCS. Pro partnery platí, že pokud knihovnu nastavíte jako podnikovou knihovnu a zahrnete ji do řešení, bude k dispozici vašim odběratelům. Úplné pokyny viz Vytváření dokumentace nebo školení pomocí záznamu úloh.

Nápověda v produktu

Chcete-li získat přístup k obsahu nápovědy v aplikaci Finance and Operations, klikněte na ikonu Nápověda (?) a vyberte možnost Nápověda nebo stiskněte klávesy Ctrl+Shift+?. V obou případech se otevře podokno Nápověda. Z podokna Nápověda můžete otevřít články nebo průvodce záznamem úloh.

Podokno Nápověda

Přístup k tématům nápovědy z podokna Nápověda

Z podokna Nápověda můžete otevřít články, které se týkají klienta aplikace Finance and Operations. Při prvním otevření podokna nápovědy a kliknutí na kartu Wiki uvidíte články vztahující se ke stránce, kterou máte aktuálně otevřenou v aplikaci Finance and Operations. Pokud nebyly nalezeny žádné články, můžete zadat klíčová slova pro upřesnění hledání. Po kliknutí na článek v podokně Nápověda se nová záložka otevře v prohlížeči a zobrazí se wiki článek.

Důležité

Tato část se nevztahuje na aplikaci Dynamics 365 for Talent. Systém nápovědy pro aplikaci Talent se automaticky připojí k průvodcům záznamem úloh pro daný produkt. V aplikaci Talent navíc nelze vytvářet vlastní průvodce záznamem úloh.

Přístup k průvodcům záznamem úloh z podokna Nápověda

Před zobrazením průvodců záznamem úloh v podokně Nápověda musí správce systému přejít na stránku Systémové parametry v aplikaci Finance and Operations a nakonfigurovat některá nastavení.

Poznámka

 • Než bude možné konfigurovat nápovědu, musíte být přihlášeni pomocí účtu ve stejném klientovi, ve kterém je aplikace Finance and Operations nasazena.
 • Není možné připojit se do knihovny LCS z instance aplikace Finance and Operations spuštěné na místním virtuálním pevném disku (VHD).

Formulář Systémové parametry s nastavením nápovědy

Na stránce Systémové parametry proveďte následující kroky:

 1. Upozornění: Při prvním otevření karty Nápověda je nutné se připojit ke službě Lifecycle Services. Klikněte na odkaz uprostřed formuláře, počkejte na připojení, zavřete dialogové okno a kliknutím na tlačítko OK otevřete formulář parametrů. Připojit k LCS

 2. Vyberte projekt služby Lifecycle Services pro připojení.

 3. Vyberte knihovny BPM (v rámci vybraného projektu), ze kterých chcete načíst záznamy úloh.

  • U aplikace Finance and Operations vyberte pro obsah společnosti Microsoft knihovnu z února 2017 QPC Unified Library for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
  • Pro aplikaci Retail vydáme knihovnu v červenci.
  • Pro aplikaci Talent není třeba knihovnu vybírat – připojení ke správné knihovně se nastaví automaticky.
 4. Nastavte pořadí zobrazení knihoven BPM. Tato možnost určuje pořadí, ve kterém se záznamy úkolů z knihoven zobrazí v podokně Nápověda.

Poté, co dokončí správce systému tyto kroky, můžete otevřít podokno Nápověda a kliknutí na kartu Průvodci záznamem úloh. Zobrazí se vám nyní Průvodci záznamem úloh, které se vztahují ke stránce, na které se momentálně v aplikaci Finance and Operations nacházíte. Pokud nebyli nalezeni žádní průvodci záznamem úloh, můžete zadat klíčová slova pro upřesnění hledání. Po kliknutí na Průvodce záznamem úloh v podokně Nápověda se v podokně Nápověda zobrazí podrobné pokyny a můžete také přehrát průvodce úkolem.

Zobrazení pro čtení Průvodce záznamem úloh

Kde jsou přeloženi průvodci záznamem úloh?

Přeložení průvodci záznamem úloh jsou v knihovnách "Všechny jazyky" v názvu. Chcete-li v aplikaci Finance and Operations zobrazit lokalizovanou nápovědu k průvodci záznamem úloh, zkontrolujte, zda máte připojenou vhodnou knihovnu. Jazyk, ve kterém se průvodce záznamem úloh zobrazí, je řízen pro každého uživatele v jazykovém nastavení v části Možnosti > Předvolby.

 • Pokud byl průvodce záznamem úloh přeložen, veškerý text Průvodce záznamem úloh se při otevření daného průvodce zobrazí ve vybraném jazyce.
 • Pokud Průvodce záznamem úloh zatím nebyl přeložen, při otevření daného průvodce se zobrazí ve vybraném jazyce pouze některý text (text ovládacích prvků).

Další zdroje

V následující tabulce jsou uvedeny naše weby. Naše weby s obsahem jsou uspořádány pro podporu cyklu odběratele. Každá fáze je podporována jinou sadou webu. Weby s hvězdičkou (*) u názvu vyžadují přihlášení pomocí účtu, který je přidružen k plánu služby.

Pracoviště popis
Docs.microsoft.com Hostitelé nebo odkazy na veškerou produktovou dokumentaci pro aplikaci Dynamics 365.
Lifecycle Services* Zajišťuje cloudový pracovní prostor pro spolupráci, který mohou odběratelé a partneři používat ke správě projektů aplikace Dynamics 365 for Finance and Operations od předprodeje až k implementaci a operacím. Tento web je užitečný ve všech fázích implementace.
CustomerSource* Obsahuje rozsáhlé zdroje pro školení a je primárním webem podpory pro aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations. Pro přístup k určitým zdrojům na tomto webu může být vyžadováno přihlášení.
Blog podpory Nabízí tipy a triky od týmu podpory aplikace Dynamics 365 for Finance and Operations.
MSDN Je hostitelem obsahu z předchozích verzí pro vývojáře.
TechNet Je hostitelem obsahu z předchozích verzí pro IT odborníky a uživatele aplikace.
Komunita Dynamics Je hostitelem blogů, fór a videí.
Microsoft.com/dynamics365/ Obsahuje hodnocení a informace o prodeji.

Další zdroje

Systém nápovědy aplikace Finance and Operations (stručný přehled ke stažení)

Záznamník úkolů

Vytváření dokumentace nebo školení pomocí záznamu úkolů

Noví nebo aktualizovaní Průvodci záznamem úloh (listopad 2016) Noví nebo aktualizovaní Průvodci záznamem úloh (srpen 2016) Noví nebo aktualizovaní Průvodci záznamem úloh (květen 2016) Noví Průvodci záznamem úloh (únor 2016)