Noví průvodci úkolem (únor 2016)

Toto téma obsahuje průvodce záznamem úloh vydané pro knihovny Microsoft BPM k únoru 2016. Publikované knihovny zahrnují (únor 2016) knihovnu APQC Unified Library for Microsoft Dynamics AX a (únor 2016) příručku Začínáme.

Průvodci úkolem v knihovně APQC Unified Library pro Microsoft Dynamics AX (únor 2016)

Knihovna APQC Unified Library (únor 2016) obsahuje průvodce záznamem úloh, určené k použití v rámci Nápovědy pro verzi Dynamics AX 7.0.0. Pokud potřebujete lokalizované verze těchto průvodců, jsou k dispozici v knihovně Unified Library APQC pro Microsoft Dynamics AX (květen 2016). Další informace o tom, jak připojit systém nápovědy ke knihovně průvodce úkolem viz Začínáme s nápovědou.

Závazky

Řádek BPM Země/oblast
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí faktury dodavatele Globální
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí deníku faktury Globální
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí evidence faktur Globální
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí registru faktur Globální
Záznam faktury dodavatele a spárování s přijatým množstvím Globální
Nastavení ověřování párování faktur závazků Globální
Nastavit zásady faktur dodavatele Globální

Pohledávky

Řádek BPM Země/oblast
Přiřazení šablony opakované volné faktury k odběrateli Globální
Vytvoření sekvence upomínek Globální
Vytvoření zmocnění k přímému debetu odběratele Globální
Vytvoření šablony volné faktury Globální
Vytvoření odpisu deníku pro zákazníka Globální
Vytvoření kódu úroků s rozsahem Globální
Vytvoření a zpracování volných faktur Globální
Vytvoření faktur prodejní objednávky Globální
Generování a zaúčtování opakovaných volných faktur Globální
Zpracování upomínek Globální
Zpracování úroků Globální
Kontrola inkasních informací Globální
Nastavení a generování informací o splatnosti pohledávek Globální

Pokladna a banka

Řádek BPM Země/oblast
Vytvoření smlouvy bankovního zařízení pro akreditiv Globální
Vytvoření smlouvy bankovního zařízení pro záruční listinu Globální
Přehled plateb odběratele Globální
Definování platebních poplatků dodavatele Globální
Definování platebních podmínek dodavatele Globální
Vložení platby odběratele Globální
Vytvoření platební metody odběratelů Globální
Stanovení platebních poplatků odběratelů Globální
Stanovení platebních podmínek odběratelů Globální
Export akreditivu Globální
Import akreditivu Globální
Transakce záruční listiny Globální
Registrace a zaúčtování postdatovaného šeku pro odběratele Globální
Registrace a účtování postdatovaného šeku pro dodavatele Globální
Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro akreditiv Globální
Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro záruční listiny Globální
Nastavení postdatovaných šeků Globální
Vyrovnání postdatovaného šeku pro dodavatele Globální
Vyrovnání postdatovaného šeku od odběratele Globální
Přehled plateb dodavatele Globální

Kompatibilita

Řádek BPM Země/oblast
Definování zásad auditu pro zdrojové dokumenty Globální

Správa nákladů

Řádek BPM Země/oblast
Porovnání aktivních, odhadovaných i realizovaných nákladů u výrobní zakázky Globální
Zobrazení nákladových záznamů pro objektu nákladů Globální
Zobrazení zůstatku objektu nákladů Globální
Zobrazení současného NV stavu u výrobní zakázky Globální
Zobrazení výkazu zásob a KPI podle objektu nákladů Globální

Funkce země nebo oblasti

Řádek BPM Země/oblast
Přidat pole výkazu BAS a generovat výkaz podnikatelské činnosti Austrálie BAS Austrálie a Nový Zéland
Nastavení kódů důvodů pro BAS - Austrálie Austrálie a Nový Zéland
Přiřazení formátu platebního dokladu k účtu zákazníka Dánsko
Vytvoření a zaúčtování faktury odběratele pro odběratele z veřejného sektoru Dánsko
Vytvoření a zaúčtování volné faktury pro odběratele z veřejného sektoru Dánsko
Vytvoření a zaúčtování faktury projektu pro odběratele z veřejného sektoru Dánsko
Import konfigurací elektronické fakturace OIOUBL Dánsko
Zaúčtování volné faktury s platebním dokladem Dánsko
Zaúčtování projektové faktury s platebním dokladem Dánsko
Zaúčtování prodejní faktury s platebním dokladem Dánsko
Nastavení účtů odběratelů pro elektronické fakturování OIOUBL Dánsko
Nastavení formátu platebního dokladu Dánsko
Nastavení formátu platebního dokladu pro faktury projektů Dánsko
Vytvoření a export plateb dodavatele pomocí formátu platby SEPA Evropa
Vytvoření plateb pro odběratele, který má zmocnění k přímému debetu Evropa
EUR-00011 Vygenerování sestavy Souhrnné hlášení (EU) Evropa
EUR-00011 Nastavení sestav souhrnného hlášení EU Evropa
EUR-00012 Vydání vstupního certifikátu EU Evropa
EUR-00012 Přijetí vstupního certifikátu EU Evropa
Import konfigurace pro peněžní převod SEPA Evropa
Import konfigurace přímého debetu SEPA Evropa
Nastavení bankovních účtů společnosti pro převody SEPA Evropa
Nastavení bankovních účtů společnosti pro přímé debety SEPA Evropa
Nastavení bankovních účtů odběratelů a zákazníků pro přímé debety SEPA Evropa
Nastavení způsobu úhrady pro převedení kreditu SEPA Evropa
Nastavení způsobu úhrady pro přímý debet SEPA Evropa
Nastavení dodavatelů a bankovních účtů dodavatelů pro převody SEPA Evropa
FR-00002 Výpisy z účtu odběratelů a dodavatelů Francie
FR-00004 Zaúčtování deníku vystavení cizí směnky protestu Francie
FR-00004 Zaúčtování deníku opětovného vystavení cizích směnek Francie
FR-00004 Nastavení metody platby Francie
FR-00018 Denní výpočet úroku pro prodlení a paušál ve faktuře a v upomínce Francie
Upravit konfigurační soubor auditu pro Německo Německo
DE-00002 Opravy odpisů u dodatečných pořízení za druhý rok Německo
DE-00003 El. přenos přiznání DPH (ELSTER) Německo
Generování souboru auditu pro Německo Německo
Import konfigurace soubor auditu pro Německo Německo
Vytvoření účtu dodavatele a připojení prohlášení k faktuře Island
IS-00005 Sestava odsouhlasení DPH Island
Nastavení deklarace faktur pro dodavatele Island
Nastavení povinných platebních referencí Island
Aktualizace deklarací faktur dodavatelů a generování sestavy Island
Pořízení dlouhodobého majetku s povinností vyřazení majetku Japonsko
Pořízení dlouhodobého majetku, nárokování státního grantu a použití položky snížení hodnoty Japonsko
Úprava odhadu povinnosti vyřazení majetku Japonsko
Přidělit skladové množství sdíleného majetku a nehmotného jmění k penězotvorným jednotkám Japonsko
Změna metody odpisu během životnosti dlouhodobého majetku pro jeden majetek Japonsko
Změna metody odpisu během životnosti dlouhodobého majetku pro hodnotový model Japonsko
CN-00004 Přidělení odpisů dlouhodobého majetku (JP-) Japonsko
Konfigurace odpisového plánu a účetního profilu pro další odpisy Japonsko
Konfigurace odpisového plánu a účetního profilu pro speciální odpisy Japonsko
Konfigurace hlavních účtů pro zaúčtování povinnosti vyřazení majetku a sazby slev na trhu Japonsko
Vytvoření dlouhodobého majetku s dodatečnými odpisy Japonsko
Vytvoření dlouhodobého majetku se zvláštním odpisovým plánem Japonsko
Vytvoření profilu zrychleného odpisu a jeho přiřazení k oceňovacímu modelu Japonsko
Vytvoření dokumentu zrychleného odpisu a zadání údajů o využití Japonsko
Vytvoření a přiřazení skupiny vybavení Japonsko
Vytvoření a přiřazení dokumentu vstupního snížení Japonsko
Vytvoření a potvrzení souhrnné faktury odběratele Japonsko
Vytvoření a potvrzení souhrnné faktury dodavatele Japonsko
Vytvoření a potvrzení testu uznání Japonsko
Vytvoření skupin jednotky CGU a jednotek generování hotovosti Japonsko
Vytvoření majetku s paušálními odpisy metodou rovnoměrného dělení Japonsko
Odepsání a časové rozlišení úrokových výdajů pro povinnosti vyřazení majetku Japonsko
Odpis dlouhodobého majetku se zaúčtovanou položkou snížení hodnoty Japonsko
Povolit formát souboru plateb JBA Japonsko
Zadání plánu odpisové sazby a přiřazení k profilu odpisů Japonsko
Generování a zaúčtování platebního poplatku Japonsko
Generování souboru plateb EFT ve formátu JBA Japonsko
Generování sestavy japonské spotřební daně Japonsko
Import platby odběratele ve formátu souboru JBA Japonsko
Dotazy na platební poplatky v deníku Japonsko
Dotazy na transakce související s povinností vyřazení majetku Japonsko
Dotaz na odečitatelné výdaje Japonsko
JP-00005 Vstupní deník ve formuláři účtu T (Japonsko) Japonsko
Údržba souborů hlavních dat dlouhodobého majetku pro odečitatelné výdaje Japonsko
Údržba ukazatelů snížení hodnoty u jednotlivých položek majetku Japonsko
Platba transakce dodavatele potvrzením cizí směnky odběratele Japonsko
Periodická úhrada přeplatků/nedoplatků Japonsko
Návrh dalších odpisů Japonsko
Návrh a zaúčtování zrychleného odpisu Japonsko
Návrh a zaúčtování stornované částky v dávce Japonsko
Návrh a zaúčtování stornované částky pomocí deníku dlouhodobého majetku Japonsko
Návrh a zaúčtování stornované částky na hotovost generující jednotku Japonsko
Návrh zvláštního odpisu Japonsko
Opětovné otevření a úprava souhrnné faktury odběratele Japonsko
Opětovné otevření a úprava souhrnné faktury dodavatele Japonsko
Stornování schválené cizí směnky Japonsko
Spuštění testu uznání a výpočet částky snížení hodnoty pro jednotlivý majetek Japonsko
Nastavení zákazníka a prodejní objednávky jako cíl konsolidované faktury Japonsko
Nastavení dokumentů s povinnostmi vyřazení majetku a zadání částky ARO u dlouhodobého majetku Japonsko
Nastavení souhrnných faktur Japonsko
Nastavení hlavních data pro zahrnutí odečitatelných výdajů pro více účtovacích vrstev Japonsko
Vyrovnání schválené cizí směnky Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur odběratelů pomocí deníku plateb Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur odběratelů pomocí vyrovnávací transakce Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur dodavatele pomocí deníku plateb Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur dodavatele pomocí vyrovnávací transakce Japonsko
Nastavení běžných parametrů a účetního profilu pro účtování snížené hodnoty Japonsko
Nastavení sestavy japonské spotřební daně Japonsko
Nastavení platby pro Japonsko potvrzením cizí směnky odběratele Japonsko
Nastavení platebního poplatku pro Japonsko Japonsko
Nastavení hlavního dodavatele a nákupní objednávky jako cíl pro souhrnnou fakturu Japonsko
Použití seznamu sestavení dlouhodobého majetku Japonsko
Použití seznamu demontování dlouhodobého majetku Japonsko
MX-00006 Nastavení kódu DPH Mexiko
MX-00007 ID registrace odběratele a jiné informace Mexiko
MX-00008: ID registrace dodavatele Mexiko
MX-00010 Zrušení elektronické faktury Mexiko
MX-00010 E-fakturace – CFDI Mexiko
MX-00010 Zadání ID registrace daně pro mexické právnické osoby Mexiko
MX-00010 Dotazy a tisk elektronické faktury Mexiko
MX-00010 Zaúčtování volné faktury Mexiko
MX-00010 Nastavení parametrů pro elektronickou fakturu Mexiko
MX-00020 – Zadání registračního ID RFC pro mexické bankovní účty Mexiko
MX-00020 Vytvoření účetní sestavy elektronické mexické hlavní knihy verze 1.1 Mexiko
MX-00020 Nastavení účtové osnovy pro právnickou osobu v Mexiku Mexiko
NL-00003 Integrace Semansys XBRL Nizozemsko
NL-00010 Elektronická daňová přiznání (EVAT) Nizozemsko
MY-00004 Spravovat dluhopisy a dobropisy dodavatele pro daň GST Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00005 Tisk daňové faktury (GST) Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00006 01 Nastavení klauzulí úlevy daně GST Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00006 02 Tisk faktury odběratele GST s klauzulí úlevy Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00007 Faktury vystavené odběratelem Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00010 GST – vygenerování souborů GAF v požadovaném formátu Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00011 02 Generování dluhopisu odběratele pro prodeje projektu Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00011 03 Generovat dobropis odběratele pro prodeje projektu Singapur, Malajsie a Thajsko
GB-00002 Vytvoření nákupní objednávky obsahující položky, na které se vztahuje stornovací poplatek DPH Spojené království
GB-00002 Vytvoření prodejní objednávky obsahující položky, které podléhají stornovacímu poplatku DPH Spojené království
GB-00002 Nastavení skupin DPH položek pro stornovací poplatek DPH Spojené království
GB-00002 Nastavení skupin položek DPH stornovacího poplatku, parametrů a pravidel Spojené království
GB-00002 Nastavení skupin DPH pro stornovací poplatek DPH Spojené království
GB-00009 Vytvoření dobropisu pro slevu pro vyrovnání Spojené království
GB-00009 Nastavení parametrů pro dobropis u slevy za včasnou platbu Spojené království

Vytvoření vize a strategie

Řádek BPM Země/oblast
Analýza výsledků dotazníku Globální
Vytvoření otázky s uzavřeným koncem Globální
Vytvoření otázky s otevřeným koncem Globální
Nastavit dotaz jako závislý na odpovědi na předcházející otázku (podmíněné otázky) Globální
Výsledek dotazníku podle procenta Globální

Elektronické výkaznictví

Řádek BPM Země/oblast
Elektronické vykazování – definování mapování modelů a výběr zdrojů dat Globální
Elektronické vykazování – návrh datového modelu pro určitou doménu Globální
Elektronické vykazování – návrh formátu pro určitou doménu Globální
Elektronické vykazování – namapování datového modelu na vybrané zdroje dat Globální
Elektronické vykazování – volba poskytovatele služeb Globální

Správa výdajů

Řádek BPM Země/oblast
Konfigurace správy výdajů Globální

Dlouhodobý majetek

Řádek BPM Země/oblast
Změna způsobu odpisu pro více položek dlouhodobého majetku Globální
Tvorba dlouhodobého majetku Globální
Vytvoření a získání majetku z modulu Závazky Globální
Vytvořit návrh odpisu Globální
Vyřazení dlouhodobého majetku pomocí volné faktury Globální
Zadání příslušenství dlouhodobého majetku Globální
Nabídnout pořízení dlouhodobého majetku Globální
Nastavení a vytvoření odpisových profilů Globální
Nastavení počátečního mimořádného odpisu Globální
Nastavení počátečních mimořádných odpisů Globální
Nastavit skupiny dlouhodobého majetku Globální
Nastavení účetních profilů dlouhodobého majetku Globální
Vytvoření oceňovacích modelů Globální
Rozdělení dlouhodobého majetku Globální
Převedení dlouhodobého majetku Globální

Hlavní kniha

Řádek BPM Země/oblast
Uzavření fiskálního roku Globální
Vytvoření záznamu deníku pomocí šablony Globální
Vytvoření hlavního účtu Globální
Vytvoření účetních struktur Globální
Vytvoření schémat časového rozlišení Globální
Vytvoření rozšířených pravidel pro deníky Globální
Vytvoření a přiřazení struktur rozšířeného pravidla Globální
Vytváření a ověření deníků Globální
Vytvoření skupin konsolidace a další konsolidace účtů Globální
Vytvoření transakcí časového rozlišení hlavní knihy Globální
Definování finančních dimenzí Globální
Zapsání do deníku zaúčtované položky deníku Globální
Udržovat výchozí šablony finanční dimenze Globální
Hromadné uzavření finančního období Globální
Provádění konsolidace online Globální
Zaúčtování periodických deníků Globální
Připravit právnickou osobu pro použití v procesu konsolidace Globální
Zpracování eliminační transakce Globální
Zpracování deníku přidělení hlavní knihy Globální
Nastavení aliasu účtu hlavní knihy Globální
Nastavení pravidel eliminace Globální
Nastavení kategorií hlavního účtu Globální
Vyrovnání transakcí mezi účty hlavní knihy Globální
Zobrazení položek deníku nebo transakcí Globální
Zobrazení souvisejícího mezipodnikového dokladu z deníku Globální

Správa lidského kapitálu

Řádek BPM Země/oblast
Analýza výsledků dotazníku Globální
Schválit záznamy doručených přihlášek Globální
Proces nároku na zaměstnaneckou výhodu Globální
Vytvoření projektu masového pronájmu Globální
Vytvořit položky výpůjček Globální
Definování pravidel a zásad nároků na zaměstnanecké výhody Globální
Definování procesu kompenzace a výpočet výsledků Globální
Definování nových oddělení Globální
Definování nových úloh Globální
Dodání programu zaměstnaneckých výhod Globální
Vytvoření a otevření požadavku na pozici Globální
Vytvoření plánu kariérního postupu Globální
Ověření zaměstnání – ověření i9 Globální
Zápis a odebrání zaměstnaneckých výhod pro pracovníka Globální
Zápis zaměstnanců do plánu fixní kompenzace Globální
Zápis zaměstnanců do plánu variabilní kompenzace Globální
Ruční zadávání dat o přihlášce a uchazeči Globální
Zadání informací o pracovníkovi Globální
Najmutí existujícího kandidáta prostřednictvím náboru Globální
Přijetí kandidáta prostřednictvím náboru Globální
Přijetí více zaměstnanců Globální
Identifikování a nasazení nástrojů pro výběr kandidáta Globální
Zapůjčení položky pracovníkovi Globální
Údržba informací o zraněních a onemocněních zaměstnanců Globální
Nastavit dotaz jako závislý na odpovědi na předcházející otázku Globální
Správa dat vypršení platnosti zaměstnaneckých výhod Globální
Správa šablon e-mailu Globální
Správa přechodů a převedení zaměstnance Globální
Správa dovolené Globální
Správa přizpůsobení pracovníků Globální
Úprava vztahů zaměstnanců na pozici Globální
Nastavení kompenzačních mřížek Globální
Nastavit informace o zraněních a onemocněních Globální
Nastavit informace o zraněních a onemocněních Globální
Nastavení zásad nároků na zaměstnanecké výhody Globální
Nastavení typy dokumentů i9 Globální

Řízení zásob

Řádek BPM Země/oblast
Úprava úrovně zásob ve skladu Globální
Kontrola dostupnosti zásob Globální
Oprava informací o sledování zásob Globální
Inventura zásob ve skladu Globální
Vytvoření nového rozvržení skladu Globální
Vytvoření a správa blokování zásob Globální
Vytvoření a zpracování neshody Globální
Definování procesů inventur zásob Globální
Inicializace úrovní zásob ve skladu Globální
Kontrola kvality zboží Globální
Údržba typů čárového kódu Globální
Registrace položek pro položky umožňující základní uskladnění pomocí deníku se záznamem doručení položek Globální
Nastavení profilů o přehledu doručení Globální
Nastavení objednávek kvality Globální
Sledovat zboží nebo suroviny Globální
Převedení fyzických zásoby ve skladu Globální

Výroba

Řádek BPM Země/oblast
Přidání zásad výpočtu kanbanového množství ke kanbanovému pravidlu Globální
Životní cyklus dávkové objednávky od vytvoření po spuštění Globální
Výpočet návrhů kanbanového množství Globální
Změna kanbanových pravidel pro zpracování práce Globální
Konfigurace zaměstnance pomocí mobilního pracovního zařízení Globální
Kopírování receptury Globální
Vytvoření receptury zkopírováním z některé existující receptury Globální
Vytvoření verze výrobního toku Globální
Vytvoření výrobní zakázky Globální
Vytvoření kanbanového pravidla události prodeje Globální
Vytvoření hodnotového proudu Globální
Vytvoření relace aktivity: následník Globální
Vytvoření provozního prostředku Globální
Vytvoření kanbanových pravidel pro pevné množství Globální
Vytvoření nových kanbanových pravidel duplikováním existujících kanbanových pravidel Globální
Vytvoření aktivit procesu pro lean manufacturing Globální
Vytvoření schopností prostředku Globální
Vytvoření aktivit převodu pro lean manufacturing Globální
Vytvoření vlastností plánování pracovní doby Globální
Vytvoření šablon pracovní doby Globální
Definování kalendářů a pracovních položek Globální
Definování skupin prostředků samostatné výroby Globální
Definování pracovních buněk lean manufacturing Globální
Definování skupin štíhlého plánu Globální
Definování modelů výrobního toku Globální
Definování schopností prostředku Globální
Povolit mzdový proces času a docházky Globální
Ukončení výrobní zakázky Globální
Odhad výrobní zakázky Globální
Doložení z prodejních objednávek štíhlé výroby Globální
Správa měrných jednotek Globální
Přesunutí naplánovaných kanbanových úloh Globální
Příprava zpracování kanbanové úlohy, pokud jsou materiály k dispozici Globální
Příprava procesní kanbanové úlohy, pokud nejsou materiály k dispozici Globální
Uvolnění výrobní zakázky Globální
Odebrání kanbanové úlohy z plánu Globální
Ohlášení výrobní zakázky jako dokončené Globální
Hlášení průběhu úlohy na mobilním zařízení Globální
Vrátit stav kanbanové úlohy Globální
Plánování výrobní zakázky Globální
Plánování kanbanových úloh Globální
Spuštění výrobní zakázky Globální
Převedení materiálu s kanbanovými úlohami Globální
Ověřit výrobního toku a verze Globální

Hlavní plánování

Řádek BPM Země/oblast
Definování pravidel disponibility pro položky Globální
Vytvoření základní prognózy Globální
Generování plánu s omezeními Globální
Identifikování kritického materiálu a kapacity dodavatele Globální
Ruční úprava prognózy poptávky Globální

Správa organizace

Řádek BPM Země/oblast
Změna nápisu nebo loga Globální
Konfigurace adresářů Globální
Konfigurace globálního adresáře Globální
Vytvoření provozní jednotky Globální
Nastavení elektronických podpisů Globální
Nastavení číselných řad pomocí průvodce Globální

Plánování

Řádek BPM Země/oblast
Určení dostupnosti Globální

Zásobování a zdroje

Řádek BPM Země/oblast
Vytvoření nákupní smlouvy Globální
Vytvořit uvolněnou nákupní objednávku z nákupní smlouvy Globální
Vytvoření uvolněné nákupní objednávky při vytváření nákupní objednávky Globální
Vytvořeni požadavku na využití Globální
Vytvoření účtu dodavatele Globální
Vyhledání dodavatelů Globální
Nastavit hierarchii kategorií zásobování Globální

Informace o produktu a konfiguraci

Řádek BPM Země/oblast
Přidání výpočtu do modelu konfigurace produktu Globální
Schválit model konfigurace produktu Globální
Kompletní základní nastavení uvolněného základního produktu Globální
Vytvoření ..\financial-dimensions\dimension-based product master Globální
Vytvoření hierarchie pro klasifikaci produktu Globální
Vytvoření nového modelu konfigurace produktu Globální
Vytvoření základního produktu Globální
Vytvoření omezení výrazu Globální
Vytvoření atributů dávky pro produkt Globální
Vytvoření konfiguračních pravidel Globální
Vytvoření komponent modelu produktu Globální
Definování konfiguračních skupin Globální
Definování konfiguračního postupu Globální
Údržba kusovníku pro model konfigurace produktu Globální
Údržba postupu pro model produktu Globální
Správa uvolněných produktů Globální
Vydání ..\financial-dimensions\dimension-based product master Globální
Převedení dat pro modely produktu Globální

Veřejný sektor

Řádek BPM Země/oblast
Přidat typ certifikátu k dodavateli pro veřejný sektor Globální
Řízení přístupu k nákupním smlouvám pro veřejný sektor Globální
Vytvoření účtovací klasifikace pro veřejný sektor Globální
Vytvoření účtovacího kódu pro veřejný sektor Globální
Vytvoření závazku pro rezervaci rozpočtových prostředků pro veřejný sektor Globální
Vytvoření nového pole pro kód účtování pro veřejný sektor Globální
Vytvoření typu fondu pro veřejný sektor Globální
Vytvoření jednorázového dodavatele a faktury pro veřejný sektor Globální
Vytvoření předběžného rozpočtu pro veřejný sektor Globální
Vytvoření typu certifikátu dodavatele pro veřejný sektor Globální
Vytvoření rozšířené položky hlavní knihy pro veřejný sektor Globální
Vytvoření původního rozpočtu a pak stornování předběžných položek registru pro veřejný sektor Globální
Vytvoření a přiřazení kódu obchodního partnera pro veřejný sektor Globální
Vytvoření titulní stránky a podpisové stránky pro sestavy plateb pro veřejný sektor Globální
Import a vytvoření více jednorázových dodavatelů a faktur pro veřejný sektor Globální
Nastavení odvozené finanční hierarchie pro veřejný sektor Globální
Nastavení fondu pro veřejný sektor Globální
Nastavení klasifikace nákupních smluv pro veřejný sektor Globální

Maloobchodní a velkoobchodní prodej

Řádek BPM Země/oblast
Přidat varianty produktů do nákupní objednávky s použitím různých hmotností Globální
Základní cena a obchodní smlouvy Globální
Kategorizace cenových pravidel pro vytváření obchodních smluv Globální
Konfigurace a spuštění úlohy pro výpočet výkazů Globální
Konfigurace a spuštění úlohy pro zaúčtování výkazů Globální
Konfigurace zpracování platební karty Globální
Konfigurace propojených produktů Globální
Vytvoření vizuálního profilu POS Globální
Vytvoření produktu Globální
Vytvoření základního produktu Globální
Vytvoření a přidružení zařízení Globální
Vytvoření a přidružení hardwarové stanice Globální
Vytvoření finančních dimenzí pro registry POS a konfigurace hodnot dimenze v registrech Globální
Vytvoření finančních dimenzí pro maloobchodní sítě a konfigurace hodnot dimenze v obchodech Globální
Vytvoření online sítě a definování atributů kanálu Globální
Vytvoření skupiny oprávnění POS Globální
Vytvoření balení produktů a použití v nákupní objednávce Globální
Definování kanálu kontaktního střediska a atributů kanálu Globální
Definování atributů kanálu Globální
Definování věrnostních programů Globální
Definování bodů věrnostních odměn Globální
Definování věrnostních schémat Globální
Návrh vztahů mezi organizačními jednotkami Globální
Generování a spuštění předpřipravených sestav Globální
Správa obchodních slev pro odběratele Globální
Konfigurace parametru pro maloobchodní výkazy Globální
Konfigurace platby pro maloobchodní výkazy Globální
Využívání samoobslužné služby ke stažení hardwarové stanice Globální
Zaúčtování online prodeje a plateb Globální
Zpracování úprav bodů pro věrnostní odměny Globální
Zadání produktů z distribučního centra do obchodu pomocí metody buyer's push Globální
Uvolnění produktu/základního produktu pro další právnické osoby Globální
Úpravy maloobchodních cen Globální
Uložení konfigurace pro maloobchodní výkazy Globální

Prodeje

Řádek BPM Země/oblast
Potvrzení prodejních objednávek Globální
Vytvoření nové obchodní smlouvy Globální
Vytvoření nákupní objednávky z prodejní objednávky Globální
Vytvoření a úprava prodejních nabídek Globální
Vytvoření plánu dodávek Globální
Zadání prodejních smluv Globální
Plnění prodejních smluv Globální
Generování a zpracování rabatů odběratele Globální
Vyhledání platných cen a slev Globální
Hromadně vytvořit prodejní nabídky Globální
Zpracování rabatu pro platbu Globální
Registrace provizí z prodeje Globální
Nastavení pravidel prodejní provize Globální
Expedování objednávek jako přímé dodání Globální
Expedování prodejních objednávek bez skladování Globální

DPH

Řádek BPM Země/oblast
Vypočet a úprava prodejní daně pro fakturu dodavatele Globální
Vytvoření platby DPH Globální
Vytvoření transakcí DPH v dokladech Globální
Nastavení účetních skupin pro DPH Globální
Nastavení daňových úřadů Globální
Nastavit kódy DPH Globální
Nastavení skupin DPH a skupin DPH položky Globální
Nastavit kódy vykazování DPH Globální
Nastavit období vyrovnání DPH Globální
Nastavení srážkové daně Globální
Zobrazit zaúčtované transakce DPH Globální

Zabezpečení

Řádek BPM Země/oblast
Vytvoření nových uživatelů Globální
Identifikace a vyřešení konfliktů v dělení zodpovědnosti Globální
Nastavení dělení zodpovědnosti Globální

Sklad a doprava

Řádek BPM Země/oblast
Přidružení indexu paliva k dopravci jako poplatek za dodatečné služby Globální
Konfigurace umístění ve skladu s povoleným WMS Globální
Vytvoření pracovní třídy Globální
Definování cyklické inventury Globální
Povolit tisk štítku poznávací značky Globální
Registrace položek pro položky umožňující základní uskladnění pomocí deníku se záznamem doručení položek Globální
Nastavení indexu paliva dopravce Globální
Nastavte směrnice skladového místa pro vyskladnění v rámci nákupní objednávky Globální
Nastavení položky nabídky v mobilním zařízení pro dokončení práce typu Nákupní objednávka Globální
Nastavení položky nabídky v mobilním zařízení pro registraci přijatých položek Globální
Nastavení pracovní šablony pro nákupní objednávky Globální
Nastavit přiřazení dodatečné služby Globální
Nastavení dispozičních kódů Globální
Nastavení poplatků za dodatečnou službu centra a hlavní dodatečné služby Globální
Nastavení hlavních sazeb Globální
Nastavení dopravců Globální
Použití pracovní plochy plánování vytížení k plánování vytížení a dodávky Globální

Průvodci úkolem v knihovně Začínáme (únor 2016)

Řádek BPM Země/oblast
Analýza zůstatků hlavní knihy Globální
Vytvoření uvolněného produktu pro jednu společnost Globální
Vytvoření a naplánování výrobní zakázky Globální
Efektivní propagace Globální
Elektronické výkaznictví Globální
Samoobsluha pro zaměstnance Globální
Jak snížit počet dnů neuhrazeného prodeje Globální
Úvod do funkcí lokalizace aplikace AX Globální
Úvod do funkcí specifických pro danou zemi, Japonsko Japonsko
Správa systému tvorby cen a promoakcí Globální
Samoobsluha pro manažery Globální
Přehled projektů Globální
Nastavení a konfigurace kanálů Globální

Viz také

Noví nebo aktualizovaní průvodci úkolem (květen 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (srpen 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (listopad 2016)