Noví nebo aktualizovaní průvodci záznamem úloh (listopad 2016)

Toto téma obsahuje nové nebo aktualizované průvodce záznamem úloh vydané pro knihovnu Microsoft APQC Unified Library (listopad 2016 – všechny jazyky) pro aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Nebyly vydány žádné nové knihovny Začínáme.

Sjednocená knihovna APQC (listopad 2016 -- všechny jazyky) obsahuje průvodce záznamem úloh, kteří jsou určení pro použití s nápovědou k Microsoft Dynamics 365 for Operations, aktualizací 3 Microsoft Dynamics 365 for Operations Platform, Microsoft Dynamics AX Platform aktualizace 2, aktualizaci Dynamics AX z května 2016 update a únorové vydání aplikace Microsoft Dynamics AX February 2016. Další informace o těchto verzích najdete v tématu Co je nového nebo co se změnilo. V této knihovně jsou k dispozici lokalizované verze průvodců záznamem úloh. Další informace o tom, jak připojit systém nápovědy ke knihovně průvodců záznamem úloh viz Začínáme s nápovědou. Poznámka: Hvězdička (\*) vedle názvu řádku pro modelování podnikových procesů (BPM) označuje, že průvodce záznamem úloh pro tento obchodní proces byl vytvořen pro aktualizaci Dynamics 365 for Operations pro listopad 2016 a není podporován v dřívějších verzích aplikace Microsoft Dynamics AX.

Závazky

Řádek BPM Země nebo oblast
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí deníku schválení Globální
Klíčová data faktury v systému AP používající fakturu dodavatele (zadejte a zaúčtujte fakturu dodavatele s odpovídajícími fakturami) Globální
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí deníku faktury Globální
Zadání dat faktur do systému závazků pomocí evidence faktur Globální
Záznam příjmů faktury dodavatele a spárování s přijatým množstvím Globální
Nastavení ověřování párování faktur závazků Globální
Nastavení zásad faktur dodavatele Globální

Pohledávky

Řádek BPM Země nebo oblast
Přiřazení šablony opakované volné faktury k odběrateli Globální
Výpočet úroku a vytvoření a tisk a zaúčtování oznámení úroků (procesní úrok) Globální
Vytvoření sekvence upomínek Globální
Vytvoření zmocnění k přímému debetu odběratele Globální
Vytvořit volnou fakturu Globální
Vytvoření šablony volné faktury Globální
Vytvoření odpisu deníku pro zákazníka Globální
Vytvoření kódu úroků s rozsahem Globální
Vytvoření faktur prodejní objednávky Globální
Generování a zaúčtování opakovaných volných faktur Globální
Zpracování upomínek Globální
Kontrola informací o inkasu Globální
Nastavení a generování informací o splatnosti pohledávek Globální

Adresář

Řádek BPM Země nebo oblast
Konfigurace adresářů Globální
Konfigurace globálního adresáře Globální

Rozpočet

Řádek BPM Země nebo oblast
Změna rozložení plánu rozpočtu Globální

Řízení hotovosti

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření smlouvy bankovního zařízení pro akreditiv Globální
Vytvoření smlouvy bankovního zařízení pro záruční listinu Globální
Přehled plateb odběratele Globální
Definování platebních poplatků dodavatele Globální
Definování platebních podmínek dodavatele Globální
Vložení platby odběratele Globální
Vytvoření platební metody odběratelů Globální
Stanovení platebních poplatků odběratelů Globální
Stanovení platebních podmínek odběratelů Globální
Export akreditivu Globální
Import akreditivu Globální
Transakce záruční listiny Globální
Registrace a zaúčtování postdatovaného šeku pro odběratele Globální
Registrace a účtování postdatovaného šeku pro dodavatele Globální
Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro akreditiv Globální
Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro záruční listiny Globální
Nastavení postdatovaných šeků Globální
Vyrovnání postdatovaného šeku pro dodavatele Globální
Vyrovnání postdatovaného šeku od odběratele Globální
Přehled plateb dodavatele Globální

Účtová osnova

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření a přiřazení struktur rozšířeného pravidla Globální

Kompatibilita

Řádek BPM Země nebo oblast
Definování zásad auditu pro zdrojové dokumenty Globální

Nákladové účetnictví

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření nákladových prvků Globální
Vytváření nákladových objektů Globální

Funkce země nebo oblasti

Řádek BPM Země nebo oblast
Přidat pole výkazu BAS a generovat výkaz podnikatelské činnosti Austrálie (BAS) Austrálie a Nový Zéland
Nastavení kódů důvodů pro BAS - Austrálie Austrálie a Nový Zéland
\*Kontroly trvání čínského dokladu Čína
\*CN-00010 Čínská hierarchie účtové osnovy Čína
\*CN-00016 Protokol operací uživatele podle čínského pracovní pravidla Čína
\*Nastavení exportu integrace Golden Tax Čína
\*Zaúčtování dokladů z jiných modulů, např. prodejních faktur Čína
\*Zaúčtování dokladů z hlavního deníku Čína
\*Nastavení profilu základní daňové integrace pro Čínu Čína
\*Nastavení čínských dokladů Čína
Vytvoření a zaúčtování faktury odběratele pro odběratele z veřejného sektoru Dánsko
Vytvoření a zaúčtování volné faktury pro odběratele z veřejného sektoru Dánsko
Vytvoření a zaúčtování faktury projektu pro odběratele z veřejného sektoru Dánsko
DK-00007 FIK 752 převod peněz žira/zaúčtování volné textové faktury s platebním dokladem Dánsko
DK-00007 FIK 752 převod peněz žira/zaúčtování volné projektové faktury s platebním dokladem Dánsko
Import konfigurací elektronické fakturace OIOUBL Dánsko
Nastavení účtů odběratelů pro elektronické fakturování OIOUBL Dánsko
Nastavení pro elektronické fakturování OIOUBL Dánsko
Nastavení formátu platebního dokladu Dánsko
\*EEU 00047 Záloha pro zaměstnance Východní Evropa
Vytvoření a export plateb dodavatele pomocí formátu platby ISO20022 Evropa
Vytvoření plateb pro odběratele, který má zmocnění k přímému debetu Evropa
\*EE-00015 Nástroj pro generování platební reference Evropa
EUR-00002 Generování prohlášení Intrastat EU Evropa
\*EUR-00002 Zadání adresy nakládky pro intrakomunitární transakci Evropa
EUR-00002 Přenos transakcí do systému Intrastat Evropa
EUR-00011 Vygenerování sestavy Souhrnné hlášení (EU) Evropa
EUR-00011 Nastavení sestav souhrnného hlášení EU Evropa
EUR-00012 Vydání vstupního certifikátu EU Evropa
EUR-00012 Přijetí vstupního certifikátu EU Evropa
\*EUR-00015 Vyhledání strany pomocí DIČ Evropa
\*EUR-00015 Registrace DIČ dodavatele Evropa
\*EUR-00015 Nastavení DIČ Evropa
\*HU-00001 Výpočet směnného kurzu Evropa
Import konfigurace pro peněžní převod ISO20022 Evropa
Import konfigurace přímého debetu ISO20022 Evropa
\*LT-00003 Přepravní doklad pro pohyb zboží uvnitř společnosti/Generování převodního dokladu pro převod interních zásob Evropa
\*LT-00003 Přepravní doklad pro pohyb zboží uvnitř společnosti/nastavení převodu dokumentů pro pohyb zboží uvnitř společnosti Evropa
\*NO-00002 Platba odběratele na základě ID platby Evropa
Nastavení bankovních účtů společnosti pro převody ISO20022 Evropa
Nastavení bankovních účtů společnosti pro přímé debety ISO20022 Evropa
Nastavení bankovních účtů odběratelů a zákazníků pro přímé debety ISO20022 Evropa
Nastavení způsobu úhrady pro převedení kreditu ISO20022 Evropa
Nastavení způsobu úhrady pro přímý debet ISO20022 Evropa
Nastavení dodavatelů a bankovních účtů dodavatelů pro převody ISO20022 Evropa
Vytvoření platebních metod odběratelů Francie
FR-00002 Účet odběratelů a dodavatelů Francie
FR-00003 Kódy NAF a čísla Siret Francie
FR-00004 Schválit a zaúčtovat vystavení cizí směnky Francie
FR-00004 Cizí směnky a vlastní směnky ve Francii Francie
FR-00004 Zaúčtování deníku vystavení cizí směnky protestu Francie
FR-00004 Zaúčtování deníku opětovného vystavení cizích směnek Francie
FR-00004 Nastavení metody platby Francie
FR-00004 Aktualizace způsobu platby pro odběratele Francie
FR-00018 Denní výpočet úroku pro prodlení a paušál ve faktuře a v upomínce Francie
Upravit konfigurační soubor auditu pro Německo Německo
DE-00002 Opravy odpisů u dodatečných pořízení za druhý rok Německo
DE-00003 El. přenos přiznání DPH (ELSTER) Německo
Konfigurace cílů ER Německo
Elektronické výkaznictví – konfigurace formátu počítání a sčítání (část 1: Vytvoření formátu) Německo
Elektronické výkaznictví – konfigurace formátu počítání a sčítání (část 2: Konfigurace výpočtů) Německo
Elektronické výkaznictví – konfigurace formátu počítání a sčítání (část 3: Použití výpočtů k vytvoření výstupu) Německo
Elektronické výkaznictví – konfigurace formátu počítání a sčítání (část 4: Spuštění formátu) Německo
ER Vytvoření poskytovatele konfigurace a jeho označení jako aktivního Německo
Elektronické vykazování – Návrh konfigurace pro generování sestav ve formátu Microsoft WORD (listopad 2016) Německo
Elektronické vykazování – Návrh datového modelu pro určitou doménu (listopad 2016) Německo
Import konfigurace ER ze služby Lifecycle Services Německo
Odeslání konfigurace ER do služby Lifecycle Services Německo
Elektronické výkaznictví – Používání souborů pro správu dokumentů ve formátech výstupu (část 1: Příprava datového modelu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání souborů pro správu dokumentů ve formátech výstupu (část 2: Rozšíření datového modelu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání souborů pro správu dokumentů ve formátech výstupu (část 3: Vytvoření formátu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání souborů pro správu dokumentů ve formátech výstupu (část 4: Spuštění formátu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání souborů pro správu dokumentů ve formátech výstupu (část 5: Změna a spuštění formátu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání finančních dimenzí jako zdroje dat (část 1: návrh datového modelu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání finančních dimenzí jako zdroje dat (část 2: mapování modelu) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání finančních dimenzí jako zdroje dat (část 3: návrh sestavy) Německo
Elektronické výkaznictví – Používání finančních dimenzí jako zdroje dat (část 4: spuštění sestavy) Německo
Elektronické výkaznictví – Použití vodorovně rozbalovacích oblastí k dynamickému přidání sloupců v tabulkách aplikace Excel (část 1: formát návrhu) Německo
Elektronické výkaznictví – Použití vodorovně rozbalovacích oblastí k dynamickému přidání sloupců v tabulkách aplikace Excel (část 2: formát spuštění) Německo
Generování souboru auditu pro Německo Německo
Import konfigurace soubor auditu pro Německo Německo
\*EUR-00018 Sestava odsouhlasení DPH Island
IS-00006 Prohlášení o faktuře dodavatele/vytvoření účtu dodavatele a připojení prohlášení na faktuře Island
IS-00006 Prohlášení o faktuře dodavatele/nastavení prohlášení na faktuře pro dodavatele Island
IS-00006 Prohlášení o faktuře dodavatele/aktualizace deklarací na faktuře a generování sestavy Island
Uchovávání grafu účtové osnovy/nastavení povinné platební reference Island
Pořízení dlouhodobého majetku s povinností vyřazení majetku Japonsko
Pořízení dlouhodobého majetku a nárokování subvencí státního grantu Japonsko
Úprava odhadu povinnosti vyřazení majetku Japonsko
Přidělení skladové množství sdíleného majetku a nehmotného jmění k penězotvorným jednotkám Japonsko
Změna metody odpisu během životnosti dlouhodobého majetku pro jeden majetek Japonsko
Změna metody odpisu během životnosti majetku pro knihu Japonsko
Konfigurace parametrů zrychleného odpisu a účetních profilů Japonsko
CN-00004 Přidělení odpisů dlouhodobého majetku (JP-) Japonsko
Konfigurace odpisového plánu a účetního profilu pro další odpisy Japonsko
Konfigurace odpisového plánu a účetního profilu pro speciální odpisy Japonsko
Konfigurace parametrů a nastavení souhrnné faktury pro závazky Japonsko
Konfigurace hlavních účtů pro zaúčtování povinnosti vyřazení majetku a sazby slev na trhu Japonsko
Vytvoření dlouhodobého majetku s dodatečnými odpisy Japonsko
Vytvoření dlouhodobého majetku se zvláštním odpisovým plánem Japonsko
Vytvoření profilu zrychleného odpisu a jeho přiřazení knize Japonsko
Vytvoření dokumentu zrychleného odpisu a zadání údajů o využití Japonsko
Vytvoření a přiřazení skupiny vybavení Japonsko
Vytvoření a přiřazení dokumentu vstupního snížení Japonsko
Vytvoření a potvrzení souhrnné faktury dodavatele Japonsko
Vytvoření a potvrzení testu uznání Japonsko
Vytvoření skupin jednotky CGU a jednotek generování hotovosti Japonsko
Vytvoření majetku s paušálními odpisy metodou rovnoměrného dělení Japonsko
Definování období nečinnosti majetku a ověření procesu odpisů Japonsko
Odepsání a časové rozlišení úrokových výdajů pro povinnosti vyřazení majetku Japonsko
Odpis dlouhodobého majetku se zaúčtovanou položkou snížení hodnoty Japonsko
Vyřazení dlouhodobého majetku s položkou snížení hodnoty Japonsko
Povolit formát souboru plateb JBA Japonsko
Zadání plánu odpisové sazby a přiřazení k profilu odpisů Japonsko
Generování a zaúčtování platebního poplatku Japonsko
Generování souboru plateb EFT ve formátu JBA Japonsko
Generování sestavy japonské spotřební daně Japonsko
Import platby odběratele ve formátu souboru JBA Japonsko
Dotazy na platební poplatky v deníku Japonsko
Dotazy na transakce související s povinností vyřazení majetku Japonsko
Dotaz na odečitatelné výdaje Japonsko
JP-00005 Vstupní deník ve formuláři účtu T (Japonsko) Japonsko
JP-00011 konsolidované faktury - AR - Vytvoření a potvrzení konsolidovaných faktur odběratele Japonsko
JP-00027 Formulář 26 pro přiznání odepisovatelné daně Japonsko
Údržba souborů hlavních dat dlouhodobého majetku pro odečitatelné výdaje Japonsko
Údržba ukazatelů snížení hodnoty u jednotlivých položek majetku Japonsko
Platba transakce dodavatele potvrzením cizí směnky odběratele Japonsko
Periodická úhrada přeplatků/nedoplatků Japonsko
Návrh dalších odpisů Japonsko
Návrh a zaúčtování zrychleného odpisu Japonsko
Návrh a zaúčtování stornované částky v dávce Japonsko
Návrh a zaúčtování stornované částky pomocí deníku dlouhodobého majetku Japonsko
Návrh a zaúčtování stornované částky na hotovost generující jednotku Japonsko
Návrh zvláštního odpisu Japonsko
Opětovné otevření a úprava souhrnné faktury odběratele Japonsko
Opětovné otevření a úprava souhrnné faktury dodavatele Japonsko
Stornování schválené cizí směnky Japonsko
Spuštění testu uznání a výpočet částky snížení hodnoty pro jednotlivý majetek Japonsko
Vyrovnání schválené cizí směnky Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur odběratelů pomocí deníku plateb Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur dodavatele pomocí deníku plateb Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur dodavatele pomocí vyrovnávací transakce Japonsko
Vyrovnání souhrnných faktur dodavatele pomocí vyrovnávací transakce Japonsko
Nastavení zákazníka a prodejní objednávky jako cíl konsolidované faktury Japonsko
Nastavení dokumentů s povinnostmi vyřazení majetku a zadání částky ARO u dlouhodobého majetku Japonsko
Nastavení souhrnných faktur Japonsko
Nastavení běžných parametrů a účetního profilu pro účtování snížené hodnoty Japonsko
Nastavení platby pro Japonsko potvrzením cizí směnky odběratele Japonsko
Nastavení hlavních data pro zahrnutí odečitatelných výdajů pro více účtovacích vrstev Japonsko
Nastavení sestavy japonské spotřební daně Japonsko
Nastavení platebního poplatku pro Japonsko Japonsko
Nastavení hlavního dodavatele a nákupní objednávky jako cíl pro souhrnnou fakturu Japonsko
Použití seznamu sestavení dlouhodobého majetku Japonsko
Použití seznamu demontování dlouhodobého majetku Japonsko
MX-00006 Nastavení kódu DPH Mexiko
MX-00007 ID registrace odběratele a jiné informace Mexiko
MX-00008: ID registrace dodavatele Mexiko
MX-00010 Zrušení elektronické faktury Mexiko
MX-00010 E-fakturace – CFDI Mexiko
MX-00010 Zadání ID registrace daně pro mexické právnické osoby Mexiko
MX-00010 Dotazy a tisk elektronické faktury Mexiko
MX-00010 Zaúčtování volné faktury Mexiko
MX-00010 Nastavení parametrů pro elektronickou fakturu Mexiko
MX-00020: Vytvoření účetní sestavy elektronické mexické hlavní knihy verze 1.1 Mexiko
MX-00020 Nastavení účtové osnovy pro právnickou osobu v Mexiku Mexiko
MX-00020 – Zadání registračního ID RFC pro mexické bankovní účty Mexiko
NL-00003 Integrace Semansys XBRL Nizozemsko
NL-00010 Elektronická daňová přiznání (EVAT) Nizozemsko
MY-00003 Spravovat dluhopisy a dobropisy odběratele pro daň GST Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00004 Spravovat dluhopisy a dobropisy dodavatele pro daň GST Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00005 Tisk daňové faktury (GST) Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00006 01 Nastavení klauzulí úlevy daně GST Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00006 02 Tisk faktury odběratele GST s klauzulí úlevy Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00007 Faktury vystavené odběratelem Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00010 GST – vygenerování souborů GAF v požadovaném formátu Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00011 02 Generování dluhopisu odběratele pro prodeje projektu Singapur, Malajsie a Thajsko
MY-00011 03 Generovat dobropis odběratele pro prodeje projektu Singapur, Malajsie a Thajsko
Vytvoření nákupní objednávky obsahující položky, na které se vztahuje stornovací poplatek DPH Velká Británie
Vytvoření prodejní objednávky obsahující položky, které podléhají stornovacímu poplatku DPH Velká Británie
GB-00002 Nastavení skupin položek DPH stornovacího poplatku, parametrů a pravidel Velká Británie
GB-00009 Vytvoření dobropisu pro slevu pro vyrovnání Spojené království
GB-00009 Nastavení parametrů pro dobropis u slevy za včasnou platbu Velká Británie
Nastavení skupin DPH položek pro stornovací poplatek DPH Velká Británie
Nastavení skupin DPH pro stornovací poplatek DPH Velká Británie

Správa výdajů

Řádek BPM Země nebo oblast
Konfigurace správy výdajů Globální

Dlouhodobý majetek

Řádek BPM Země nebo oblast
Výpočet odpisů dlouhodobého majetku mezi právnickými osobami Globální
Změnit skupinu majetku Globální
Změna způsobu odpisu pro více položek dlouhodobého majetku Globální
Tvorba dlouhodobého majetku Globální
Vytvoření a získání majetku z modulu Závazky Globální
Vytvořit návrh odpisu Globální
Vyřazení dlouhodobého majetku pomocí volné faktury Globální
Zadání příslušenství dlouhodobého majetku Globální
Nabídnout pořízení dlouhodobého majetku Globální
Přeřazení dlouhodobého majetku Globální
Nastavení knihy dlouhodobého majetku Globální
Nastavení a vytvoření odpisových profilů Globální
Nastavení počátečního mimořádného odpisu Globální
Nastavení počátečních mimořádných odpisů Globální
Nastavit skupiny dlouhodobého majetku Globální
Nastavení účetních profilů dlouhodobého majetku Globální
Rozdělení dlouhodobého majetku Globální
Převedení dlouhodobého majetku Globální

Hlavní kniha

Řádek BPM Země nebo oblast
Uzavření fiskálního roku Globální
Vytvoření záznamu deníku pomocí šablony Globální
Vytvoření hlavního účtu Globální
Vytvoření účetních struktur Globální
Vytvoření schémat časového rozlišení Globální
Vytvoření rozšířených pravidel pro deníky Globální
Vytváření a ověření deníků Globální
Vytvoření transakcí časového rozlišení hlavní knihy Globální
Definování finančních dimenzí Globální
Zapsání do deníku zaúčtované položky deníku Globální
Udržovat šablony finanční dimenze Globální
Hromadné uzavření finančního období Globální
Zpracování položek deníku Globální
Zpracování deníku přidělení hlavní knihy Globální
Nastavení aliasu účtu hlavní knihy Globální
Nastavení kategorií hlavního účtu Globální
Vyrovnání transakcí mezi účty hlavní knihy Globální
Zobrazení položek deníku nebo transakcí Globální
Zobrazení souvisejícího mezipodnikového dokladu z deníku Globální

Příchozí dodávka

Řádek BPM Země nebo oblast
\*Změna vlastnictví zásilky zásob na základě výrobní poptávky Globální
\*Vytvoření nové zakázky na doplnění stavu zásob dodávky Globální
\*Sledování šarže zásob pomocí spolupráce dodavatele Globální

Zásoby

Řádek BPM Země nebo oblast
Kontrola dostupnosti zásob Globální
Nastavení profilu přehledu doručení zboží Globální
Nastavení objednávek kvality Globální

Hlavní plánování

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření mezipodnikového plánu Globální
Zobrazení výstupní plánované mezipodnikové poptávky Globální

Řízení výkonnosti

Řádek BPM Země nebo oblast
\*Přidání odměny do deníku výkonnosti a udělení odměny některému z uživatelů Globální
\*Vytvoření cíle Globální
\*Vytvoření kontroly výkonnosti Globální

Zásobování

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření nákupní objednávky pro jednorázového dodavatele Globální
Vytvoření nákupní objednávky s plánem dodávek Globální
Vytvoření nákupní vratky Globální
Vytvoření opakující se nákupní objednávky Globální
Vytvoření požadavku používajícího požadavek na nabídku Globální
Záznam příjmu zboží na nákupní objednávce Globální

Produkty

Řádek BPM Země nebo oblast
Přidání obrázku k produktu Globální
Klasifikace produktu pomocí hierarchií kategorie Globální
Vytvoření čárového kódu pro produkt Globální
* Vytvoření názvosloví čísel produktů pro předdefinované varianty produktu Globální
* Vytvoření názvosloví čísel produktů pro nakonfigurované varianty produktu Globální
* Definování výchozího nastavení objednávky pro položku Globální
Vytvoření prodejní objednávky pro konfigurovatelný výrobek Globální
Vytvoření kritérií pro výběr prodejní ceny Globální
Zadejte kód GTIN pro produkt. Globální
Nastavení ocenění podle atributů pro konfigurovatelné produkty Globální

Výroba

Řádek BPM Země nebo oblast
Přidání předchůdce k aktivitě výrobního toku Globální
Přidání existující aktivity k verzi výrobního toku Globální
Deaktivace verze výrobního toku Globální
Definování data vypršení platnosti verze výrobního toku Globální

Veřejný sektor

Řádek BPM Země nebo oblast
Přidat typ certifikátu k dodavateli pro veřejný sektor Globální
Řízení přístupu k nákupním smlouvám z veřejného sektoru Globální
Tvorba účtovací klasifikace Globální
Vytvoření účtovacího kódu Globální
Vytvoření závazku pro rezervaci rozpočtových prostředků pro veřejný sektor Globální
Vytvoření nového pole pro kód účtování Globální
Vytvoření typu fondu Globální
Vytvoření jednorázového dodavatele a faktury Globální
Vytvoření předběžného rozpočtu pro veřejný sektor Globální
Vytvoření typu certifikátu dodavatele pro veřejný sektor Globální
Vytvoření rozšířené položky hlavní knihy pro veřejný sektor Globální
Vytvoření původního rozpočtu a následné stornování předběžných položek registru Globální
Vytvoření a přiřazení kódu obchodního partnera pro veřejný sektor Globální
Vytvoření titulní stránky a podpisové stránky pro sestavy plateb pro veřejný sektor Globální
Import a vytvoření více jednorázových dodavatelů a faktur pro veřejný sektor Globální
Nastavení odvozené finanční hierarchie ve veřejném sektoru Globální
Nastavení fondu ve veřejném sektoru Globální
Nastavení klasifikace nákupních smluv pro veřejný sektor Globální

Maloobchodní a velkoobchodní prodej

Řádek BPM Země nebo oblast
Konfigurace pracovníka Globální
\*Konfigurace doporučení produktu využívajícího strojové učení Globální
Konfigurace profilu funkcí pro obchodní zástupce Globální
\*Vytvoření vizuálního profilu POS (listopad 2016) Globální
Vytvoření a přidružení registrů Globální
Vytvoření objednávek kontaktního centra Globální
Vytvořit prodejní smlouvy pomocí kategorizace cenových pravidel Globální
Vytvoření, vypočítání a zaúčtování výkazu pro obchod Globální
Definování umístění a přiřazení slevy Globální
Definice a správa skupin oprávnění POS Globální
Definování plánu trvání Globální
\*Definování komunikace maloobchodního kanálu (CDX) Globální
Úpravy věrnostních odměny Globální
Správa sortimentu Globální
Přiřazení a přepsání DPH Globální
Nastavení pravidel a parametrů pro cross docking a metodu buyer's push Globální
Používání programů trvání Globální

Prodej.

Řádek BPM Země nebo oblast
Potvrzení prodejních objednávek Globální
Vytvoření nové obchodní smlouvy Globální
Vytvoření nákupní objednávky z prodejní objednávky Globální
Vytvoření a úprava prodejních nabídek Globální
Vytvoření plánu dodávek Globální
Vytvářet prodejní objednávky Globální
Zadání prodejních smluv Globální
Plnění prodejních smluv Globální
Generování a zpracování rabatů odběratele Globální
Vyhledání platných cen a slev Globální
Správa blokování prodejní objednávky Globální
Hromadně vytvořit prodejní nabídky Globální
Zpracování rabatu pro platbu Globální
Registrace provizí z prodeje Globální
Nastavení pravidel prodejní provize Globální
Expedování objednávek jako přímé dodání Globální
Expedování prodejních objednávek bez skladování Globální

DPH

Řádek BPM Země nebo oblast
Vypočet a úprava prodejní daně pro fakturu dodavatele Globální
Vytvoření platby DPH Globální
Vytvoření transakcí DPH v dokladech Globální
Nastavení účetních skupin pro DPH Globální
Nastavení daňových úřadů Globální
Nastavit kódy DPH Globální
Nastavit skupiny DPH Globální
Nastavit kódy vykazování DPH Globální
Nastavit období vyrovnání DPH Globální
Nastavení srážkové daně Globální
Zobrazit zaúčtované transakce DPH Globální

Správa vztahů dodávky

Řádek BPM Země nebo oblast
Schválení dodavatelů pro určité kategorie zásobování Globální
Vytvoření zásobovacího katalogu Globální
Vytvoření požadavku používajícího požadavek na nabídku Globální
Vytvoření metody hodnocení pro požadavky na nabídku Globální
Vytvoření bankovního účtu dodavatele Globální
Vytvoření zásad nákupu Globální
Vytvoření typů oslovení a způsobu hodnocení pro požadavky na nabídku Globální
Nastavení oprávnění pro objednávání produktů jménem jiného uživatele Globální
Nastavení zásad pro hierarchie kategorie zásobování Globální

Sklad a doprava

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření profilu umístění Globální
\*Vytvoření položky nabídky pro mobilní zařízení ke konsolidaci registračních značek Globální
Ruční odsouhlasení dopravného Globální
Registrace přihlášení a odhlášení řidiče k události Globální
Nastavení položky nabídky v mobilním zařízení pro dokončení práce typu Nákupní objednávka Globální
Naplánování schůzky pro vytížení Globální
Nastavení úhrady přepravy Globální
Nastavení parametrů automatického odsouhlasení dopravného Globální
\*Nastavení změny opakovaného přidělení položky pro případ realizace nekompletní objednávky Globální

Viz také

Nový průvodce úkolem je k dispozici (únor 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (květen 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (srpen 2016)