Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (srpen 2016)

Toto téma obsahuje nové nebo aktualizované průvodce úkolem vydané pro knihovnu Microsoft APQC Unified Library (srpen 2016 – všechny jazyky) pro aplikaci Microsoft Dynamics AX. Nebyly vydány žádné nové knihovny Začínáme.

Průvodci úkolem v knihovně APQC Unified Library pro Microsoft Dynamics AX (srpen 2016 – všechny jazyky)

Knihovna APQC Unified Library (srpen 2016 – všechny jazyky) obsahuje průvodce úkolem, kteří jsou určeni k použití pro nápovědu v aktualizaci 2 platformy Microsoft Dynamics AX (srpen 2016), aktualizaci Dynamics AX z května 2016 a vydání aplikace Microsoft Dynamics AX pro únor 2016. Další informace o těchto verzích najdete v tématu Co je nového nebo co se změnilo. V této knihovně jsou k dispozici lokalizované verze průvodců záznamem úloh. Další informace o tom, jak připojit systém nápovědy ke knihovně průvodců záznamem úloh viz Začínáme s nápovědou.

Přístup k datům

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření dávkové úlohy Globální

Zásoby

Řádek BPM Země nebo oblast
Kontrola dostupnosti zásob Globální
Nastavení profilu přehledu doručení zboží Globální

Řízení zásob

Řádek BPM Země nebo oblast
Nastavení objednávek kvality Globální

Zásobování

Řádek BPM Země nebo oblast
Vytvoření nákupní objednávky pro jednorázového dodavatele Globální
Vytvoření nákupní objednávky s plánem dodávek Globální
Vytvoření nákupní vratky Globální
Vytvoření opakující se nákupní objednávky Globální
Záznam příjmu zboží na nákupní objednávce Globální

Prostředky a aktivity

Řádek BPM Země nebo oblast
Aktivace verze výrobního toku Globální
Vytvoření kanbanového pravidla pro více aktivit Globální
Vytvoření kanbanového pravidla pomocí události řádku kanbanu Globální
Vytvoření kanbanového pravidla pomocí události pro minimální úroveň zásob Globální
Použití deníku pojistných zásob pro aktualizaci minimální disponibility Globální

Řízení vztahů se zákazníky

Řádek BPM Země nebo oblast
Schválení dodavatelů pro určité kategorie zásobování Globální
Vytvoření zásobovacího katalogu Globální
Vytvoření požadavku používajícího požadavek na nabídku Globální
Vytvoření metody hodnocení pro požadavky na nabídku Globální
Vytvoření bankovního účtu dodavatele Globální
Vytvoření zásad nákupu Globální
Vytvoření typů oslovení a způsobu hodnocení pro požadavky na nabídku Globální
Nastavení oprávnění pro objednávání produktů jménem jiného uživatele Globální
Nastavení zásad pro hierarchie kategorie zásobování Globální

Sklad a doprava

Řádek BPM Země nebo oblast
Nastavení položky nabídky v mobilním zařízení pro dokončení práce typu Nákupní objednávka Globální

Viz také

Noví průvodci úkolem (únor 2016)

Noví nebo aktualizovaní průvodci úkolem (květen 2016)

Noví nebo aktualizovaní dostupní průvodci úkolem (listopad 2016)