Klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky platí v celé aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations.

Poznámka: klávesové zkratky, jež jsou zde popsány, se vztahují na rozvržení klávesnice pro Spojené státy. Klávesy na klávesnicích s jiným rozvržením nemusí přesně odpovídat klávesám klávesnice pro USA.

Nalezení klávesových zkratek

Od aktualizace Platform update 11 mohou uživatelé nalézt aktuálně dostupné klávesové zkratky přímo z uživatelského rozhraní. Stačí kliknout pravým tlačítkem na ovládací prvek a zvolit Zobrazit klávesové zkratky. Otevře se dialogové okno zobrazující klávesové zkratky, které lze použít podle toho, kde na stránce se nalézáte.

Zkratky akcí

Akce Stisknout
Otevření hledání akce Ctrl+’ nebo Alt+Q
Přesunutí do standardního podokna akcí Alt+M,A nebo Ctrl+F6
Otevření karty v podokně akcí nebo v nabídce Enter nebo Mezerník nebo Alt+šipka dolů
Přesunutí k další nebo předchozí možnosti v nabídce Šipka nahoru nebo šipka dolů
Zavření karty v podokně akcí nebo nabídce Esc
Simulace klepnutí pravým tlačítkem Shift+F10
Otevření kontextové nabídky Finance and Operations Ctrl+F10
Stisk výchozího tlačítka ve formuláři nebo dialogovém okně Alt+Enter
Klepnutí na tlačítko nebo dlaždici Enter nebo Mezerník
Zobrazení obnovených informací pro dlaždici s počtem ALT+Šipka nahoru
Zobrazit aktuálně dostupné klávesové zkratky Alt+Shift+K

Zkratky pro výběr data

Akce Stisknout
Otevření výběru data ALT+Šipka dolů
Přechod mezi daty ve výběru data CTRL+Šipka nahoru
Přechod na další nebo předchozí měsíc Page down / Page up
Přechod na další nebo předchozí rok Ctrl+Shift+Page down / Ctrl+Shift+Page up
Přesunutí na dnes CTRL+HOME
Výběr dnešního data T
Vymazání vybraného data o
Výběr Nikdy (nebo maximální datum) Z

Zkratky pro okno s fakty

Akce Stisknout
Otevření okna s fakty (nebo aktivace okna s fakty, pokud je již otevřeno) Alt+M,B nebo Ctrl+F2
Zavření okna s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Esc
Přesunutí na další nebo předchozí okno s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Alt+Shift+Šipka dolů a Alt+Shift+Šipka nahoru
Přesunutí na <nté> okno s fakty (se zaměřením na okno s fakty) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Rozbalení okna s fakty (pokud je aktivní okno s fakty) Mezerník nebo Enter
Sbalení aktuálního okna s fakty Alt+0

Zkratky pro filtrování

Akce Stisknout
Otevření filtrování mřížky pro aktuální sloupec Ctrl+G
Zavření filtrování mřížky pro aktuální sloupec Esc
Otevření podokna Filtr (nebo změna aktivace mezi podoknem Filtr a hlavním formulářem, pokud je již podokno Filtr otevřeno) Alt+M,F nebo Ctrl+F3
Zavření podokna Filtr (pokud je aktivní podokno Filtr) Esc
Otevření pokročilého filtrování a řazení Ctrl+Shift+F3

Zkratky pro formulář

Akce Stisknout
Vytvořit nový záznam Alt+N
Odstranění záznamu Alt+Del nebo Alt+F9
Uložení záznamu Alt+S nebo Ctrl+S
Vrácení (obnovení) Ctrl+Shift+F5
Aktualizace dat Shift+F5
Přesunutí na viditelné první pole ve formuláři Alt+Shift+F
Přepnutí režimu úprav F2
Připojení dokumentu Ctrl+Shift+A
Export do aplikace Excel Ctrl+Shift+E
Přechod na předchozí záznam (mimo mřížku) Ctrl+šipka nahoru
Přechod na další záznam (mimo mřížku) Ctrl+šipka dolů
Přechod na první záznam (mimo mřížku) CTRL+HOME
Přechod na poslední záznam (mimo mřížku) CTRL+END
Zavření formuláře (kliknutí Zpět) Esc
Zavření formuláře bez explicitního uložení Shift+Esc
Zavření formuláře a odstranění neuložených změn Alt+Shift+Q

Zkratky pro formulář navigace

Akce Stisknout
Přechod na další nebo předchozí pole Tab / Shift+Tab
Přechod na další nebo předchozí kartu Alt+Shift+Šipka vpravo a Alt+Shift+Šipka vlevo
Přechod na <ntou> kartu Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Přechod na další nebo předchozí pevnou záložku Alt+Shift+Šipka dolů a Alt+Shift+Šipka nahoru
Přechod na <ntou> pevnou záložku Alt+<n> (<n> = 1-9)
Přesunout na další/předchozí list (svislá karta) Alt+Shift+Šipka vpravo a Alt+Shift+Šipka vlevo
Přesunout <n>tý list (svislá karta) Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Rozbalení pevné záložky (pokud je aktivní pevná záložka) Mezerník nebo Enter
Sbalení aktuálního pevné záložky Alt+0
Přepnutí na zobrazení mřížky Ctrl+Shift+G
Přepnutí na zobrazení podrobností Ctrl+Shift+D
Přepnout na zobrazení záhlaví Ctrl+Shift+H
Přepnout na zobrazení řádků Ctrl+Shift+L

Zkratky mřížky

Akce Stisknout
Přechod na další nebo předchozí sloupec Tab / Shift+Tab
Přechod na další nebo předchozí řádek Šipka nahoru nebo šipka dolů
Přesunout na další/předchozí řádek bez výběru

Poznámka: Tato klávesová zkratka platí pouze pro vícenásobné výběry scénáře.
Ctrl+šipka nahoru nebo Ctrl+šipka dolů
Zvolit/vymazat aktuální řádek

Poznámka: Tato klávesová zkratka platí pouze pro vícenásobné výběry scénáře.
Ctrl+Mezerník / Ctrl+kliknutí
Přidat další/předchozí řádek k vybrané sadě

Poznámka: Tato klávesová zkratka platí pouze pro vícenásobné výběry scénáře.
Shift+Mezerník
Přidat rozsah řádků k vybrané sadě

Poznámka: Tato klávesová zkratka platí pouze pro vícenásobné výběry scénáře.
Shift+kliknutí
Přechod na další/předchozí stránku dat Page up / Page down
Vytvořit do spodní části mřížky nový řádek Šipka dolů (z posledního řádku)
Vybrat nebo vymazat všechny řádky Ctrl+Shift+M
Přejít k prvnímu záznamu CTRL+HOME
Přejít k poslednímu záznamu CTRL+END
Spuštění výchozí akce v mřížce

Poznámka: Tato zkratka je povolena při zaměření na buňku obsahující hypertextový odkaz a všechny buňky v tomto sloupci mají hypertextové odkazy.
Zadat
Přepnout výběr mezi vybraným řádkem a řádkem záhlaví Alt+Shift+H
Zvětšit/zmenšit aktuální sloupec (s výběrem v řádku záhlaví) Šipka doprava / šipka doleva
Otevřít filtrování mřížky pro aktuální sloupec (s výběrem v řádku záhlaví) Zadat

Zkratky pro ovládání vstupu

Akce Stisknout
Otevření hypertextového odkazu Ctrl+Enter
Zadání data relace do pole kalendářních dat D+Tab
Zadání aktuálního data do pole kalendářních dat T+Tab
Otevření vyhledávání, pole se seznamem, výběru data a dialogového okna ALT+Šipka dolů
Zavření vyhledávání, pole se seznamem, výběru data a dialogového okna Esc
Změna zaměření na vyhledání (pokud je vyhledávání již otevřeno) ALT+Šipka dolů
Otevření náhled rozšířeného ovládacího prvku ALT+Šipka nahoru
Výběr textu v aktuálním poli Ctrl+A
Aktivace/opuštění textové oblasti v ovládacím prvku editoru HTML ALT+Šipka dolů a Alt+šipka nahoru
Změnit výběr mezi oblastí textu a panelem nástrojů v ovládacím prvku editoru HTML F6

Zkratky pro zasílání zpráv

Akce Stisknout
Přechod do centra zpráv Ctrl+Shift+F7
Přechod na panel zpráv Ctrl+F7
Akce Stisknout
Přejít k řídicímu panelu Alt+Shift+Home
Přejít k navigačnímu panelu Alt+M,N nebo Alt+Shift+F1
Přechod na výběr společnosti Ctrl+Shift+O
Hledat stránku Ctrl+/ nebo Alt+G
Otevřete podokno nápovědy. Ctrl+?
Otevřít analyzátor sledování Alt+Shift+T
Přechod k navigačnímu podoknu Alt+F1
Přidat/odstranit formulář jako oblíbený (se zaměřením na formulář v navigačním podokně) Shift+F
Přesunutí do standardního podokna akcí Alt+M,A nebo Ctrl+F6
Přesun do podokna filtru (může zahrnovat jeho otevření) Alt+M,F nebo Ctrl+F3
Přesun zaměření na obsah stránky (se zaměřením v navigačním seznamu) Alt+M,M nebo Ctrl+F3
Přesun do navigačního seznamu na formuláři s podrobnostmi (může zahrnovat jeho otevření) Alt+M,S nebo Ctrl+F8
Přesun zaměření na obsah stránky (se zaměřením v navigačním seznamu) Alt+M,M nebo Ctrl+F8
Zavření seznamu navigace ve formuláři Podrobnosti (pokud je aktivní seznam navigace) Esc
Přesun na obsah hlavní stránky (se zaměřením v jiném podokně) Alt+M,M
Přesun do okna s fakty (může zahrnovat jeho otevření) Alt+M,B nebo Ctrl+F2

Individuální nastavení klávesových zkratek

Akce Stisknout
Převedení stránky do režimu přizpůsobení Ctrl+Shift+P
Použití nástroje Výběr (v režimu přizpůsobení) s
Otevření vybraného dialogového okna rychlého přizpůsobení ovládacího prvku (při použití nástroje Výběr) Mezerník nebo Enter
Použití nástroje Přesun (v režimu přizpůsobení) mil.
Vyberte aktuální ovládací prvek, který chcete přesunout (při použití nástroje Přesun a bez prozatímního výběru ovládacího prvku k přesunu) Mezerník nebo Enter
Vymazat ovládací prvek k přesunutí (při použití nástroje Přesun) Esc
Přesunout na další pozici pro vybraný ovládací prvek (při použití nástroje Přesun) Tabulátor nebo šipka doprava nebo šipka dolů
Přesunout na předchozí pozici pro vybraný ovládací prvek (při použití nástroje Přesun) Shift+Tabulátor nebo šipka doleva nebo šipka nahoru
Použití nástroje Skrytí (v režimu přizpůsobení) H.
Přepnout mezi zobrazením a skrytím aktuálního ovládacího prvku (při použití nástroje Skrytí) Mezerník nebo Enter
Použití nástroje Přeskočení (v režimu přizpůsobení) tis.
Přepnout, zda je či není aktuální ovládací prvek v posloupnosti karet (při použití nástroje Přeskočení) Mezerník nebo Enter
Použití nástroje Úprava (v režimu přizpůsobení) E
Přepnout, zda lze aktuální ovládací prvek upravit nebo zda je pouze ke čtení (při použití nástroje Úprava) Mezerník nebo Enter
Použití nástroje Souhrn (v režimu přizpůsobení) U
Přepnout, zda je aktuální ovládací prvek souhrnným polem v aktuální posloupnosti karet (při použití nástroje Souhrn): Mezerník nebo Enter
Použití nástroje Přidání (v režimu přizpůsobení) A
Výběr ovládacího prvku, jehož kontejner se použije k vložení nových polí (při použití nástroje Přidání) Mezerník nebo Enter
Import individuálního nastavení (v režimu přizpůsobení) I
Export individuálního nastavení (v režimu přizpůsobení) X
Vymazat individuální nastavení této stránky (v režimu přizpůsobení) Ctrl+C
Přesun zaměření mezi panelem nástrojů individuálního nastavení a stránkou (v režimu přizpůsobení) T
Opuštění režimu přizpůsobení (v režimu přizpůsobení) Esc

Zkratky pro segmentované zadání

Akce Stisknout
Otevření rozevíracího seznamu (pokud je zavřen rozevírací seznam) ALT+Šipka dolů
Aktivace pole pro zadávání pro aktuální segment v rozevíracím seznamu (pokud je již rozevírací seznam otevřen) ALT+Šipka dolů
Zavření rozevíracího seznamu ALT+Šipka nahoru
Uzavření a otevření pravé části rozevíracího seznamu ALT+Šipka vlevo / Alt+šipka vpravo
Přepnutí mezi režimy "Zobrazit platné" a "Zobrazit všechny" Alt + W
Výběr hodnoty z rozevíracího seznamu a přechod do následujícího segmentu Zadat
Přechod na další nebo předchozí ovládací prvek na stránce (když je aktivní vstupní ovládací prvek) Tab / Shift+Tab
Přechod na další nebo předchozí vstupní pole v plovoucím panelu (když je aktivní rozevírací seznam) Tab / Shift+Tab
Přechod nahoru a dolů o řádek ve vyhledávání Šipka nahoru nebo šipka dolů
Přechod nahoru a dolů o stránku ve vyhledávání Page up / Page down
Přechod na začátek/konec vyhledávání Home/End