Dokumentace k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Zjistěte, jak můžete pro svůj obchod využít Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pomocí níže uvedených zdrojů. Naleznete tak skvělý obsah pro koncové uživatele, vývojáře a profesionály z oblasti IT.

Velká část tohoto obsahu se též vztahuje na související produkty: Microsoft Dynamics 365 for Retail a Microsoft Dynamics 365 for Talent.

Před zakoupením

Registrace ukázkového předplatného

Výběr možnosti nasazení

Zakoupení aplikace Finance and Operations (on-premises)

Životní cyklus implementace

FastTrack for Dynamics 365

Nábor projektu

Příprava pro ostré nasazení

Správa financí

Závazky

Pohledávky

Rozpočtování

Pokladna a banka

Dodržování předpisů

Nákladové účetnictví

Dlouhodobý majetek

Hlavní kniha

Správa projektu

Veřejný sektor

Funkce týkající se místních předpisů

Lidské zdroje

Zaměstnanecké výhody

Rozvoj a školení zaměstnanců

Dotazník

Nábor

US payroll

Správa dodavatelsko-odběratelského řetězce

Správa nákladů

Řízení zásob

Hlavní plánování

Zásobování a zdroje

Řízení informací o produktech

Řízení výroby

Prodej a marketing

Správa přepravy

Řízení skladu

Intelligence

Analytika

Obchodní dokumenty

Finanční výkaznictví

Regulační vykazování

Rozvoj

Rozšiřitelnost

Integrace dat

Správa dat

Integrace s Office

Průběžné doručování

Mobilní platforma

Ukázková data

Správa

Cloudové nasazení

Místní nasazení

Upgrade

Servis

Data management framework

Lifecycle Services

Správa organizace

Související produkty

Dynamics 365 for Retail

Kontaktní středisko

Nastavení a správa kanálů

MPOS a Cloud POS

Retail – vývojář a správce

Dynamics 365 for Talent

Zaměstnanecké výhody

Rozvoj a školení zaměstnanců

Dotazník