Konfigurace paralelních aktivit ve workflowu

Pokud chcete nakonfigurovat paralelní aktivitu, postupujte následovně v editoru workflowu.

Paralelní aktivita je tvořena větvemi workflowu, které běží ve stejnou dobu.

Pojmenování paralelní aktivity

Pomocí následujících kroků zadejte název paralelní aktivity.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na paralelní aktivitu a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti k otevření formuláře Vlastnosti.
 2. V levém podokně klepněte na tlačítko Základní nastavení.
 3. V poli Název zadejte jedinečný název paralelní aktivity.
 4. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Konfigurace větví paralelní aktivity

Pomocí následujících kroků přidejte a nakonfigurujte větve této paralelní aktivity.

 1. Poklikejte na paralelní aktivitu, aby se zobrazily její větve.

 2. Pokud chcete přidat pobočku, přetáhněte prvek Větev z oblasti Prvky workflowu do oblasti vložení na plátně. Následující obrázek znázorňuje oblast vložení.Oblast vložení

  Poznámka
  Pořadí větví není důležité, protože všechny větve paralelní aktivity běží současně.
 3. Informace o konfiguraci jednotlivých větví uvádí téma Konfigurace paralelní větve.