Domovská stránka Správa organizace

Toto téma odkazuje na obsah, který pomůže uživatelům Power users a správcům nakonfigurovat aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Tento obsah jim pomůže nakonfigurovat systém tak, aby fungoval pro vaši organizaci a obchod hladce a efektivně.

Většina zde uvedeného obsahu se použije k funkcím v modulu Správa organizace. Existuje však několik úlohy, jako je vytváření a používání šablony záznamu, které lze provést v kterémkoli modulu, aby vaše organizace mohla pracovat efektivněji.

Číselné řady

Číselné řady v aplikaci slouží ke generování čitelných, jedinečných identifikátorů pro hlavní datové záznamy a záznamy transakcí, které požadují identifikátory. Hlavní záznam dat nebo záznam transakce, která vyžaduje identifikátor, je označován jako odkaz. Než bude možné vytvořit nové záznamy pro odkaz, musíte nastavit číselné řady a spojit je s odkazem.

Organizace

Organizace představuje skupinu lidí, kteří spolupracují na provádění obchodního procesu nebo dosažení cíle. Organizační hierarchie představuje vztahy mezi organizacemi, které tvoří váš podnik.

Před nastavením organizací a organizačních hierarchií v Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations se ujistěte, že máte plán, jak bude vaše společnost modelována. Organizační model má podstatný vliv na implementaci aplikace Finance and Operations a obchodní procesy.

Adresáře

Globální adresář je centralizovaným úložištěm pro hlavní data, která musí být uložena pro všechny interní a externí osoby a organizace, se kterými společnost přichází do styku. Data přidružená k záznamům strany zahrnují název strany, adresu a kontaktní informace.

Po vytvoření globálního adresáře můžete vytvořit další adresáře podle potřeby, například samostatný adresář pro každou společnost v organizaci a pro každé odvětví obchodu.

Workflow

Workflow je systém, který byl nainstalován společně s aplikací Finance and Operations a jehož pomocí lze vytvářet individuální workflowy nebo obchodní procesy. Když vytváříte workflow, určete tok dokumentu nebo jeho procházení systémem pomocí zobrazení toho, kdo musí splnit úkol, provádět rozhodování nebo schválení dokumentu.

Elektronické podpisy

Elektronický podpis potvrzuje identitu osoby, která spouští nebo schvaluje určitý proces využívající výpočetní techniku. V některých průmyslových odvětvích má elektronický podpis stejnou právní hodnotu jako ruční podpis. Elektronické podpisy jsou vyžadovány předpisy v několika průmyslových odvětvích, například ve farmaceutickém, potravinářském, leteckém a zbrojním průmyslu.

V aplikaci Finance and Operations můžete používat elektronické podpisy pro důležité obchodní procesy. Některé procesy obsahují vestavěné prvky pro práci s elektronickými podpisy. Kromě toho můžete vytvářet vlastní požadavky na podpisy, připojené k libovolné databázové tabulce a poli.

Správa případů

Plánováním, sledováním a analýzou případů můžete vytvořit efektivní řešení, která lze použít pro podobné případy. Například když zástupci servisu zákazníka nebo pracovníci lidských zdrojů vytváří případy, mohou najít informace v článcích znalostní databáze o tom, jak pracovat nebo vyřešit případy efektivněji.

Šablony záznamu

Šablony záznamu vám mohou pomoci vytvořit záznamy rychleji. Můžete vytvořit šablonu záznamu tak, že hodnoty pole, které jsou často používány, nemusí být zadány explicitně pro každý nový záznam.

Obecná správa organizace