Průzkumník zdroje účetnictví

Tento článek obsahuje informace o nástroji Průzkumník zdroje účetnictví, který slouží pro podrobnou analýzu informace zdroje za účetními položkami hlavní knihy.

Průzkumník zdroje účetnictví je nová stránka, která zobrazuje informace o zdroji. Můžete použít Průzkumníka zdroje účetnictví buď jako samostatný nástroj nebo k analýze podrobností za účetními položkami hlavní knihy. Průzkumníka zdroje účetnictví můžete například použít k získání podrobných informací o zdroji u zůstatku v předvaze nebo u transakce dokladu. Poté můžete použít funkci Exportovat do aplikace Microsoft Excel a informace dále rozebírat v Microsoft Excelu (například v kontingenční tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky).

Průzkumník zdroje účetnictví vždy zobrazuje stejnou celkovou částku pro účet hlavní knihy, jakou zobrazuje hlavní kniha (například v Předvaze). Stejně jako v předvaze můžete zobrazit segmenty v samostatných sloupcích. Stačí vybrat odpovídající sadu finančních dimenzí.

Parametry slouží k definování časového intervalu pro analýzu. Tato funkce se také podobá fungování předvahy.

Pro všechny dokumenty používající architekturu zdrojového dokumentu, zobrazí průzkumník zdroje účetnictví další informace, které jsou založené na rozúčtování a v odpovídajících případech rozúčtování projektu. Tyto informace zahrnují typ peněžní částky, projekt, aktivitu, kategorii a vlastnost řádku. Zde je několik příkladů analýzy, kterou lze provést:

  • Odchylky mezi nákupními objednávkami a fakturami dodavatele, protože každou odchylku zastupuje typ peněžní částky, například odchylka ceny
  • Fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a výdaje na projekt, obchodní jednotku a hlavní účet

Pro zdrojové dokumenty, které používají koncept identit odkazu na zdrojový dokument, zobrazí Průzkumník zdroje účetnictví další podrobnosti, například odběratele, dodavatele, pracovníka, produkt, množství, text jednotky a popisy. Zde je několik příkladů analýzy, kterou lze provést:

  • Výdaje za hotel pro obchodní jednotku a značku hotelu pro fiskální období, založené na sestavách výdajů
  • Slevy na dodavatele, produkt, oddělení

Pro tyto dokumenty můžete také z Průzkumníka zdroje účetnictví přejít na samotný zdrojový dokument.