Vyrovnání částečné platby dodavatele před datem slevy s konečnou platbou po datu slevy

Tento článek vás provede scénářem, kde je provedeno více částečných plateb, některé v rámci období platební slevy a jiné mimo období platební slevy.

Tato společnost nakupuje zboží od dodavatele 3057. Fabrikam přijme platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní. Faktury je nutné zaplatit do 30 dnů. Dodavatel dá společnosti Fabrikam také platební slevy pro částečné platby. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry závazkůs.

Faktura ze dne 25. června

  1. června Anežka zadá a zaúčtuje fakturu na 1 000,00 pro dodavatele 3057. Na stránce Transakce dodavatele si může Anežka transakci prohlédnout.
Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 −1 000,00 USD

Částečná platba dne 2. července

  1. července chce Anežka vyrovnat 300,00 z této faktury. Platba má nárok na slevu, protože společnost Fabrikam dostává slevy na částečné platby. Anežka tedy zaplatí 297,00 a dostane slevu 3,00. Vytvoří platební deník a zadá řádek pro dodavatele 3057. Otevře stránku Vyrovnat transakce, aby mohla označit fakturu k vyrovnání.
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální Fakt-10020 3057 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10020 −1 000,00 USD –297,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy -10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí –3,00

Potom Anežka zaúčtuje platbu. Faktura má nyní zůstatek 700,00. Na stránce Transakce dodavatele si může Anežka transakci prohlédnout.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 -700,00 USD
APP-10020 Platba 7/1/2015 297,00 0,00 USD
SLEV-10020 Platební sleva 7/1/2015 3,00 0,00 USD

Zbývající platba 15. července, použití platební slevy = normální

  1. července Anežka zaplatí zbytek faktury, což je až po období slevy. Na stránce Vyrovnat otevřené transakce se v poli Odhadovaná platební sleva částka slevy nezobrazí a hodnota v poli Částka platební slevy bude 0,00. Když Anežka zaplatí zbývajících 700,00, není získána žádná další sleva.
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální Fakt-10020 3057 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10020 -700,00 USD -700,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat transakce. Anežka může vidět, že již dostala slevu 3,00.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 0,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva –3,00
Částka platební slevy k přijetí 0,00

Potom Anežka zaúčtuje platbu. Jakmile otevře stránku Transakce dodavatele, zjistí, že faktura má zůstatek 0,00. Také vidí, že jsou zde dvě platby. Jedna platba je na 297,00 s platební slevou 3,00 a druhá platba je na 700,00.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 0,00 USD
APP-10020 Platba 7/1/2015 297,00 0,00 USD
SLEV-10020 Platební sleva 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Platba 7/15/2015 700,00 0,00 USD

Zbývající platba 15. července, použití platební slevy = vždy

Pokud dodavatel Anežce umožní uplatnit slevu, i když splácí po datu slevy, může změnit hodnotu v poli Použít hotovostní slevu na Vždy. Nastavení Vypočítat platební slevy pro částečné platby se přepíše a je uplatněna sleva. Částka platby se změní na 693,00 a sleva je zbývajících 7,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Vždy Fakt-10020 3057 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10020 700,00 USD –693,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 7:00
Použít platební slevu Vždy
Přijatá platební sleva –3,00
Částka platební slevy k přijetí –7,00

Potom Anežka zaúčtuje platbu. Jakmile otevře stránku Transakce dodavatele, zjistí, že faktura má zůstatek 0,00. Také vidí, že jsou zde dvě platby. Jedna platba je na 297,00 s platební slevou 3,00 a druhá platba je na 693,00 s platební slevou 7,00.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 0,00 USD
APP-10020 Platba 7/1/2015 297,00 0,00 USD
SLEV-10020 Platební sleva 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Platba 7/15/2015 693,00 0,00 USD
SLEV-10021 Platební sleva 7/15/2015 7:00 0,00 USD