Vyrovnání částečné platby dodavatele, u níž je více období slev

Tento článek vás provede scénářem, kdy je více částečných plateb provedeno pro dodavatele, který nabízí více platebních slev.

Dodavatel 3054 nabízí společnosti Fabrikam platební slevu 2 % v případě, že je faktura splacena do 5 dní, a platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní.

Faktura

  1. června Anežka vytvoří fakturu na 1 000,00 pro dodavatele 3054. Na stránce Transakce dodavatele si může Anežka transakci prohlédnout.
Doklad Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10060 28. 6. 2015 10060 1 000,00 -1 000,00 USD

Následující data platební slevy a částky jsou k dispozici pro tuto fakturu.

Datum platební slevy Částka platební slevy Částka v měně transakce
7/3/2015 20,00 980,00
12. 7. 2015 10,00 990,00
25. 7. 2015 0,00 1 000,00

Platba k 2. červenci

  1. července chce Anežka zaplatit 300,00 z této faktury. Vytvoří jednorázovou platbu pomocí stránky Deník plateb v modulu Závazky. Přidá řádek pro dodavatele 3054 a zadá částku platby 300,00. April otevře stránku Vyrovnat transakce, aby mohla označit fakturu k vyrovnání. Aktualizuje hodnotu v poli Částka k vyrovnání na 300,00 a zjistí, že hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí se změnila na 6,12. Vzhledem k tomu, že je tato platba provedena v prvním období slevy, je použita sleva 2 %.
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Normální Fakt-10060 3054 28. 6. 2015 28. 7. 2015 10060 1 000,00 USD 300,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/02/2015
Částka platební slevy -20,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -6,12

Vzhledem k tomu, že je k dispozici platební sleva, chce April změnit částku platby tak, aby byla celková uhrazená částka pro platbu i platební slevu ve výši 300,00. Změní hodnotu v poli Částka k vyrovnání na 294,00 a zjistí, že hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí se změnila na 6,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Normální Fakt-10060 3054 28. 6. 2015 28. 7. 2015 10060 1 000,00 USD 294,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/02/2015
Částka platební slevy -20,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -6,00

April zaúčtuje platbu. Na stránce Transakce dodavatele si může prohlédnout transakce. Zjistí, že byla ve faktuře použita částka 300,00. Tato částka zahrnuje slevu 6,00. Zbývající zůstatek je proto 700,00.

Doklad Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10060 28. 6. 2015 10060 1 000,00 -700,00 USD
APP-10060 7/2/2015 294,00 0,00 USD
SLEV-10060 7/2/2015 6,00 0,00 USD

Platba k 8. červenci

  1. července April provede dodatečnou platbu faktury. Aby mohla zadat částku, otevře stránku Vyrovnat transakce a klikne na Platební sleva. Prohlédne si data a částky pro dvě platební slevy, které jsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že je tato platba provedena v druhém období slevy, je k dispozici sleva 1 % nebo 5,00. Tato částka se vypočítá jako polovina 1% slevy pro 1 000,00 neboli polovina z 10,00.
Datum platební slevy Částka platební slevy Částka v měně transakce
7/3/2015 20,00 680,00
12. 7. 2015 10,00 690,00
25. 7. 2015 0,00 700,00

April rozhodne zaplatit 495,00 a využít tak platební slevy 5,00. Celková částka, která je vyrovnána, je tedy 500,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Normální Fakt-10060 3054 28. 6. 2015 28. 7. 2015 10060 1 000,00 USD 495,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 12. 7. 2015
Částka platební slevy -10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva -6,00
Částka platební slevy k přijetí -5,00

Na stránce Transakce dodavatele April uvidí nový zůstatek 200,00.

Doklad Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10060 28. 6. 2015 10060 1 000,00 -200,00 USD
APP-10060 7/2/2015 294,00 0,00 USD
SLEV-10060 7/2/2015 6,00 0,00 USD
APP-10061 12. 7. 2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10061 12. 7. 2015 5,00 0,00 USD

Platba k 20. červenci

  1. července April vytvoří konečnou platbu ve výši 200,00. Není možná žádná sleva, protože je platba provedena po ukončení obou období slev. Zůstatek faktury je 0,00.
Doklad Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10060 28. 6. 2015 10060 1 000,00 -200,00 USD
APP-10060 7/2/2015 294,00 0,00 USD
SLEV-10060 7/2/2015 6,00 0,00 USD
APP-10061 12. 7. 2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10061 12. 7. 2015 5,00 0,00 USD
APP-10062 7/20/2015 200,00 0,00 USD