Vyrovnání částečné platby dodavatele a plné vyrovnání konečné platby před datem slevy

Tento článek vás provede scénářem, kdy jsou částečné platby provedeny pro fakturu dodavatele a je využita platební sleva.

Tato společnost nakupuje zboží od dodavatele 3064. Dodavatel umožňuje společnosti Fabrikam přijmout platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní. Faktury je nutné zaplatit do 30 dnů. Dodavatel dá společnosti Fabrikam také platební slevy pro částečné platby. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry závazkůs. Dne 25. dubna je zadána faktura na 1 000,00 pro dodavatele 3064.

Faktura dodavatele dne 25. června

  1. června Anežka zadá a zaúčtuje fakturu na 1 000,00 pro dodavatele 3064. Na stránce Transakce dodavatele si může Anežka transakci prohlédnout.
Doklad Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10010 25. 6. 2015 10010 1 000,00 -1 000,00 USD

Ze stránky Dodavatelé otevře April stránku Vyrovnat transakce. April může použít stránku Vyrovnat transakce k zobrazení dat a částek platební slevy. Datum splatnosti je 25. července a platební sleva ve výši -10,00 je k dispozici, je-li faktura zaplacena do 9. července.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Normální Fakt-10010 3064 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD 990,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy -10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -10,00

April klepne na kartu Platební sleva a zobrazí tak částku slevy.

Datum platební slevy Částka platební slevy Částka v měně transakce
7/9/2015 10,00 990,00
25. 7. 2015 0,00 1 000,00

Částečná platba 1. července pomocí stránky Transakce vyrovnání

April můžete vytvořit deník plateb pro tuto platbu otevřením stránky Deník plateb na závazcích. Vytvoří nový deník a zadá řádek pro dodavatele 3064. Otevře stránku Vyrovnat transakce, aby mohla označit fakturu k vyrovnání. April označí fakturu a změní hodnotu v poli Částka k vyrovnání na -500,00. Znovu uvidí, že hodnota v poli Částka platební slevy je -10,00 pro případ úplné fakturace, a že hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí se změnila na -5,05. Proto April vyrovnává u této faktury částku -505,05.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD -500,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy -10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -5,05

April chce vyrovnat přesně polovinu faktury. Proto April změní hodnotu v poli Částka k vyrovnání na -495,00. Celková částka, která je vyrovnána, je nyní 500,00. Tato částka zahrnuje platební slevu -5,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD -495,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy -10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -5,00

April zavře stránku Vyrovnat transakce. Řádky plateb pro 495,00 se vytvoří v deníku a April pak zaúčtuje deník. Na stránce Transakce dodavatele může Anežka transakce dodavatele překontrolovat. Na této stránce vidí, že faktura má zůstatek -500,00. Rovněž uvidí platbu ve výši 495,00 a platební slevu 5,00.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10010 Faktura 25. 6. 2015 10010 1 000,00 -500,00 USD
APP-10010 Platba 7/1/2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10010 Platební sleva 7/1/2015 5,00 0,00 USD

Zbývající částka zaplacená dne 8. července

April zaplatí zbývající část faktury pro dodavatele 3064 8. července, tj. v období platební slevy. April vytvoří deník plateb 8. července a označí transakci pro vyrovnání. Zjistí, že je částka, kterou je nutné vyrovnat, je 495,00. Hodnota v poli Odhadovaná platební sleva je -5,00, protože sleva 5,00 nebyla dříve využita.

Celkem označeno 495,00
Odhadovaná platební sleva -5,00

Informace o označených transakcích se zobrazí v mřížce na stránce Vyrovnání otevřených transakcí.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 5,00
Částka platební slevy k přijetí 5,00

April zaúčtuje deník plateb a zkontroluje transakce dodavatele na stránce Transakce dodavatele. Zůstatek faktury je nyní 0,00 a April uvidí dvě platby a dvě platební slevy.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
Fakt-10010 Faktura 25. 6. 2015 10010 1 000,00 0,00 USD
APP-10010 Platba 7/1/2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10010 Platební sleva 7/1/2015 5,00 0,00 USD
APP-10011 Platba 7/8/2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10011 Platební sleva 7/8/2015 5,00 0,00 USD