Použití slevy, která je větší, než vypočítaná sleva pro platbu dodavatele

Tento článek vás provede scénářem, kde je využita platební sleva pro částku vyšší, než je sleva, která byla původně k dispozici na faktuře. K této situaci může dojít v případě, že organizace sestaví dohodu s dodavatelem, podle které zaplatí menší částku na faktuře.

Dodavatel 3051 umožňuje společnosti Fabrikam přijmout platební slevu 4 %, pokud je faktura splacena do 7 dní. Dne 29. dubna je zadána faktura na 1 000,00. Dodavatel umožňuje April využít slevu 60,00 namísto výchozí slevy 40,00, která je k dispozici pro fakturu. April zaznamená jednorázovou platbu pomocí deníku plateb závazků. Zadá platby dodavatele a otevře stránku Vyrovnat transakce. Označí fakturu a změní hodnotu v poli Částka platební slevy na -60,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální Fakt-10040 3051 29. 6. 2015 7/29/2015 10040 1 000,00 USD 940,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat transakce.

Datum platební slevy 12. 7. 2015
Částka platební slevy 60,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí 60,00

Potom April zaúčtuje platební deník. Faktura je plně uhrazena pomocí platby 940,00 a slevy 60,00.