Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce

Toto téma vysvětluje, jak můžete zobrazit faktury dodavatele a přijmout faktury z pracovního prostoru spolupráce dodavatele.

Pracovní prostor Fakturace dodavatelské spolupráce lze použít pro zobrazení informací o faktuře dodavatele a odeslání faktur do aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pomocí možností workflowu.

Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce

Dlaždice souhrnu

Dlaždice Souhrnu poskytují přehled o fakturách pro vybraného dodavatele. Faktury můžete zobrazovat podle jejich stavu.

  • Návrhy faktur nebyly odeslány do workflowu.
  • Odeslané ale neschválené faktury jsou ty faktury, které dodavatel odeslal, ale nebyly zaúčtovány v aplikaci Finance and Operations.
  • Schválené ale nezaplacené faktury jsou ty faktury, které byly zaznamenány v aplikaci Finance and Operations, ale ještě nebyly zcela zaplaceny.
  • Zaplacené faktury jsou ty, které byly v aplikaci Finance and Operations plně uhrazeny.

Klepnutím na dlaždici otevřete filtrované zobrazení stránky seznamu faktur.

Tabulkový seznam

V oddíle Tabulkové seznamy se stav fakturace rozděluje podobným způsobem jako dlaždice souhrnu: návrhy a odeslané ale neschválené seznamy. Ve stavu návrhu lze fakturu přijmout do workflowu nebo odstranit. Poslední tabulkový seznam je možnost pro vyhledání faktur. Při hledání můžete filtrovat, což umožňuje rychlejší vyhledávání.

Stránka seznamu všech faktur dodavatelů

Můžete zobrazit všechny zaúčtované a nezaúčtované faktury dodavatele na stránce seznamu Faktury dodavatelské spolupráce. Tuto stránku se seznamem můžete použít, chcete-li zobrazit stav platby faktur. Stavy plateb zahrnují nezaúčtované, nezaplacené, částečně zaplacené a plně zaplacené. Vytvořit novou fakturu z nákupní objednávky

Novou fakturu dodavatele můžete vytvořit, pokud vyberete akci Nová v pracovním prostoru fakturace dodavatelské spolupráce. Číslo nákupní objednávky a číslo faktury musí zadat dodavatel. Ve výchozím nastavení se všechny řádky z nákupní objednávky dodavatele zobrazí na nové faktuře. Před odesláním dodavatelské faktury do workflowu lze upravovat informace o množství a nákladech. Před odesláním můžete k faktuře také připojit soubory, poznámky, obrázky a adresy URL.

Další informace naleznete v tématu Dodavatelská spolupráce s externími dodavateli