Centralizované platby pohledávek

Organizace zahrnující více právnických osob mohou vytvářet a spravovat platby pomocí jedné právnické osoby, která zpracovává všechny platby. Proto není nutné zadat stejné transakce pro více právnických osob. Tento článek uvádí příklady, které znázorňují zpracování zaúčtování pro centralizované platby v různých scénářích.

Organizace zahrnující více právnických osob mohou vytvářet a spravovat platby pomocí jedné právnické osoby, která zpracovává všechny platby. Proto není nutné zadat stejné transakce pro více právnických osob. Kromě toho organizace ušetří čas, jelikož je zjednodušen proces návrhů plateb, vyrovnání a úpravy otevřených a uzavřených transakcí pro centralizované platby.

V organizaci s centralizovanými platbami existuje mnoho právnických osob pro operace a každá provozní právnická osoba spravuje své vlastní pohledávky. Platby pro všechny provozní právnické osoby jsou přijímány jednou právnickou osobou, která se nazývá právnická osoba platby. Během procesu vyrovnání jsou generovány odpovídající kreditní a debetní transakce. Můžete určit, která právnická osoba v organizaci přijímá transakce realizovaného zisku nebo realizované ztráty a také způsob, jakým mají být zpracovány transakce platebních slev, které souvisejí s centralizovanou platbou.

Následující příklady ilustrují způsob zaúčtování při různých scénářích. U všech těchto příkladů se předpokládá následující konfigurace:

  • Právnické osoby jsou Fabrikam, Fabrikam East a Fabrikam West. Platby odběratele jsou zadávány do společnosti Fabrikam.
  • Pole Zaúčtovat platební slevu na stránce Mezipodnikové účetnictví je nastaveno na hodnotu Právnická osoba faktury.
  • Pole Zaúčtovat zisk nebo ztrátu směnného kurzu na stránce Mezipodnikové účetnictví je nastaveno na hodnotu Právnická osoba platby.
  • Odběratel Northwind Traders je u každé právnické osoby nastaven jako odběratel. Odběratelé z různých právnických osob jsou označení jako stejný odběratel, protože mají stejný identifikátor globálního adresáře.
ID adresáře Účet odběratele Název Právnická osoba
4050 4000 Northwind Traders Fabrikam
4050 4000 Northwind Traders Fabrikam-východ
4050 10000 Northwind Traders Fabrikam-západ

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 600,00 od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou odběratelského účtu číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ.

Zaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-východ) 600,00
Tržby (Fabrikam-východ) 600,00

Příjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Peníze (Fabrikam) 600,00
Pohledávky (Fabrikam) 600,00

Úhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam) 600,00
Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam) 600,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ) 600,00
Pohledávky (Fabrikam-východ) 600,00

Společnost Fabrikam obdrží platbu 580,00 na účet odběratele 4000 – Northwind Traders. Společnost Fabrikam East má otevřenou fakturu pro dodavatele 4000. Na faktuře je k dispozici platební sleva 20,00. Platba je vyrovnána s otevřenými fakturami společnosti Fabrikam-východ. Platební sleva je zaúčtována právnické osobě, která vystavila fakturu, což je Fabrikam East.

Zaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam-východ.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-východ) 600,00
Tržby (Fabrikam-východ) 600,00

Příjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Peníze (Fabrikam) 600,00
Pohledávky (Fabrikam) 600,00

Úhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam) 580,00
Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam) 580,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ) 580,00
Pohledávky (Fabrikam-východ) 580,00
Platební sleva (Fabrikam-východ) 20,00
Pohledávky (Fabrikam-východ) 20,00

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 600,00 eur (EUR) pro odběratele číslo 4000, což je Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ. Během procesu vyrovnání je generovaná transakce kurzového zisku.

  • Směnný kurz z eur (EUR) na americké dolary (USD) k datu faktury: 1,2062
  • Kurz EUR/USD k datu platby: 1,2277

Zaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam-východ.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-východ) 600,00 EUR tj. 723,72 USD
Tržby (Fabrikam-východ) 600,00 EUR tj. 723,72 USD

Příjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Peníze (Fabrikam) 600,00 EUR tj. 736,62 USD
Pohledávky (Fabrikam) 600,00 EUR tj. 736,62 USD

Úhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam) 600,00 EUR tj. 736,62 USD
Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam) 600,00 EUR tj. 736,62 USD
Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam) 0 EUR / 12,90 USD
Kurzové zisky (Fabrikam) 0 EUR / 12,90 USD

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ) 600,00 EUR tj. 736,62 USD
Pohledávky (Fabrikam-východ) 600,00 EUR tj. 736,62 USD
Pohledávky (Fabrikam-východ) 0 EUR / 12,90 USD
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ) 0 EUR / 12,90 USD

Společnost Fabrikam zaúčtuje úhradu otevřené faktury společnosti Fabrikam-východ od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders (odběratel společnosti Fabrikam). Na faktuře je uvedena platební sleva a je vygenerována transakce DPH. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou společnosti Fabrikam-východ. Během procesu vyrovnání je generovaná transakce kurzového zisku. Platební sleva je zaúčtována u právnické osoby, která vystavila fakturu (Fabrikam East), a kurzový zisk je zaúčtován u právnické osoby platby (Fabrikam).

  • Kurz EUR/USD k datu faktury: 1,2062
  • Kurz EUR/USD k datu platby: 1,2277

Zaúčtování volné faktury pro odběratele 4000 a generování daňové transakce ve společnosti Fabrikam-východ.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-východ) 638,22 EUR tj. 769,82 USD
Tržby (Fabrikam-východ) 600,00 EUR tj. 723,72 USD
DPH – prodej (Fabrikam East) 38,22 EUR tj. 46,10 USD

Příjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Peníze (Fabrikam) 626,22 EUR tj. 768,81 USD
Pohledávky (Fabrikam) 626,22 EUR tj. 768,81 USD

Úhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam) 626,22 EUR tj. 768,81 USD
Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam) 626,22 EUR tj. 768,81 USD
Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam) 0 EUR / 13,46 USD
Kurzové zisky (Fabrikam) 0 EUR / 13,46 USD

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ) 626,22 EUR tj. 768,81 USD
Pohledávky (Fabrikam-východ) 626,22 EUR tj. 768,81 USD
Pohledávky (Fabrikam-východ) 0 EUR / 13,46 USD
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ) 0 EUR / 13,46 USD
Platební sleva (Fabrikam-východ) 12,00 EUR tj. 14,47 USD
Pohledávky (Fabrikam-východ) 12,00 EUR tj. 14,47 USD

Příklad 5: Odběratelský dobropis s hlavní platbou.

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 75,00 od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou vystavenou společností Fabrikam-západ odběrateli číslo 10000 a otevřeným dobropisem od odběratele číslo 4000 (odběratel společnosti Fabrikam-východ). Tato platba je vybrána jako hlavní platba na stránce Vyrovnat transakce.

Zaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 10000 ve společnosti Fabrikam-západ.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-západ) 100,00
Tržby (Fabrikam-západ) 100,00

Zaúčtování dobropisu ve společnosti Fabrikam-východ pro odběratele číslo 4000.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Prodejní vratky (Fabrikam-východ) 25,00
Pohledávky (Fabrikam-východ) 25,00

Zaúčtování přijaté platby ve společnosti Fabrikam od odběratele číslo 4000.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Peníze (Fabrikam) 75,00
Pohledávky (Fabrikam) 75,00

Platba přijatá společností Fabrikam je vyrovnaná s fakturou společnosti Fabrikam-západ a dobropisem společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam-východ (Fabrikam) 25,00
Pohledávky (Fabrikam) 25,00
Pohledávky (Fabrikam) 100,00
Závazky Fabrikam-západ (Fabrikam) 100,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-východ) 25,00
Závazky Fabrikam (Fabrikam-východ) 25,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-západ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-západ) 100,00
Pohledávky (Fabrikam-západ) 100,00

Příklad 6: Odběratelský dobropis bez hlavní platby.

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 75,00 od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou vystavenou společností Fabrikam-západ odběrateli číslo 10000 a otevřeným dobropisem od odběratele číslo 4000 (odběratel společnosti Fabrikam-východ). Tato platba není vybrána jako hlavní platba na stránce Vyrovnat transakce.

Zaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 10000 ve společnosti Fabrikam-západ.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-západ) 100,00
Tržby (Fabrikam-západ) 100,00

Zaúčtování dobropisu ve společnosti Fabrikam-východ pro odběratele číslo 4000.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Prodejní vratky (Fabrikam-východ) 25,00
Pohledávky (Fabrikam-východ) 25,00

Zaúčtování přijaté platby ve společnosti Fabrikam od odběratele číslo 4000.

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Peníze (Fabrikam) 75,00
Pohledávky (Fabrikam) 75,00

Platba přijatá společností Fabrikam je vyrovnaná s fakturou společnosti Fabrikam-západ a dobropisem společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam) 75,00
Závazky Fabrikam-západ (Fabrikam) 75,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky (Fabrikam-východ) 25,00
Závazky Fabrikam-západ (Fabrikam-východ) 25,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-západ

Účet Částka Má dáti Částka Dal
Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-západ) 75,00
Pohledávky (Fabrikam-západ) 75,00
Pohledávky Fabrikam-východ (Fabrikam-západ) 25,00
Pohledávky (Fabrikam-západ) 25,00