Uzavření účtu pohledávek

V následující tabulce jsou uvedeny stránky, které podporují obchodní proces uzavření pohledávek.

Poznámka

Některé stránky tabulky lze otevřít až po zadání informací nebo určení nastavení parametrů.

Úloha komponenty obchodního procesu

Uzávěrka období v hlavní knize

Název stránky Použití
Dávková úloha Zobrazení nebo vytvoření dávkových úloh. Nepodařilo se dokončit dávkové úlohy a vy se chcete ujistit, že byly dokončeno veškeré zaúčtování.
Potvrdit prodejní objednávku Aktualizace prodejních objednávek.
Přecenění cizí měny Generování transakcí, které aktualizují hodnotu otevřených transakcí odběratelů v cizí měně.
Deník Zaúčtování faktur, plateb a směnek.
Doklad deníku
  • Deník plateb – generování, zpracování a zaúčtování plateb.
  • Deník vystavení cizí směnky – zaúčtování cizích směnek.
  • Deník směnečného protestu – zaúčtování směnečných protestů.
  • Deník vystavených návratných cizích směnek – zaúčtování vystavených návratných cizích směnek.
  • Deník úhrad – zaúčtování úhrad.
  • Deník vyrovnání cizí směnky – zaúčtování vyrovnaných cizích směnek
Zaúčtování dodacího listu Aktualizace dodacích listů k prodejním objednávkám.
Zaúčtovat volnou fakturu Zaúčtování volných faktur.
Zaúčtování faktury Zaúčtování faktur prodejních objednávek.
Zaúčtování výdejky Aktualizace výdejek k prodejním objednávkám.

Úloha komponenty obchodního procesu

Vytvoření a odeslání souhrnného hlášení (EU)

Název stránky Použití
Souhrnné hlášení (EU) Vykázání prodeje v rámci Evropské unie (EU) finančnímu úřadu pro účely přiznání daně z přidané hodnoty (DPH).