Vyrovnání částečné platby odběratele před datem slevy s konečnou platbou po datu slevy

Tento článek popisuje účinek plateb pro vyrovnání faktur pro odběratele. Scénáře se zaměřují na dopad v dílčí hlavní knize, není v hlavní knize.

Fabrikam prodává zboží zákazníkovi 4027. Fabrikam nabízí platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní. Faktury je nutné zaplatit do 30 dnů. Společnost Fabrikam nabízí také platební slevy pro částečné platby. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry pohledávek.

Faktura

  1. června Arnold zadá a zaúčtuje fakturu na 1 000,00 pro zákazníka 4027. Arnold může zobrazit tuto fakturu pomocí tlačítka Transakce na stránce zákazníci.
Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 1 000,00 USD

Částečná platba před datem pro platební slevu

  1. července odběratel 4027 provede pro fakturu částečnou platbu 297,00. Platba má nárok na platební slevu, protože společnost Fabrikam nabízí slevy pro částečné platby a částečná platba je provedena před datem platební slevy. Proto odběratel 4027 získá platební slevu 3,00. Arnold zaznamená platbu pro odběratele 4027 pomocí deníku plateb. Arnold otevře stránku Vyrovnat transakce, aby mohl označit fakturu k vyrovnání.
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10020 4027 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10020 1 000,00 USD 297,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce. Pokud nezměníte hodnotu Částka k vyrovnání na hodnotu 297,00, hodnoty Částka platební slevy, které se zobrazí, se budou lišit. Avšak 3,00 bude získáno jako platební sleva při zaúčtování platby, protože vyrovnání automaticky nastaví hodnotu Částka k vyrovnání za vás.

Dat. plat. slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí 3,00

Arnold zaúčtuje tuto platbu. Faktura má nyní zůstatek 700,00. Následující transakce lze zobrazit pro odběratele.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 700,00 USD
ARP-10020 Platba 7/1/2015 297,00 0,00 USD
SLEV-10020 Platební sleva 7/1/2015 3,00 0,00 USD

Zbývající platba po datu platební slevy

  1. července, což je po období slevy, odběratel 4027 zaplatí zbytek této faktury. Na stránce Vyrovnat transakce se částka slevy nezobrazí v poli Odhadovaná platební sleva a hodnota v poli Částka platební slevy je 0,00. Když odběratel 4027 zaplatí zbývajících 700,00, není získána žádná další sleva.
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10020 4027 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10020 700,00 USD 700,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 0,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 3,00
Částka platební slevy k přijetí 0,00

Pokud Arnold změní hodnotu v poli Použít platební slevu na Vždy, nastavení Vypočítat platební slevy pro částečné platby se přepíše a uplatní se platební sleva. Částka platby se změní na 693,00 a platební sleva je zbývající částka 7,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Vždy FTI-10020 4027 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10020 700,00 USD 693,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 7:00
Použít platební slevu Vždy
Přijatá platební sleva 3,00
Částka platební slevy k přijetí 7:00

Arnold změní hodnotu pole Použít platební slevu zpět na Normální, protože neumožní tomuto odběrateli získat zbývající platební slevu 7,00. Arnold potom zaúčtuje tuto platbu. Po otevření stránky Transakce odběratele Arnold zjistí, že faktura má zůstatek 0,00. Také vidí, že zde jsou dvě platby. Jedna platba pro 297,00 s platební slevou 3,00 příkaz a druhá platba je pro 700,00.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10020 Faktura 25. 6. 2015 10020 1 000,00 0,00 USD
ARP-10020 7/1/2015 297,00 0,00 USD
SLEV-10020 7/1/2015 3,00 0,00 USD
ARP-10021 4 900 * 30% = 1 470 700,00 0,00 USD