Vyrovnat částečnou platbu odběratele, u níž jsou slevy pro dobropisy

Tento článek vás provede scénářem, kde je využita platební sleva na základě dobropisu, když původní faktura měla také platební slevu.

Společnost Fabrikam umožňuje zákazníkům získat platební slevy pro částečné platby a také u dobropisů. Platební slevy mohou být získány na základě dobropisu, když je vystaven dobropis pro fakturu, u které zákazník získal platební slevu. Místo poskytnutí kreditu na celou částku můžete připsat k zůstatku odběratele částku, která nezahrnuje procento platební slevy, kterou odběratel získal. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry pohledávek.

Faktura a dobropis

Zákazník 4035 má fakturu na 1 000,00 a dobropis na 100,00. Každý dokument má 1% slevu v případě úhrady do 14 dní. Arnold tyto informace můžete zobrazit na stránce Transakce odběratele.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10050 Faktura 28. 6. 2015 10050 1 000,00 1 000,00 USD
CCRN-10050 Dobropis 28. 6. 2015 CR-10050 100,00 -100,00 USD

Vyrovnání dobropis s fakturou

Ze stránky Transakce odběratele Arnold otevře stránku Vyrovnat transakce. Může stránku Vyrovnat transakce použít k vyrovnání faktury a dobropisu. Jako součást procesu vyrovnání si prohlédne data platební slevy a částky. Označí dva dokumenty a klikne na tlačítko Zaúčtovat k vyrovnání transakcí. Pro dobropis existuje sleva -1,00, protože společnost Fabrikam umožňuje slevy pro dobropisy.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10050 4035 28. 6. 2015 28. 7. 2015 10050 1 000,00 USD 990,00
Vybrané Normální CCRN-10050 4035 28. 6. 2015 28. 7. 2015 CR-10050 -100,00 USD -99,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat transakce.

Datum platební slevy 12. 7. 2015
Částka platební slevy -1,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -1,00

Vyrovnání bude 100,00 a bude zahrnovat vyplacení 99,00 a slevu 1,00.