Poradce při potížích s importem souboru bankovního výpisu

Je důležité, aby se soubor s bankovním výpisem z banky shodoval v rozvržení s rozvržením podporovaným v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Díky přísným standardům pro bankovní výpisy bude většina integrací fungovat správně. Někdy však soubor s prohlášením nemusí být možné importovat, nebo bude obsahovat nesprávné výsledky. Tyto problémy jsou obvykle způsobeny drobnými rozdíly v souboru s bankovním výpisem. V tomto článku je popsán postup pro vyřešení těchto rozdílů a potíží.

Kde se stala chyba?

Při pokusu o import souboru s bankovním výpisem přejděte při hledání chyby k historii úlohy řízení dat a podrobnostem o jejím provedení. Chyba může pomoci tím, že bude ukazovat na řádek výkazu, rozvahy nebo výpisu. Obvykle však neposkytuje dostatek informací k identifikaci pole nebo prvku, který problém způsobil.

Jaký je rozdíl?

Srovnejte definici rozvržení bankovního souboru s definicí importu v aplikaci Finance and Operations a poznamenejte si všechny rozdíly v polích a prvcích. Porovnejte soubor bankovního výpisu s příslušným vzorovým souborem aplikace Finance and Operations. V souborech ISO20022 by mělo být možné snadno zjistit rozdíly.

Transformace

Obvykle je nutné provést změny v jedné ze tří transformací. Každá transformace je sestavena pro konkrétní standard.

Název prostředku Název souboru
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt

Ladění transformací

Úprava souboru BAI2 a MT940

BAI2 a MT940 jsou textové soubory a vyžadují provedení úprav, než bude možné použít ladění dokumentů XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Program tyto úpravy provede při importu souboru.

 1. Vytvořit soubor XML a zkopírujte do něj následující text.

  <Batch><![CDATA[PASTESTATEMENTFILEHERE
  ]]></Batch>
  
 2. Zkopírujte obsah souboru s bankovním výpisem a vložte jej do souboru XML tak, aby nahradil text PASTESTATEMENTFILEHERE.

Ladění souboru XSLT

Další informace naleznete v tématu https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms255605.aspx.

 1. Spusťte Microsoft Visual Studio.
 2. Vytvořte aplikační konzoli.
 3. Otevřete odpovídající soubor XSLT.
 4. Klepněte na XLST a na stránku s jeho vlastnostmi.
 5. jako vstup nastavte umístění souboru s bankovním výpisem.
 6. Zadejte název souboru a jeho umístění pro výstup.
 7. Nastavte požadované zlomové body.
 8. V nabídce klepněte na XML > Spustit ladění XSLT.

Formátování výstupu XSLT

Po spuštění transformace se vytvoří výstupní soubor, který lze zobrazit v aplikaci Visual Studio. Pomocí kombinace kláves Ctrl + A, Ctrl + K a Ctrl + D můžete výstupní soubor rychle formátovat.

Úprava transformace

Upravením transformace získejte příslušné pole nebo prvek v souboru s bankovním výpisem. Toto pole či prvek pak namapujte na odpovídající prvek aplikace Finance and Operations.

Indikátor má dáti/dal

V některých případech může být hodnota „má dáti“ importována jako hodnota „dal“ a obráceně. K vyřešení tohoto problému je nutné změnit odpovídající soubor XSLT. Pokud bankovní výpisy pocházejí z několika bank, ujistěte se, že všechny používají stejný přístup strany má dáti/dal nebo vytvořte samostatné transformace.

 • Šablona BAI2XML-to-Reconciliation.xlst GetAmountCreditDebitIndicator
 • Šablona ISO20022XML-to-Reconcilation.xslt GetCreditDebit
 • Šablona MT940XML-to-Reconcilation.xslt GetCreditDebitIndicator

Příklady formátů bankovních výpisů a technické rozložení

V následující tabulce jsou uvedeny příklady technických definic rozložení pro komplexní importní soubory s bankovním odsouhlasením a tři související vzorové soubory bankovních výpisů. Zde můžete stáhnout vzorové soubory a technická rozvržení: https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/AX/learning/documentation/how-to-articles/exofbankstfotechlayouts

Technická definice rozložení Vzorový soubor s bankovním výpisem
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample