Akreditivy

Akreditivy jsou bankovní dokumenty běžně používané pro nákup a prodej zboží v zahraničí.

Akreditivy se používají pro mezinárodní transakce, aby se zajistilo, že platba proběhne. Pojem akreditiv označuje bankovní smlouvu, ve které banka souhlasí se zajištěním platby jménem kupujícího za předpokladu, že jsou splněny podmínky mezi kupujícím a prodávajícím. Všimněte si, že akreditiv se také nazývá dokumentární akreditiv (DC).

U importního akreditivu je právnická osoba nákupčí nebo uchazeč o akreditiv. U exportního akreditivu je právnická osoba prodejce nebo příjemce akreditivu. Následující strany jsou zahrnuty do akreditivu:

  • Žadatel (kupující), který hodlá zaplatit za zboží
  • Příjemce (prodejce), který obdrží platbu
  • Vydávající banka, která akreditiv vydá
  • Avizující banka, která provádí transakci jménem žadatele

Akreditiv obsahuje popis zboží, všechny požadované dokumenty, datum expedice a datum vypršení platnosti, po němž nebude provedena platba. Vydávající banka shromažďuje marže za akreditiv.

Akreditiv může být odvolatelný nebo neodvolatelný. Druh akreditivu může být převoditelný, nepřevoditelný a opakovaný. Akreditiv je zpravidla neodvolatelný a potvrzený dohodou, že platba konkrétnímu příjemci proběhne po dodání kompletní a přesné dopravní dokumentace.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Import akreditivu

Export akreditivu

Vytvoření bankovního zařízení pro akreditiv