Záruční listiny

Tento článek obsahuje informace o záručních listinách. V záruční listině banka souhlasí s platbou určité částky pro osobu, pokud jeden ze zákazníků banky neprovede požadovanou platbu nebo nesplní závazek vůči dané osobě.

Záruční listina je smlouva vydaná bankou (ručitelem), která zavazuje zaplatit peněžní částku určité osobě (příjemci), pokud klient banky (zmocnitel) nesplatí platbu nebo povinnost příjemci. Záruční listiny nejsou převoditelné. Vztahují se pouze na oprávněnou osobu, která je uvedena ve smlouvě. Zmocnitel může požadovat zvýšení nebo snížení hodnoty záruční listiny podléhající podmínkám smlouvy.

Při likvidaci záruční listiny musí příjemci předložit původní záruční listinu a informovat banku o předchozí jistině před jejím datem konce platnosti. Banka pak vyplatí částku na účet příjemce podle podmínek v záruční listině. Banka rezervuje procento platby jako marži. Procento je dohodnuto a uvedeno v podmínkách smlouvy.

Můžete vytvořit kód ke sledování účelu záruční listiny. Můžete také určit důvody, které lze přidružit k záruční listině při zrušení listiny. Kódy účelu a důvodu banky můžete zobrazit na stránkách Kódy účelu platby a Banka – důvody.

Můžete použít stránku Záruční listina k dokončení těchto úloh:

  • Vytvoření správných položek hlavní knihy a eliminace ručního zadávání.
  • Zaznamenání všech peněžních a neměnových transakcí a sledování zůstatků záruční listiny.
  • Zaznamenání a sledování stavu a vypršení platnosti záruční listiny.
  • Generování sestavy se seznamem bank, které drží záruční listinu.

Následující tabulka popisuje akce, které lze provádět na záruční listině.

Akce Účel
Odeslat do banky Odeslat bance žádost o vydání záruční listiny
Přijmout z banky Jakmile banka odeslaný požadavek odsouhlasí, získat od banky záruční listinu.
Dát příjemci Poté, co obdržíte od banky záruční listinu, poskytněte záruční listinu příjemci.
Zvýšit hodnotu Pokud příjemce a zmocnitel souhlasí, zvyšte peněžní hodnotu.
Snížit hodnotu Pokud příjemce a zmocnitel souhlasí, snižte peněžní hodnotu.
Rozšířit Po poskytnutí záruční listiny příjemci rozšiřte dobu platnosti, pokud je to nutné.
Zrušit Smlouvu můžete ukončit, jakmile účel, pro který byla záruční listina vyžadována, pomine.
Likvidovat Jakmile příjemce předloží záruční listinu bance, vyplaťte záruční listinu.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Transakce záruční listiny

Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro záruční listiny