Postdatované šeky

Tento článek obsahuje informace o podpoře pro postdatované šeky v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Postdatované šeky jsou šeky, které jsou vydány za účelem provedení a přijetí platby v budoucí datu. Takže lze šek proplatit až od určeného data.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations podporuje úplné řízení cyklu postdatovaných šeků v pohledávkách i závazcích, jak znázorňuje následující tabulka.

Scénář Podrobnosti
Nastavení postdatovaných šeků Musíte nastavit novou metodu platby a zadat platební postup pro clearingové účty pro vydané šeky, přijaté šeky a srážkovou daň.
Registrace a účtování postdatovaného šeku pro dodavatele Zaregistrujte podrobnosti postdatovaného šeku, který vydáte dodavateli. Při zaúčtování platby je uznán pasiv dodavatele, avšak bankovní účet není dosud Dal. Místo toho se pro tento účel používá clearingový účet.
Registrace a zaúčtování postdatovaného šeku pro odběratele Zaregistruje podrobnosti postdatovaného šeku přijatého od odběratele. Při zaúčtování platby je pohledávka odběratele Dal, avšak bankovní účet není ještě Má dáti. Místo toho se pro tento účel používá clearingový účet.
Zaregistruje a zaúčtujte náhradní postdatovaný šek pro odběratele nebo dodavatele. V případě ztráty nebo poškození původního šeku pro dodavatele nebo od odběratele můžete vydat náhradní postdatovaný šek. Při registraci detailů šeku zadejte odkaz na původní šek a označte, že nový šek je náhrada za původní. Náhradní šek můžete také zaúčtovat.
Přenos postdatovaného šeku odběratele na dodavatele Když od odběratele obdržíte postdatovaný šek, můžete přenést tento šek na dodavatele jako platbu.
Vyrovnání postdatovaných šeků pro odběratele nebo dodavatele Vyrovnejte postdatovaný šek, který je zaúčtován na překlenovací účet odběratele nebo dodavatele, když je šek již splatný. Při vyrovnání šeku je banka již Má dáti nebo Dal s ohledem na clearingový účet, který byl použit dříve.
Zrušení postdatovaného šeku pro dodavatele Zaúčtovaný postdatovaný šek v těchto situacích můžete zrušit - šek je vrácen bankou. - Šek je použit k nesprávné faktuře. - Proti šeku je provedena hotovostní platba.
Zastavte platbu postdatovaného šeku. Můžete zastavit platbu na postdatovaném šeku vystaveném dodavateli z důvodů, jako je nedostatek finančních prostředků, změna podmínek smlouvy s dodavatelem, vadné zboží u dodavatele, dodání nebo vrácení zboží dodavateli. Můžete zastavit platbu pouze u šeků, které nebyly proplaceny.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Nastavení postdatovaných šeků

Registrace a zaúčtování postdatovaného šeku pro odběratele

Vyrovnání postdatovaného šeku od odběratele

Registrace a zaúčtování postdatovaného šeku pro dodavatele

Vyrovnání postdatovaného šeku pro dodavatele