Odpisové metody a způsoby odpisu

Tento článek poskytuje přehled odpisových zásad a metod, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

K dispozici máte několik metod a způsobů odpisu. Metody slouží k přidělení odpisové hodnoty dlouhodobého majetku jednotlivým fiskálním obdobím. Odpisová hodnota dlouhodobého majetku je pořizovací cena snížená o likvidační hodnotu.

Používáte-li určitý způsob odpisu a změníte poslední datum zahájení odpisu určitého majetku, které přeskočí některé odpisy, bude odpis za poslední rok pravděpodobně vyšší nebo nižší, než bylo očekáváno. Odpis je nastaven podle počtu období ovlivněných změnou posledního data zahájení odpisu.

Pokud například používáte půlroční způsob odpisu déle než tři roky, trvá odpis běžně přes 3 a půl roku. Změníte-li během tohoto období poslední datum spuštění odpisu, nebude v posledním roce odpisu zahrnut počet ovlivněných období. Posunete-li toto datum o tři měsíce, bude pro odpis v posledním roce důležitých devět měsíců, přičemž za normálních okolností by to bylo šest.

K dispozici máte následující způsoby odpisu.

 • Pololetí
 • Celý měsíc
 • Polovina čtvrtletí
 • Polovina měsíce (1. den v měsíci)
 • Polovina měsíce (15. den v měsíci)
 • Pololetí (počátek roku)
 • Pololetí (příští rok)

Můžete vybírat z následujících metod odpisování:

 • Lineární
 • Zrychleně
 • Ručně
 • Koeficient
 • Spotřeba
 • Lineární s vyrovnáním na konci životnosti
 • Degresivní 200 %
 • Degresivní 175 %
 • Degresivní 150 %
 • Degresivní 125 %

Další zdroje

Odpisy dlouhodobého majetku

Lineární odpisování

Degresivní odpis

Ruční odpis

Odpis koeficientem

Odpis spotřeby

Lineární odpis s vyrovnáním na konci životnosti

Degresivní odpis 125 procent

Degresivní odpis 150 procent

Degresivní odpis 175 procent

Degresivní odpis 200 procent