Odvozené knihy

Tento článek podává přehled o funkci Odvozená kniha.

Smyslem odvozených knih je zjednodušit zaúčtování transakcí knih dlouhodobého majetku naplánovaných v pravidelných intervalech. Zvolíte jednu knihu jako primární. Jde obvykle o knihu používanou pro účetní odpisy. Pak ji připojíte k ostatním knihám, které jsou nastaveny pro zaúčtování transakcí ve stejných intervalech jako primární kniha. Knihy odpisů hodnoty DPH jsou často nastaveny jako odvozené knihy.

Nejběžnější transakce pro nastavení zaúčtování odvozených knih jsou pořízení, úprava pořízení a likvidace.

Příklad

Kniha B a kniha C jsou nastaveny jako odvozené knihy pro knihu A pro typ transakce pořízení. V knize A zadáte transakci pořízení majetku 123 s hodnotou 1 500,00.

Při zaúčtování transakce je vygenerována transakce pořízení a je zaúčtována do majetku 123 pro knihu B a do majetku 123 pro knihu C s hodnotou 1 500,00. Při přípravě transakcí primární knihy k zaúčtování do deníku dlouhodobého majetku lze také zobrazit a upravit transakce odvozených knih odpisů. Při přípravě transakcí primární knihy v jiném deníku nelze zobrazit transakce odvozených hodnot. Avšak zaúčtováním do příslušných účtů a účtovacích vrstev po zaúčtování transakcí primární knihy.

Poznámka

Knihy, které jsou nastaveny pro zaúčtování transakcí v intervalech jiných než je interval pro primární knihu, musí být připojeny k dlouhodobému majetku jako samostatné knihy a nikoliv jako odvozené knihy.

Další informace naleznete v tématu Zaúčtování pomocí odvozených knih.