Transakce dlouhodobého majetku

Tento článek popisuje různé dostupné metody pro vytvoření transakcí dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý majetek lze nastavit pro účely integrace se závazky, pohledávkami, zprostředkováním a zajištěním zdrojů a hlavní knihou. Položky lze rovněž převádět ve správě zásob na dlouhodobý majetek pro vnitřní použití.

Závazky

Transakce s dlouhodobým majetkem lze zadat na stránce Doklad deníku. Tuto stránku lze otevřít ze stránky Deník faktur. Stránku Doklad deníku můžete otevřít také ze stránky Deník schválených faktur. V poli Typ protiúčtu vyberte možnost Dlouhodobý majetek. Pak v poli Protiúčet vyberte číslo dlouhodobého majetku. Na kartě Dlouhodobý majetek zadejte hodnoty do polí Typ transakce a Kniha.

Pohledávky

Transakce s dlouhodobým majetkem lze zadat na stránce Volná faktura. Na stránce Volná faktura v mřížce Řádky faktury vyberte položku řádku. Klikněte na pevnou záložku Podrobnosti řádku. Zadejte číslo dlouhodobého majetku a knihu transakce vyřazení. U faktur s volným textem je druh transakce s dlouhodobým majetkem vždy definován jako možnost Vyřazení – odprodej.

Zásobování a zdroje

Transakce s dlouhodobým majetkem lze zadat na stránce Nákupní objednávka. Zadejte požadované informace pro vytvoření nákupní objednávky a klikněte na OK. Na stránce Nákupní objednávka klikněte na pevnou záložku Podrobnosti řádku. Potom na kartě Dlouhodobý majetek zadejte informace o dlouhodobém majetku.

Chcete-li zaúčtovat transakci pořízení pro existující položku dlouhodobého majetku, určete číslo položky dlouhodobého majetku, knihu a typ transakce. Dlouhodobý majetek nelze zaúčtovat, pokud chybí některá z těchto informací. Chcete-li zaúčtovat transakci pořízení pro novou položku dlouhodobého majetku, vyberte možnost Nový dlouhodobý majetek? a potom vyberte skupinu pevného majetku, do níž má být nová položka majetku přiřazena. Pokud se však položka nachází ve skupině skladových modelů, která používá skladový model standardních nákladů, nebudou žádná z polí dlouhodobého majetku pro daný řádek dostupná. Dále volby definované na stránce Parametry dlouhodobého majetku určují, zda můžete zaúčtovat transakce pořízení z nákupních modulů.

Pokud se pro pořízení dlouhodobého majetku použije nákupní objednávka nebo skladový deník dlouhodobého majetku, bude ovlivněna hodnota zásob.

Hlavní kniha

Kterýkoliv typ transakce s dlouhodobým majetkem lze zaúčtovat na stránce Hlavní deník. K zaúčtování transakcí můžete také použít deníky ve formuláři Dlouhodobý majetek.

Volby pro zadání typů transakcí s dlouhodobým majetkem

Typ transakce Modul Možnosti
Pořízení, Oprava pořizovací ceny Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek, Skladový deník dlouhodobého majetku
Hlavní kniha Hlavní deník
Závazky Deník faktur, Deník schválených faktur
Zásobování a zdroje Nákupní objednávka
Odpisy Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek
Hlavní kniha Hlavní deník
Vyřazení Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek
** ** Hlavní kniha Hlavní deník
** ** Pohledávky Volné faktury

Další informace naleznete v tématu Integrace dlouhodobého majetku.