Odpis koeficientem

Tento článek poskytuje přehled o metodě odpisu koeficientem.

Koeficienty jsou procenta, která se používají při odpisování majetku. Když nastavíte odpisový plán dlouhodobého majetku a v poli Metoda na stránce Odpisové profily vyberete hodnotu Koeficient, můžete nastavit progresivní, degresivní nebo lineární metodu odepisování:

  • Jestliže vyberete progresivní metodu odepisování, částka odpisu se v každém období odpisu zvýší.
  • Jestliže vyberete degresivní metodu odepisování, částka odpisu za dané období se bude v průběhu let snižovat.
  • Jestliže vyberete lineární metodu odepisování, odpis bude v každém období stejný.

Níže uvedená pravidla a příklady ukazují, jak lze nastavit koeficienty pro jednotlivé typy odpisů.

Poznámka

Když vyberete možnost Faktor v poli Metoda, zobrazí se pole Faktor a pole Interval.

Progresivní metoda odepisování

Hodnota v poli Koeficient je větší než 50.

Příklad

Pořizovací cena je 100 000, koeficient je 70, doba životnosti je 10 let a odepisování začíná 1. ledna. Částky odpisů a zůstatkové účetní hodnoty jsou zobrazeny pouze pro prvních šest let životnosti.

Rok Období Odpisovaná částka Zůstatková účetní hodnota
1 31. prosince 307,69 99 692,31
2 31. prosince 1 447,21 98 245,10
3 31. prosince 3 104,50 95 140,60
4 31. prosince 5 150,21 89 990,39
5 31. prosince 7 522,95 82 467,44
6 31. prosince 10 184,06 72 283,38

Degresivní metoda odepisování

Hodnota v poli Koeficient je menší než 50.

Příklad

Pořizovací cena je 100 000, koeficient je 20, doba životnosti je 10 let a odepisování začíná 1. ledna. Částky odpisů a zůstatkové účetní hodnoty jsou zobrazeny pouze pro prvních šest let životnosti.

Rok Období Odpisovaná částka Zůstatková účetní hodnota
1 31. prosince 56 080,43 43 919,57
2 31. prosince 10 665,70 33 253,87
3 31. prosince 7 156,22 26 097,65
4 31. prosince 5 538,06 20 559,59
5 31. prosince 4 579,89 15 979,70
6 31. prosince 3 937,36 12 042,34

Lineární metoda odepisování

Hodnota v poli Koeficient je rovna 50. V tomto případě bude odpis stejný v každém období a je třeba zvážit vliv vámi vybraných hodnot na ostatní pole tak, jak je to popsáno v tématu Lineární odpisování.