Účty zaúčtování dlouhodobého majetku

Toto téma vysvětluje nastavení účtů pro zaúčtování do hlavní knihy pro účely vyřazení majetku.

Na stránce Účetní profily dlouhodobého majetku na pevné záložce Účty hlavní knihy výběrem Vyřazení – prodej a Vyřazení – likvidace nastavte zaúčtování do hlavní knihy.

U obou typů transakcí je účet hlavní knihy pro hodnotu vyřazení dlouhodobého majetku zaúčtován na stranu Dal. Částka MD je zaúčtována na protiúčet, který může být například bankovní účet. Byl-li dlouhodobý majetek prodán zákazníkovi, použije se místo protiúčtu účet zákazníka.

Klepněte na tlačítko Vyřazení a poté klepněte na Prodej nebo Likvidace a poté nastavte podrobné účty pro vrácení zůstatkové účetní hodnoty dlouhodobého majetku. Také můžete zadat informace v polích Zaúčtovat hodnotu a Hodnota prodeje na stránce Parametry vyřazení.

Transakce vyřazení pro položku dlouhodobého majetku ve fondu majetku s nízkou hodnotou snižuje čistou účetní hodnotu fondu majetku s nízkou hodnotou pouze o vyřazenou částku. Pokud je však hodnota prodeje položky majetku vyšší než čistá účetní hodnota fondu majetku s nízkou hodnotou, je hodnota fondu majetku s nízkou hodnotou snížena na nulovou hodnotu.