Domovská stránka Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek jsou položky s hodnotou, jako například budovy, vozidla, pozemek nebo vybavení, které vlastní jedinec nebo společnost.

Můžete nastavit a zadávat informace o pořízení pro dlouhodobý majetek a spravovat ho odepisováním a nastavením prahu kapitalizace, podle nějž se určují odpisy. Můžete rovněž vypočítat úpravy dlouhodobého majetku a zadat informaci o jeho vyřazení. Při používání hlavní knihy spolu s dlouhodobým majetkem můžete zobrazit aktuální hodnotu veškerého dlouhodobého majetku. Způsob zpracování dlouhodobého majetku musí odpovídat jak mezinárodním účetním normám, tak legislativě účetnictví v každé zemi nebo regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání pořizovacích a vyřazovacích transakcí, odpisů, životnost a zvýšení či snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku již mnoho z těchto norem a pravidel obsahuje.