Domovská stránka Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek jsou položky s hodnotou, jako například budovy, vozidla, pozemek nebo vybavení, které vlastní jedinec nebo společnost.

Můžete nastavit a zadávat informace o pořízení pro dlouhodobý majetek a spravovat ho odepisováním a nastavením prahu kapitalizace, podle nějž se určují odpisy. Můžete rovněž vypočítat úpravy dlouhodobého majetku a zadat informaci o jeho vyřazení. Při používání hlavní knihy spolu s dlouhodobým majetkem můžete zobrazit aktuální hodnotu veškerého dlouhodobého majetku. Způsob zpracování dlouhodobého majetku musí odpovídat jak mezinárodním účetním normám, tak legislativě účetnictví v každé zemi nebo regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání pořizovacích a vyřazovacích transakcí, odpisů, životnost a zvýšení či snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku již mnoho z těchto norem a pravidel obsahuje.

Obchodní proces

Další zdroje

Co je nového a na čem se pracuje

Přejděte na Přehled Microsoft Dynamics 365 a zjistěte, jaké nové funkce se vydávají a jaké se chystají.

Blogy

Názory, novinky a jiné informace o modulu Dlouhodobý majetek a jiných řešeních naleznete v blogu Microsoft Dynamics 365.

Existuje mnoho příspěvků o modulu Dlouhodobý majetek na blogu týmu produktu Microsoft Dynamics AX. Ačkoliv některé z těchto článků byly vytvořeny pro předchozí verzi modulu Závazky, stále se používají stejné koncepty a postupy jsou podobné jako v aktuální verzi.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community Blog představuje pro partnery Microsoft Dynamics jediný zdroj informací o tom, co je nového a co se chystá v rámci MBS Operations.

Průvodci záznamem úloh

V aplikaci Finance and Operations je k dispozici další nápověda v podobě průvodců záznamem úloh. Průvodce záznamem úloh zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda na kterékoliv stránce.

Videa

Prohlédněte si instruktážní videa, která jsou nyní k dispozici na kanálu Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.