Importovat směnné kurzy měn

Jestliže právnická osoba obdržela faktury v cizí měně, je nutné převést cizí měny na místní měnu. To znamená, že jsou potřeba aktuální směnné kurzy pro různé měny. Toto téma obsahuje přehled požadovaných nastavení a zpracování pro import referenčních směnných kurzů publikovaných prostřednictvím Internetu poskytovateli směnných kurzů, jako je Evropská centrální banka a centrální banky Ruska.

V následujících částech je popsán celkový tok informací, které se používají k nastavení a zpracování importu cizích směnných kurzů.

Konfigurace poskytovatele směnných kurzů

Než bude možné importovat směnné kurzy, musíte nastavit informace vyžadované zprostředkovateli, kteří nabízejí směnné kurzy. Pomocí stránky Konfigurace zprostředkovatelů směnného kurzu vyberte poskytovatele směnných kurzů. Někteří poskytovatelé směnných kurzů jsou zahrnuti v demo datech aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Ovládací prvky tohoto formuláře jsou popsány na následující stránce.

Pole Popis
Název Název poskytovatele směnného kurzu.
Klíč Jedinečný identifikátor součásti všech konfiguračních informací požadovaný poskytovatelem. Tyto údaje jsou automaticky přidány pro každého poskytovatele směnného kurzu, kterého přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.
Hodnota Informace pro každý klíč. Tyto údaje jsou přidány pro každého poskytovatele směnného kurzu, kterého přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.

Importovat směnné kurzy měn

Směnné kurzy můžete importovat ze zdroje poskytovatelů směnných kurzů a nastavit je na stránce Směnné kurzy měn. Použijte stránku Importovat směnné kurzy měn, chcete-li importovat směnné kurzy. Následující tabulka obsahuje popis polí požadovaných k dokončení procesu importu.

Pole Popis
Typ směnného kurzu Typ směnného kurzu.
Poskytovatel směnného kurzu Poskytovatel směnného kurzu.
Importovat jako Tento parametr řídí, zda mají být importovány k dnešnímu datu nebo období. Pokud chcete použít rozsah dat, zadejte nebo vyberte počáteční a koncové datum.
Vytvořit nezbytné páry měn Toto zaškrtávací políčko řídí automatické vytváření dvojic měn, pokud neexistují páry měn, které jsou importovány. Tato možnost nemusí být k dispozici pro některé poskytovatele.
Přepsat existující směnné kurzy Toto zaškrtávací políčko spravuje aktualizace stávajícího směnného kurzu pro dvojici měn, když směnný kurz k určitému datu již existuje. Pokud toto políčko nezaškrtnete, směnný kurz pro konkrétní data není importován, pokud již existuje jiný směnný kurz.
Zabránit importu v den státního svátku Toto zaškrtávací políčko řídí import směnného kurzu k datu, které připadá na státní svátek. Například pokud vyberte toto zaškrtávací políčko a použijete jako poskytovatele směnného kurzu Evropské centrální banky, systém nebude aktualizovat směnný kurz ve svátek vztahující se k aktuální právnické osobě. Tato možnost nemusí být k dispozici pro některé poskytovatele.