Finanční sestava výkazu příjmu

Tento článek popisuje výchozí sestavu pro výsledovky. Popisuje také stavební bloky, které jsou přidruženy k této sestavě.

Výchozí sestava výkazu příjmu

Výchozí sestava Jak funguje
Výkaz příjmu – výchozí Umožňuje zobrazit ziskovost organizace za aktuální období a také od začátku roku.

Stavební bloky

Finanční sestava výkazu příjmu používá následující stavební bloky.

Výchozí sestava Definice řádku Definice sloupce
Výkaz příjmu – výchozí Souhrnný výkazu příjmu – výchozí Periodický a od začátku roku – výchozí

Definice řádku

Definice řádku Souhrnný výkazu příjmu – výchozí obsahuje oddíl pro každou část tradičního výkazu příjmu. Dimenze kategorie hlavního účtu se používá k vytvoření této definice řádku. Z toho vyplývá, že každý může generovat sestavu bez nutnosti provádět změny.

Definice sloupce

Definice sloupců obsahují různé typy sloupců, které poskytují různé úrovně podrobností a finanční údaje.

  • Periodický a od začátku roku – výchozí typy sloupce:
    • DESC – popis z definice řádku
    • FD – finanční údaje pro aktuální období
    • FD – finanční údaje od začátku roku

Viz také

Finanční výkaznictví

Zobrazení finančních sestav

Blog o finančním výkaznictví v Dynamics