Typy deníku hlavní knihy

Tento článek popisuje typy deníků, které lze nastavit pro finanční deníky. Na stránce Názvy deníků lze nastavit deníky, které můžete používat v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Typ deníku Účel Zadejte transakce na této stránce
Přidělení Vytvořte transakce přidělení v deníku přidělení. Předtím, než budete moci vytvořit deník přidělení, je nejprve nutné vytvořit pravidlo přidělení na stránce Hlavní kniha – pravidlo přidělení. Požadavek na přidělení procesu
Schválení Zaúčtujte faktury dodavatele, které byly schváleny, do příslušných účtů hlavní knihy. Deník schválených faktur
Storno bankovního šeku Stornujte zaúčtovaný šek. Chcete-li použít tento typ deníku, vyberte možnost Použít proces kontroly pro storna plateb na stránce Parametry řízení hotovosti a banky. Stornování šeků, storna plateb
Zrušení bankovní vkladové složenky Zrušte vkladovou složenku. Chcete-li použít tento typ deníku, vyberte možnost Použít proces kontroly pro zrušení plateb vkladové složenky na stránce Parametry řízení hotovosti a banky. Zrušení plateb vkladové složenky
Rozpočet Zpracujte přidělení rozpočtu. Chcete-li použít tento typ deníku, zaškrtněte možnost Povolit rozdělení rozpočtu na stránce Parametry hlavní knihy. Položky deníku rozpočtu budou obsahovat informace, které vychází z účtů hlavní knihy, které jsou definovány na stránce Definice účtování.
Příjem cizí směnky odběratelem Vytvořte transakce přijetí odběratelů pro cizích směnky. Deník vystavení cizí směnky, Deník vystavených návratných cizích směnek
Bankovní převod odběratele Vytvořte soubory úhrady cizí směnky, který lze odeslat bance vaší společnosti. Chcete-li použít tento typ deníku, zrušte možnost Automatické vyrovnání na stránce Parametry pohledávek. Úhrada
Vystavení cizí směnky odběratelem Vytvořte transakce vystavení cizí směnky odběratelem. Chcete-li použít tento typ deníku, zrušte zaškrtnutí možnosti Při zaúčtování faktur automaticky vytvořte a zaúčtujte deník vystavení na stránce Způsob platby – odběratelé. Deník vystavení cizí směnky
Platba odběratele Vytvořte transakce plateb odběratelů. Deník plateb
Odběratel – protestovat cizí směnku Vytvořte transakce protestování cizí směnky odběrateli. Deník směnečného protestu
Odběratel – vystavit cizí návratnou směnku Vytvořte transakce započtení cizí směnky odběratelem. Deník vystavených návratných cizích směnek
Odběratel – vyrovnat cizí směnku Vytvořte transakce vyrovnání cizí směnky odběrateli. Deník vyrovnání cizí směnky
Denně Vytvořte denní transakce v hlavním deníku. Hlavní deník
Eliminace Vytvořte transakce eliminace v deníku eliminace. Chcete-li použít tento typ deníku, zaškrtněte možnosti Použít pro proces finanční eliminace a Použít pro proces finanční konsolidace na stránce Právnické osoby. Než budete moci použít tento typ deníku, je nutné vytvořit pravidlo eliminace hlavní knihy na stránce Pravidlo eliminace hlavní knihy. Eliminace
Rozpočet dlouhodobého majetku Vytvořte položky registru rozpočtu dlouhodobého majetku. Rozpočet dlouhodobého majetku
Registr faktur Zaregistrujte základní informace o fakturách dodavatele. Registr faktur
Vyplacení mezd Vydejte platby podle mzdových výkazů. V tomto deníku nelze ručně zadat transakce. Je nutné generovat mzdové výkazy a poté je odeslat k platbě.
Periodické Vytvořte periodické transakce pro pravidelný deník. Periodické deníky
Zaúčtovat dlouhodobý majetek Zaúčtujte transakce dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek
Projekt – výdaje Vytvořte výdajové transakce projektu. Výdaje
Statistické transakce Vytvořte statistické transakce.
Bankovní převod dodavatele Vytvořte soubor úhrady vlastní směnky, který lze odeslat bance vaší společnosti. Deník úhrad
Úhrady dodavateli Vytvořte transakce úhrad dodavateli. Deník plateb
Vystavení vlastní směnky dodavateli Vystavte způsob platby prostřednictvím vlastních směnek dodavatele. Chcete-li použít tento typ deníku, zrušte zaškrtnutí možnosti Při zaúčtování faktur automaticky vytvořte a zaúčtujte deník vystavení na stránce Způsob platby – dodavatelé. Deník vlastních vystavených směnek
Evidence faktur dodavatele – vyloučené zaúčtování Vytvořte transakce faktury dodavatele, které nebyly dosud zaúčtovány do dočasného účtu doručení. Podrobnosti evidence faktur dodavatelů bez zaúčtování
Evidence faktur dodavatele Vytvořte transakce evidence faktur dodavatele.
Zápis faktury dodavatele Zaúčtujte faktury dodavatele, které jsou v deníku. Deník faktur
Dodavatel – vystavit návratnou vlastní směnku Znovu vystavte vlastní směnku, která již byla proplacena bankou vaší organizace. Deník vystavených návratných vlastních směnek
Vyrovnání vlastní směnky dodavateli Vytvořte transakce vyrovnání vlastní směnky dodavateli. Deník vyrovnání vlastní směnky