Typy hlavního účtu

Typy hlavních účtů určují způsob použití hlavního účtu v účtové osnově.

Při vytváření hlavního účtu na stránce Hlavní účty – účtové osnovy je nutné vybrat typ hlavního účtu.

  • Zisky a ztráty, výnosy a výdaje – tyto hlavní účty jsou používány jako účty pro zaúčtování. Účty pro zisk a ztráty jsou použity pro záznam výnosů a vydání. Součet zisků a ztrát, výnosů a účtů nákladů určují roční výsledky. Hlavní účty výnosů a nákladů mají stejnou funkci jako hlavní účty zisku a ztráty.
  • Rozvaha, majetek, povinnosti a jmění – tyto hlavní účty se používají jako účty transakcí k zaznamenání částek, které právnická osoba vlastní nebo dluží.
  • Celkem – tyto hlavní účty se používají pro přidání účetních intervalů. Konfigurujte typ Celkový hlavní účet na stránce Účetní interval, který zobrazuje celkovou hodnotu skupiny rozvahy pro všechny účetní intervaly. Stránku Účetní interval otevřete kliknutím na Celkem na kartě Obecné, jakmile vyberete typ součtového účtu.
  • Sestavy – tyto hlavní účty se používají pro sestavy finančních výkazů, pouze však pro Brazílii.

Další informace naleznete v tématu Nastavení kategorií hlavního účtu.