Plánování účtové osnovy

V tomto článku jsou informace, které vám pomohou naplánovat účtové osnovy pro vaši organizaci.

Pro sledování a správu finančních informací v organizaci můžete nastavit účtovou osnovu. Účtová osnova je sada účtů, které definují finanční rámec. Pokud chcete dále sledovat transakce v těchto účtech, můžete přidat segmenty označované jako finanční dimenze. Účet výdajů může například zahrnovat finanční dimenze s názvem Oddělení, Nákladové středisko a Účel. Pravidla definovaná uživatelem, která se označují jako účetní struktury a rozšířená pravidla, určují způsob, jakým se finanční dimenze přiřazují k hlavním účtům a ostatním finančním dimenzím a jakým se zadávají transakce pro účetní strukturu.

Účtová osnova představuje strukturovaný seznam účtů hlavní knihy právnické osoby. Tento seznam se používá pro přípravu finančního vykazování pro úřady a majitele. Účty se seskupují do typů účtů a obecných kategorií. Nejobecnější úroveň účty třídí jako výnosy a náklady (účty provozních nákladů) a aktiva a pasiva (rozvahový účet).

Účtovou osnovu mohou sdílet a používat všechny právnické osoby v rámci organizace. Účtové osnovy, které používá právnická osoba, jsou definovány na stránce Kniha.

Zde je několik faktorů, které je třeba brát v potaz při plánování struktury účtové osnovy ve vaší organizaci:

  • požadavky na výkazy v zemi nebo oblasti, ve které má společnost sídlo,
  • požadavky na výkazy vaší právnické osoby,
  • úroveň podrobností, kterou požadují jak externí organizace, tak i vaše společnost.

Na stránce Účtová osnova vytvořte účtovou osnovu. Hlavní účty lze vytvořit na stránce Účtové osnovy nebo Hlavní účty. V hlavních účtech nepoužívejte zvláštní znaky, které se používají jako oddělovače účtové osnovy. Pokud použijete zvláštní znak, který se shoduje s oddělovačem účtové osnovy, můžete zaznamenat nestabilitu nebo nutnost používat vyhledávání či plovoucí panel pokaždé, když zadáváte kombinací účtů a dimenzí. Další informace naleznete v tématu Vytvoření hlavního účtu.

Je vhodné propojit hlavní účty s kategoriemi hlavních účtů, abyste mohli využít výhody výchozích finančních sestav bez nutnosti provádět změny. Můžete proto rychleji a snáze navrhovat a spravovat sestavy.

Pomocí stránky Konfigurovat účetní struktury vytvořte účetní struktury. Účetní struktury definují platné kombinace. Kombinace, společně s hlavními účty, tvoří účtové osnovy. Další informace naleznete v tématu Vytvoření struktur účtu.

Přepisy právnických osob

Ne všechny hlavní účty platí pro všechny právnické osoby a některé mohou být relevantní pouze pro určité časové období. V tomto případě lze část Přepisy právnických osob použít k určení, u kterých společností by mělo být použití hlavního účtu pozastaveno, kdo je vlastníkem a časové období aktivity dimenze. Přepisy na sdílené úrovni nemohou být více omezující než přepisy na úrovni právnické osoby.

Další informace naleznete v následujících tématech: Finanční dimenze Vytvoření a přiřazení rozšířené struktury pravidel